1200 Từ Vựng Hsk Cấp 4

     

HSK4 là chứng từ Hán ngữ sơ- trung cấp cho theo khối hệ thống HSK mới, dành cho các bạn có vốn tự vựng chuẩn chỉnh yêu cầu ở tại mức khá (khoảng 1200 từ trở lên). Có link download tài liệu bên dưới