Bài 71 Trang 30 Sgk Toán 6 Tập 1

     

Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bằng bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau gồm là một vài chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bạn đang xem: Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ cùng $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? kiểm tra lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho biết thêm số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ cùng $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

Xem thêm: Câu Hỏi Tự Luận Thi Giáo Viên Giỏi Tiểu Học Đáng Tham Khảo, Đề Tự Luận Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Tiểu Học

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô đam mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy quá của một vài tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng có những số có rất nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thời Gian Biểu Ôn Thi Đại Học Khối A N Biểu Ôn Thi Đại Học Hiệu Quả

b)Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị các lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$