AG CÓ TÁC DỤNG VỚI O2 KHÔNG

     
Kim loại không tác dụng với oxi

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A. AgĐáp án đúngCâu B. ZnCâu C. AlCâu D. Fe


Bạn đang xem: Ag có tác dụng với o2 không

Giải thích câu trả lời Click để xem giải thích của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!
Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 => 2Al2O3 3Fe + 2O2 => Fe3O4 O2 + 2Zn => 2ZnO


Phản ứng cháy

Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thuđược dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A. MgCâu B. CrCâu C. FeCâu D. Al
Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 => 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 => 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 => 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 => Fe3O4 8HCl + Fe3O4 => FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 => 2MgO 2HCl + MgO => H2O + MgCl2


Kim loại tác dụng với oxi ở t0 thường

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A. AgCâu B. ZnCâu C. AlCâu D. Fe
Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 => 2Al2O3 3Fe + 2O2 => Fe3O4 O2 + 2Zn => 2ZnO


Kim loại không tác dụng với oxi

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A. AgCâu B. ZnCâu C. AlCâu D. Fe


Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 6 Ôn Tập Chương 2, Sách Bài Tập Công Nghệ 6

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 => 2Al2O3 3Fe + 2O2 => Fe3O4 O2 + 2Zn => 2ZnO


Kim loai

Đốt cháy hòa toàn 15,4g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Mg, Al thu được 25,1 g hỗn hợp các oxit Y. Hòa tan B bằng HCl 2M thì cần dùng thể tích là:

Ôn Thi Đại Học Nâng cao Câu A. 0,6 lítCâu B. 0,525 lítCâu C. 0,6125 lítCâu D. 0,74 lít
Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 => 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2O 3Fe + 2O2 => Fe3O4 8HCl + Fe3O4 => FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 => 2MgO 2HCl + MgO => H2O + MgCl2


Sắt

Sắt tây là sắt tráng thiết. nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản Câu A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhauCâu B. Không kim loại nào bị ăn mònCâu C. ThiếcCâu D. Sắt

The Law Of Cause and Effect

*
*

*Xem thêm: Giải Vbt Địa 7 Bài 17 : Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa, Giải Vbt Địa Lý 7 Bài 17

Mobile Apps
*
*
Chemistry ToolsPeriodic Table of ElementsSolubility tableElectron configurationReactivity seriesElectrochemical series
*
*
You can help us keeping this good work

This system is delivered to you by Vietnamese students and teacherswho contribute relentlessly to keep content update and report missing information

Donating to our cause, you are not only help supporting this website going on, but alsodirectly helping charity project in Vietnam building shcools in rural areas.