Bài Tập Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (124.07 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Bài tập lựa chọn dự án đầu tư

BÀI TẬP bài bác 1:Một dự án có tổng thể vốn đầu tư chi tiêu tại thời điểm bắt đầu sản xuất sale là350 tỷ đồng. Lệch giá hàng năm của dự án công trình dự loài kiến là 115 tỷ đồng, giá cả vậnhành thường niên (không bao gồm khấu hao cùng lãi vay) là 25 tỷ đồng, đời của dự ánlà 15 năm, cực hiếm thanh lý cuối đời dự án là 2 tỷ. Tỷ suất ưu đãi của dự án là15%/năm.Hãy tính:1. NPV của dự án?2. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư (T)?3. IRR của dự án?Đáp án: NPV = 176,02 (tỷ đồng). IRR = 24,78%. T = 6 năm 3 thángBài 2: Một dự án công trình có tổng cộng vốn đầu tư chi tiêu tại thời điểm ban đầu sản xuất sale là3500 triệu đồng. Lệch giá năm đầu của dự án là 500 triệu đồng, năm thứ 2 là 550triệu đồng, từ thời điểm năm thứ 3 lệch giá của dự án công trình dự kiến vẫn ổn định tại mức 950 triệuđồng sản phẩm năm cho tới hết đời dự án. Túi tiền vận hành hàng năm (không bao gồmkhấu hao với lãi vay) của dự án công trình là 150 triệu đồng. Đời của dự án là 15 năm. Giá bán trịthanh lý cuối đời dự án công trình là 10 triệu đồng. Tỷ suất khuyến mãi của dự án công trình là 16%/năm.Hỏi:a. Dự án có nên chi tiêu hay không?b. Mức lãi vay vốn vay cao nhất có thể gật đầu là bao nhiêu?Đáp án: NPV = 27,25 (triệu đồng) > 0. Kết luận: dự án công trình nên đầu tư chi tiêu IRR = 17,46%. Kết luận: mức lãi suất vay vay tối đa có thể gật đầu đồng ý là 17,46%1Bài 3: Một doanh nghiệp lớn đang xem xét dự án công trình đầu tư nâng cấp chất lượng sảnphẩm. Tổng vốn đầu tư chi tiêu của dự án công trình là 17.000 triệu đồng và được kêu gọi từ 3nguồn- nguồn 1: vay mượn 10.500 triệu vnd - kỳ hạn năm - lãi vay 12% năm
- mối cung cấp 2: vay mượn 5.500 triệu đ - kỳ hạn năm - lãi vay 14% năm- mối cung cấp 3: vay mượn 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi vay 16% nămNếu tiến hành dự án lệch giá dự kiến hàng năm là 6.500 triệu đồng. Chiphí các loại (chưa có khấu hao và lãi vay) năm trước tiên dự kiến 2.900 triệu đồng,năm thiết bị hai là 3.100 triệu đồng, sau đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đ . Nếuđời dự án là 15 năm và cứ 5 năm đại tu một lần những lần hết 200 triệu đồng.Hỏi:1. NPV của dự án công trình là bao nhiêu?2. Nút lãi suất tối đa dự án tất cả thể đồng ý được là bao nhiêu?Đáp án: NPV = 4148,58 (triệu đồng) IRR = 17,52%. Kết luận: mức lãi suất vay cao nhất có thể gật đầu đồng ý là 17,52%Bài 4Để bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt ở thôn A, fan ta dự kiếnphải đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thuỷ nông cùng với các ngân sách như sau:Chi phí ban sơ là 12 tỷ đồng, giá thành bảo dưỡng hàng năm là 140 triệu đồng(không gồm khấu hao và trả lãi vốn vay). Tuổi thọ của công trình là 30 năm, cứ sau15 năm bắt buộc đại tu công trình xây dựng hết 500 triệu đồng. Nhờ có dự án công trình hàng năm tổngthu nhập từ bỏ trồng trọt của những hộ dân cày tăng là 1,4 tỷ đồng. Lãi suất vay vốn ngân hàng đểxây dựng công trình xây dựng là 8%/năm. Anh (hay chị) hãy tính những chỉ tiêu cơ bạn dạng đánh giá tác dụng tài bao gồm của dựán?2Đáp án: NPV = 2,03 (tỷ đồng) . IRR = 9,76%. T = 19 năm 3 thángBài 5Để đón khách du lịch đến quảng ninh hàng năm, ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninhquyết định thực hiện dự án “Cải tạo nên và xây dựng mới khu du lịch, chơi nhởi giải trí”.Dự án được xây cất với ngân sách chi tiêu và lệch giá như sau:- Dự tính chi tiêu đền bù, giải toả khoảng chừng 20 triệu USD, ngân sách chi tiêu xây lắp cùng thiếtbị khoảng chừng 60 triệu USD, các túi tiền đầu bốn khác khoảng 12 triệu USD.
- Dự tính lợi nhuận hàng năm khoảng tầm 50 triệu USD, giá thành hàng năm để tạora số lệch giá trên, mong tính bởi 60% lợi nhuận (trong chi phí chưa có khấu haovà vốn vay).- dự án công trình yêu ước cứ sau 15 năm chuyển động phải thay thế sửa chữa định kỳ một đợt hết10 triệu USD.- Dự án marketing dự kiến trong 30 năm. Sau khi xong hoạt động giá trịthanh lý là 20 triệu USD. Lãi suất vay trên thị phần vốn là 12%/năm.Anh (hay chị) hãy tính các chỉ tiêu tấn công giá tác dụng tài thiết yếu của dự án?Đáp án: NPV = 67,94 (triệu USD) . IRR = 21,57%. T = 7 năm 1 thángBài 6: Một dự án chi tiêu xây dựng khách hàng sạn có tổng số vốn đầu tư chi tiêu tính tại thờiđiểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động là 40 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có là 20 tỷ vớichi phí cơ hội của việc sử dụng vốn là 18%/năm, vốn vay mượn là trăng tròn tỷ với lãi vay vaylà 12%/năm. Lợi nhuận hàng năm của dự án dự tính đã có được là 24 tỷ đồng. Chiphí hàng năm (không bao gồm khấu hao) là 40% doanh thu. Sau thời điểm dự án ngừnghoạt cồn giá trị thanh lý là 2,5 tỷ đồng. Đời của dự án là 30 năm. Hãy tính: 1. Thu nhập thuần của tất cả đời dự án công trình (NPV) 2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư chi tiêu của dự án công trình (T) 3Đáp án: NPV = 53,36 (tỷ đồng). T = 3 năm 10 thángBài 7: Một chủ chi tiêu có 2500 triệu vnd và đi vay thêm 3500 triệu vnd với lãi suất8% năm để thực hiện dự án . Tổng lợi tức đầu tư thuần cùng khấu hao nhận được từ dựán như sau: Năm trước tiên : 800 triệu vnd Năm thứ hai : 820 triệu đồngNăm vật dụng ba: 840 triệu đồngNăm thiết bị tư: 860triệu đồngSau kia giữ ở mức ổn định 860 triệu đồng/năm. Hiểu được nếu không đầu tư vào
dự án này, chủ đầu tư có thể thực hiện dự án khác chắc chắn là đạt tỷ suất lợinhuận bởi 13% năm. Đời dự án công trình là 30 năm.Hãy tính1. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của dự án2. Nếu sau khi dừng hoạt động, quý hiếm thanh lý của dự án bằng 120 triệu đồngthì NPV của dự án là bao nhiêu?Đáp án: T =13 năm 1 tháng. NPV = 1955,343 (triệu đồng).Bài 8: Một doanh nghiệp vay vốn để tiến hành một dự án đầu tư chi tiêu như sau:Nguồn đầu tưSố tiền vay(triệu đồng)Kỳ hạn lãi suất vay vay từ các nguồn(%/ tháng)Nguồn 1 400 Năm 1,4%Nguồn 2 650 Quí 1,2%Nguồn 3 750 6 mon 1,3%Dự kiến đầu năm thứ 3 (sau 2 năm) kể từ thời điểm vay vốn, dự án bắt đầu đi vàohoạt đụng sản xuất. Lợi nhuận hàng năm chiếm được là 750 triệu đồng, bỏ ra phívận hành thường niên (không bao gồm khấu hao cùng lãi vay) là 200 triệu đồng/4năm. Cực hiếm thanh lý cuối đời dự án là 30 triệu đồng. Cùng với đời dự án là 12 năm.Hãy:1. Tính NPV của dự án.2. Tính thời gian thu hồi vốn của dự án.3. Tính hệ số hoàn vốn nội cỗ (IRR) của dự án.Đáp án: NPV = 445,432 (triệu đồng). T = 8 năm 3 tháng. IRR = 20,26%. Bài bác 9: Một doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để tiến hành một dự án đầu tư như sau:Nguồn chi tiêu Số tiền vay
(triệu đồng)Kỳ hạn lãi vay vay từ những nguồn(%/ tháng)Nguồn 1 500 Năm 1.3%Nguồn 2 550 Quí 1.1%Nguồn 3 700 6 tháng 1.2%Dự kiến đầu xuân năm mới thứ 3 (sau 2 năm) kể từ khi vay vốn, dự án bước đầu đi vàohoạt rượu cồn sản xuất.a. Giả dụ người cho vay vốn yêu cầu thường niên phải trả nợ theo cách thức trảđều đặn hàng năm (bắt đầu từ bỏ khi dự án đi vào hoạt động), trong vòng10 năm liền cần trả hết nợ, vậy từng năm cần trả là bao nhiêu?b. Giả sử, kể từ thời điểm dự án đi vào hoạt động, lợi nhuận thu được mặt hàng nămlà 850 triệu vnd và giá thành các loại thường niên để tạo ra ra lệch giá trênlà 250 triệu vnd (chưa tính khấu hao). Giá chỉ trị sót lại dự kiến bởi 100triệu đồng. Tuổi thọ dự án là 15 năm. Dự án công trình có nên chi tiêu hay không?Đáp án: A = 455,826 (triệu đồng). NPV = 1252,505 (triệu đồng). KL: dự án nênđầu tưBài 10: Một doanh nghiệp vay vốn để chi tiêu mở rộng phân phối với giai đoạn thực hiệnvốn như sau:5Năm đầu tư Số chi phí vay(triệu đồng)Kỳ hạn lãi suất vay vay từ các nguồn(%/ tháng)Năm1 1700 Quí 1,2%Năm 2 2200 6 mon 1,3%Năm 3 2500 Năm 1.4%Dự kiến năm thứ tư kể từ thời điểm vay vốn (sau 3 năm) dự án đi vào chuyển động vàdoanh thu năm đầu đạt được là 3550 triệu đồng, năm trang bị hai giành được 3650 triệu
đồng , năm thứ ba đạt 3800 triệu đ và kế tiếp ổn định tại mức 3800 triệu đồng.Để tạo nên ra lệch giá trên, chi tiêu các loại hàng năm (chưa tính khấu hao với lãi vay)là 1050 triệu đồng. Quý hiếm thanh lý của dự án bằng 200 triệu đồng. Đời dự án công trình là 20năm.Hỏi:1. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của dự án là bao nhiêu?2. Các khoản thu nhập thuần của tất cả đời dự án công trình ?Đáp án: T = 4 năm 10 tháng. NPV = 7410 (triệu đồng)Bài 11:Một doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để tiến hành một dự án đầu tư chi tiêu như sau:Nguồn đầu tư Số tiền vay(triệu đồng)Kỳ hạn lãi vay vay từ các nguồn(%/ tháng)Nguồn 1 400 Năm 1.3%Nguồn 2 450 Quí 1.1%Nguồn 3 500 6 tháng 1.2%Dự kiến đầu năm mới thứ 2 (sau 1 năm) kể từ khi vay vốn, dự án ban đầu đi vàohoạt đụng sản xuất.c. Nếu như người cho vay yêu ước sau 5 năm tính từ lúc khi bắt đầu sản xuất phảitrả không còn nợ theo cách tiến hành trả những đặn vào cuối những năm thì mỗi nămphải trả là bao nhiêu?d. Mang sử, kể từ thời điểm dự án bước vào hoạt động, lệch giá thu được sản phẩm nămlà 650 triệu đ và chi tiêu các loại thường niên để chế tạo ra lệch giá trên6là 150 triệu đ (chưa tính khấu hao). Giá trị còn sót lại dự kiến bằng 50triệu đồng. Tuổi thọ dự án công trình là 10 năm. Dự án công trình có khả thi về mặt tài chínhhay không?Đáp án: A = 459,766 (triệu đồng). NPV = 994,733 (triệu đồng). KL: dự án khả thi


Xem thêm: 500 Đô Là Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay? Quy Đổi 500 Usd(Đô) Là Bao Nhiêu Tiền Việt Nam

Bài 12Một doanh nghiệp lớn đang nghiên cứu và phân tích để lựa lựa chọn 1 trong hai cách thực hiện nhậpthiết bị gồm cùng công dụng và anh tài kỹ thuật với các số liệu như sau:Số liệu Đơn vị tính thiết bị A thiết bị B1. Giá mua ban đầu Triệu đồng 450 5502. Giá cả vận hành hàng năm triệu đ 40 354. Giá trị thanh lý triệu đồng 12 155. Tuổi thọ Năm 10 14Hãy lựa chọn phương án có ích nhất về mặt kinh tế biết rằng dự án công trình vay vốn vớilãi suất 15%/năm.Đáp án: AV(C)A =129,07 (triệu đồng). AV(C)B =130,71 (triệu đồng). KL: chọn lọc thiết bị ABài 13Để triển khai chủ trương xóa đói sút nghèo, tỉnh A đã ra quyết định chuyển đổihướng cây trồng. Trên diện tích 30 ha, 2 phương án chi tiêu đã được lập với cácthông số tổng hợp như sauSố liệu Đơn vị tínhPhương án đầu tưTrồng thanh long Trồng cam1. Vốn đầu tư lúc đầu Triệu đồng 110014002. Ngân sách chi tiêu vận hành hàngnămtriệu đồng 2202503. Doanh thu hàng năm triệu vnd 750
8504. Quý giá thanh lý triệu đ 30705. Tuổi thọ Năm 687Anh (chị) hãy góp tỉnh A sàng lọc được phương án chi tiêu có tính khiếp tếhơn? Biết rằng, để tiến hành dự án biến hóa cây trồng này, tỉnh giấc được vayvốn từ bỏ quỹ cung ứng phát triển nông làng mạc với mức lãi suất là 12%/năm.Đáp án: NAVthanh long =266,148 (triệu đồng). NAVtrồng cam =323,867 (triệu đồng). KL: lựa chọn cách thực hiện trồng camBài 14Công ty khai quật dầu khí X đang cân nhắc để lựa lựa chọn một trong nhị phươngán tải dầu từ bỏ giàn khoan về địa điểm tái chế:Phương án 1: thiết lập 1 tầu chuyển động dầu tự giàn khoan vào bờ với 2 xe vậnchuyển từ bờ cho nơi tái chế.Phương án 2: Xây dựng khối hệ thống chuyển download dầu từ bỏ giàn khoan cho nơi tái chế.Với các thông tin về từng phương án như sau:Chỉ tiêu Đơn vị tính giải pháp 1 cách thực hiện 21 tầu 1 xe pháo Đường chuyền tải1. Vốn đầu tư thuở đầu Tỷ đồng 70 90 4802. Chi phí vận hành sản phẩm năm tỷ việt nam đồng 15 2 53. Cực hiếm thanh lý tỷ vnđ 10 5 204. Tuổi thọ Năm 12 24Anh (chị) hãy giúp công ty X lựa chọn 1 trong hai giải pháp vận chuyển?Biết rằng, lãi suất vay vay vốn đầu tư là 15%/năm.
Đáp án: AV(C)A =64,43 (tỷ đồng). AV(C)B =79,5 (tỷ đồng). KL: lựa chọn phương án A.Bài 15Để tiến hành chủ trương văn minh hoá cơ sở hạ tầng và giúp giao thông chongười dân vào vùng được thuận lợi. Thức giấc A bao gồm 2 phương án đầu tư chi tiêu được lập vớicác thông số kỹ thuật tổng vừa lòng như sauSố liệu Đơn vị tính giải pháp đầu tư8Phương án 1 phương án 21. Vốn đầu tư ban sơ Triệu đồng 120018002. Giá thành vận hành hàngnămtriệu đồng 3503303. Lệch giá hàng năm triệu vnd 7508004. Giá trị thanh lý triệu đ 40705. Tuổi thọ Năm 912Nếu triển khai phương án 1 cứ 3 năm yêu cầu sủa chữa thời hạn một lần, mỗi lầnhết 150 triệu đồngAnh (chị) hãy góp tỉnh A lựa chọn được phương án đầu tư chi tiêu có tính gớm tếhơn? Biết rằng, để thực hiện dự án này, thức giấc được vay vốn ngân hàng từ lịch trình hỗtrợ lãi suất của chính phủ nước nhà với mức lãi suất vay là 16%/năm.
Đáp án: NAV1 =107,558 (triệu đồng). NAV2 =125,923 (triệu đồng). KL: lựa chọn giải pháp 2Bài 16Một doanh nghiệp có hai cách thực hiện mua và lắp đặt thiết bị như sauCác thông số Đơn vị cách thực hiện A phương án B1. Túi tiền mua thiết bị triệu đồng 260 4202. Giá cả lắp đặt thiếtbịTriệu đồng trăng tròn 303. Túi tiền vận hành năm triệu đồng 30 254. Giá trị còn lại triệu đồng 10 205. Tuổi lâu năm 12 18Nếu sở hữu thiết bị A, cứ 3 năm phải sửa chữa thay thế định kỳ 1 lần, các lần hết 15triệu đồng. nên chọn lựa phương án sở hữu thiết bị buổi tối ưu, biết tỷ suất ưu tiên là 15%năm.Đáp án: AV(C)A =85,11 (triệu đồng). AV(C)B =98,17 (triệu đồng). KL: lựa chọn giải pháp A9


*
LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pptx trăng tròn 853 5
*
LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI PROJECT 2002 BÀI 2: “CÀI ĐẶT, GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MENU và LÀM VIÊC VỚI DỰ ÁN MỚI” doc 17 584 1


Xem thêm: Điện Trở Tương Đương Của Đoạn Mạch, Viết Công Thức Tính Điện Trở Tương Đương Đối Với:

*
LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI PROJECT 2002 BÀI 1: “CÁC KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ, CÁC TÍNH NĂNG” ppt 6 682 3