THUÊ NGẮN HẠNLiên hệ

 • Không giới hạn bản chụp
 • Phí đặt cọc: liên hệ
 • Tốc độ từ: 25 đến 70 bản/phút
 • Máy nhập khẩu mới từ 90 đến 95%
 • Xem dòng máy

GÓI PHỔ THÔNG 1.200.000 VNĐ

 • Giới hạn bản chụp: 5000 bản
 • Phí đặt cọc: 0 Đồng
 • Tốc độ từ: 50 bản/phút
 • Phí vượt trội từ bản 5001: 100đ/bản
 • Xem dòng máy

GÓI CẤP CAO 2.500.000 VNĐ

 • Giới hạn bản chụp: 5000 bản
 • Phí đặt cọc: liên hệ
 • Tốc độ từ: 60-70 bản/phút
 • Phí vượt trội từ bản 5001: 100đ/bản
 • Xem dòng máy