Bài 4 trang 9 sgk hóa 9

     

Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tính năng vừa hết với 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính mật độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 9 sgk hóa 9

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đổi số mol nCO2 (ĐKTC) = VCO2: 22,4 =?

a) Viết PTHH, đo lường và thống kê theo PTHH

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

b) công thức tính nồng độ mol : cm = nBa(OH)2 : VBa(OH)2

c) mKết tủa = mBaCO3
Xem thêm: Tổng Hợp Gần 200 Mẫu Bảng Hỏi Nghiên Cứu Khoa Học, Top 10 Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Chuẩn Nhất

Lời giải đưa ra tiết

Số mol CO2 = (frac2,2422,4 = 0,1 mol)

a) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Phản ứng: 0,1 → 0,1 0,1

b) Theo phương trình hóa học số mol Ba(OH)2 có trong 200 ml dung dịch là 0,1 mol (do đề bài cho thấy thêm tác dụng vừa hết)

(CM_Baleft( OH ight)_2 = frac0,10,2 = 0,5 ;M)

c) chất kết tủa chiếm được sau bội nghịch ứng là BaCO3 bao gồm số mol là 0,1

(m_BaCO_3 = 0,1 imes 197 = 19,7 g)
Xem thêm: Chu Kì T Của Chuyển Động Tròn Đều Là, Viết Công Thức Liên Hệ Giữa Chu Kì Và Tốc Độ Góc

Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + chuyensuamayphotocopy.vn"Ví dụ: "Bài 4 trang 9 SGK chất hóa học 9 chuyensuamayphotocopy.vn"