Bài Tập Định Giá Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Có Lời Giải

     

Định giá cp thường và cp ưu đãi có trong môn quản ngại trị tài thiết yếu và thị trường chứng khoán. Câu chữ chính nội dung bài viết này là Hiếu đang “giải thích cách làm và phía dẫn phương pháp tính” hiện tại giá và giá năm bất kì của cổ phiếu. Đặc biệt là tính giá cp trong trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức gthay đổi qua nhiều giai đoạn.Bạn sẽ xem: bài tập cổ phiếu có lời giải

Đang xem: bài xích tập cp có lời giải

ngôn từ Định giá cổ phiếu ưu đãi Định giá cổ phiếu thường Định giá cp theo phương phápchiếc khẩu cổ tức Định giá cp theo phương thức p/e Lời kết

Định giá cp ưu đãi

Phần này khá đơn giản dễ dàng chỉ một công thức thôi.

Bạn đang xem: Bài tập định giá cổ phiếu và trái phiếu có lời giải

Công thức định giá cp ưu đãi

Trong đó:

P0 là giá lúc này của cổ phiếu ưu đãi.Dp là cổ tức ưu đãi.r là lãi suất vay yêu cầu của phòng đầu tư.

Quá dễ dàng không đề nghị ví dụ và bài xích tập :))

Định giá cổ phiếu thường

Hay còn gọi định giá cp phổ thông. Thương hiệu là “thường” dẫu vậy không bình thường chút nào. Hiếu sẽ giới thiệu 2 phương thức được học tập là Tính giá chỉ theo tế bào hìnhchiếc khấu cổ tức với Tính giá chỉ theo thông số P/E.

Định giá cp theo phương phápchiếc khẩu cổ tức

Phương pháp cái khấu cổ tức có 3 tế bào hình:

thời gian năm duy trì cổ phiếu xác minh (mô hình 1).Cổ tức tăng lên và không thay đổi (mô hình 2).Cổ tức tăng trưởng trải qua nhiều giai đoạn (mô hình 3): là phối kết hợp của 2 quy mô trên.

Trước hết bạn cần biết cách tính cổ tức D dựa theo vận tốc tăng trưởng cổ tức g.

Công thức tính cổ tức của năm n:


*

*

*

Công thức cổ tức tăng đều và không bao giờ thay đổi

Ví dụ: bạn muốn tính giá chỉ năm máy 8 (P8) thì chỉ cần biết cổ tức của năm vật dụng 9 (D9) là được.

P8 = D9 / (r – g)

bài bác tập quy mô 2

Công ty B trả cổ tức 3000đ/1 cổ phiếu (D0)với vận tốc tăng trưởng cổ tức (g) là 8% và gia hạn vĩnh viễn.

a. Định giá chỉ cổ phiếuhiện tại (P0)biết lãi suất thị phần (r1) là 11%/năm?

b. Định giá chỉ cổ phiếucủa năm thứ tứ (P4) biết lãi suất thị trường (r2)là 14%/năm?

Giải: vẫn luôn là tính các D quan trọng đầu tiên.

D1 =3000 * (1 + 8%) = 3240đ

D5 =3000 * (1 + 8%)5 = 4407.98đ

Tính giá cổ phiếu hiện tại:

P0 = D1 / (r1 – g) = 3240 / (11% – 8%) = 108000đ

Tính giá cp năm trang bị tư:

P4= D5 / (r2 – g) =4407.98 / (14% – 8%) = 73466.33đ

Cổ tức tăng trưởng qua nhiều giai đoạn (mô hình 3)

Mô hình 3 là phối kết hợp của 2 quy mô trênvà quy mô 3 là “thực tế” hơn.

phương pháp tính cổ tức

Như đã để ý từ đầu là cách tính cổ tức (D) của quy mô 3khó rộng 1 chút nhưng công thức thì ko khác.

Ví dụ mang lại dễ hiểu, doanh nghiệp C bao gồm 2 quy trình tăng trưởng cổ tức. Tiến trình 1 có vận tốc tăng trưởng g1 trong 3 năm và tiến trình 2 từ năm 4 trở đi có tốc độ tăng trưởng g2 bảo trì mãi mãi.

Để tính cổ tức năm 1 mang đến năm 3 bạn thực hiện D0 với g1để tính.

D1= D0* (1 + g1)

D2= D0* (1 + g1)2 =D1* (1 + g1)

D3= D0* (1 + g1)3 =D2* (1 + g1)

Nhưng từ thời điểm năm 4 trở đi bạn sử dụng D3 và g2 nhằm tính.

D4 = D3 * (1 + g2)

D5 = D3 * (1 + g2)2 = D4 * (1 + g2)

D6= D3 * (1 + g2)3= D5* (1 + g2)

Dn = Dn-1 * (1 + g)

Công thức mô hình 3

Sử dụng 2 công thức của mô hình 1 và quy mô 2 đã giới thiệu trên.

Xem thêm: Kinh Tế Của Eu Phụ Thuộc Vào Hoạt Động Hàng Không Tài, Kinh Tế Eu Phụ Thuộc Chủ Yếu Vào

các năm tăng trưởng chưa đều: áp dụng công thức quy mô 1.Các năm tăng trưởng những và bảo trì mãi mãi: thực hiện công thức quy mô 2. Quá trình làm bài

Bước 1: Tính cổ tức (D) từ thời điểm năm 1 mang đến qua năm có tốc độ tăng trưởng cổ tức bảo trì mãi mãi một năm (nhiều hơn thì tùy giá bọn họ cần tính).

Như lấy ví dụ như minh họa của người sử dụng C phía trên thì chúng ta nên tính D1 mang đến D5 nếu buộc phải tìm các P từ thời điểm năm 4 trở xuống.

Bước 2: Tính giá bán (P) của năm ngoái khi bước đầu tốc độ tăng trưởng gia hạn mãi mãi. Công thức mô hình 2.

Bước 3: Tính giá của năm bất kỳ. áp dụng công thức định giá quy mô 3.

bài xích tập quy mô 3

Công ty C có tốc độ tăng trưởng vào 3 năm đầu là 18%/năm (g1), tính từ lúc năm đồ vật tư tốc độ tăng trưởng cô tức bớt còn 7%/năm và gia hạn mãi mãi (g2). Công ty đang trả cổ tức mang lại cổ đông 4500đ/1 cổ phiếu (D0).

Tính hiện tại giá cp (P0) với giá năm đồ vật 1 với năm thứ hai (P1và P2)? Biết lãi suất thị phần là 13%/năm.

Giải:

Bước 1: Tính các D cần thiết.

D1= D0* (1 + g1) =4500* (1 + 18%) = 5310đ

D2= D0* (1 + g1)2 =4500* (1 + 18%)2= 6265.8đ

D3= D0* (1 + g1)3 =4500* (1 + 18%)3= 7393.64đ

D4=D3 * (1 + g2) =7393.64 * (1 + 7%) = 7911.2đ

Bước 2: Tính giá của nămtrước khi bước đầu tăng trưởng đều, ở đấy là năm 3.

P3= D4 / (r – g2) =7911.2 / (13% –7%) = 131853.31đ

Bước 3: Tính hiện giá bán cổ phiểu với giá năm đầu tiên thứ 2. Các bạn thấy là những năm đề yêu mong nằm ở giai đoạn tăng trưởng không đều bắt buộc là áp dụng công thức mô hình 1.

Đề này dễ dàng khi yêu ước ta tính giá các năm sát sát với mức giá năm 3 bắt buộc Hiếu sẽ sử dụng công thức ngắn của mô hình 1.

P2= (D3+ P3) / (1 + r) = (7393.64 +131853.31) / (1 +13%) = 123227.39đ

P1= (D2+ P2) / (1 + r) =(6265.8 + 123227.39) / (1 +13%) = 114595.5đ

P0= (D1+ P1) / (1 + r) =(5310 + 114595.5) / (1 +13%) = 106111.06đ

Giả sử đề chỉ kêu tính hiện giá bán thì ta dùng phương pháp dài.

Xem thêm: Đỉnh Cao Của Đấu Tranh Giai Cấp Là Gì? Đỉnh Cao Của Đấu Tranh Giai Cấp Là A

P0= + +

P0= + + =106111.06đ

Như vậy định giá cổ phiếu theo phương pháp chiếc khấu cổ tức xong xuôi rồi đó. Bây giờ Hiếu giới thiệu phương pháp p/e nhé.

Định giá cổ phiếu theo phương pháp p/e

Viết tắt đề nghị nhớ

p. (Price): giáE (EPS): các khoản thu nhập trên 1phiếuDPS: cổ tức trên 1 cổ phiếu, là D0 luôn đó. DPS = EPS * xác suất chi trả cổ tức. Công thức phương thức p/e