Máy Photocopy Toshiba e-Studio 723

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 723

Đơn giá: 27,300,000 VNĐ

Nhà sản xuất: Toshiba

Lượt xem: 1,396

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 723 xuất hiện từ năm 2012, để thay thế cho  Máy Photocopy Toshiba e-Studio 650 (65 trang/phút, xuất hiện từ năm 2009).

Đối tác và khách hàng

Lên đầu trang