THUÊ MÁY ĐỂ BÀN550.000 VNĐ

 • Giới hạn bản chụp: 2000 bản
 • Phí đặt cọc: 0 Đồng
 • Tốc độ từ: 20 bản/phút
 • Phí vượt trội từ bản 2001: 100đ/bản
 • Xem dòng máy

GÓI PHỔ THÔNG 900.000 VNĐ

 • Giới hạn bản chụp: 4000 bản
 • Phí đặt cọc: 0 Đồng
 • Tốc độ từ: 40 bản/phút
 • Phí vượt trội từ bản 3001: 100đ/bản
 • Xem dòng máy

GÓI CẤP CAO 1.000.000 VNĐ

 • Giới hạn bản chụp: 4000 bản
 • Phí đặt cọc: liên hệ
 • Tốc độ từ: 50 bản/phút
 • Phí vượt trội từ bản 4001: 100đ/bản
 • Xem dòng máy