Bài 7 trang 19 sgk hóa 9

     

c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp những oxit trên.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Gọi x, y là số mol của CuO với ZnO

a) những phương trình hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O 

Phản ứng: y → 2y y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình ta có:

(left{ egingathered sum n_H_2 = ,x + y = 0,3 hfill \ sum m_hh = 80x + 81y = 12,1 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered x = ? hfill \ y = ? hfill \ endgathered ight.)

c) 

Vì CuO cùng ZnO bội phản ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên rất có thể coi nhì oxit như một oxit tất cả công thức phổ biến là MO cùng với số mol = x + y = 0,15 mol

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Dựa vào PTHH, tính được số mol H2SO4 


Lời giải bỏ ra tiết

Số mol HCl = 3 . (dfrac1001000) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO với ZnO

a) những phương trinh hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) 

Tính thành phần lếu hợp, phụ thuộc phương trình hóa học (1), (2) với dữ khiếu nại đề bài bác cho ta có hệ phương trình đại số:

Theo phương trình: nHCl(1) = 2nCuO = 2x mol; nHCl(2) = 2nZnO = 2y mol

( o) nHCl = 2x + 2y = 0,3 (*)

Ta có: mCuO = (64 + 16)x = 80x gam; mZnO = (65 + 16)y = 81y gam

( o) mhh = 80x + 81y = 12,1 (**)

Từ (*) và (**) ta gồm hệ phương trình

(left{eginmatrix 80x + 81y = 12,1 & & \ 2x + 2y = 0,3& và endmatrix ight.)

Giải hệ ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

%ZnO = 100% - 33% = 67%

c)

Cách 1: vị CuO cùng ZnO phản nghịch ứng với H2SO4 theo cùng tỉ lệ mol, nên rất có thể coi nhì oxit như 1 oxit có công thức chung là MO với số mol = x + y = 0,15 mol