Bài Tập Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Nguyên Nhân

     

Mệnh đề trạng ngữ là 1 trong những đơn vị ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ anh. Mệnh đề trạng ngữ với những vế câu chủ yếu phụ xuất hiện không hề ít trong giao tiếp, bài toán học, vấn đề thi của người học và sử dụng Tiếng Anh. Mặc dù nhiên, trên đây lại được coi là một trong số những phần kiến thức khá “khó nhằn” đôi với người tiêu dùng tiếng Anh. Giờ Anh Free tổng hòa hợp và giới thiệu tới các bạn mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh và biện pháp sử dụng cũng giống như ví dụ rõ ràng cho từng nhiều loại mệnh đề trạng ngữ nhằm giúp cho bạn tìm gọi sâu hơn về Mệnh đề trạng ngữ cũng giống như giúp bạn học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh dễ dàng dàng. 


Nội dung bài bác viết


Mệnh đề trạng ngữ là gì?

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề có chức năng ngữ pháp của một trạng ngữ vào câu (bổ nghĩa cho một mệnh đề khác). Trong tiếng Anh, có khá nhiều loại mệnh đề như: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm chốn, phương pháp thức, nguyên nhân, kết quả…. Thường xuyên được gọi là mệnh đề phụ được bắt đầu bởi các từ ví dụ (là những mệnh đề ko diễn tả được một ý hoàn thành và ko thể đứng độc lập)

Ví dụ:

When I finish studying, I will go home.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Khi tôi học xong, tôi sẽ về nhà.

Mệnh đề “when he finishs studying” bửa nghĩa cho động từ “go home”, giúp cho những người đọc/nghe biết được thời gian anh ấy trở về nhà.

*

Mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh

Vị trí mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

Trong giờ Anh, khi chúng ta sử dụng thì bắt buộc phải xem xét vị trí của mệnh đề này sống trong câu. Việc này được tùy nằm trong vào các loại mệnh đề trạng ngữ nhưng chúng sẽ có vị trí không giống nhau. Hãy cùng tìm hiểu vị trí của mệnh đề trạng ngữ trong giờ Anh qua gần như ví dụ dưới đây nhé.

*

1. Mệnh đề trạng ngữ té nghĩa mang lại tính từ/trạng từ

Đây là mệnh đề thường xuyên được đặt tại phía sau từ mà mệnh đề này sẽ xẻ nghĩa, nghĩa là đặt sau tính từ, trạng từ trong câu. 

Ví dụ:

Looking directly at the sun may damage your eyes if you don’t wear sunglasses.

Nhìn trực tiếp vào phương diện trời hoàn toàn có thể gây hại mang lại mắt nếu bạn không với kính râm.

You look terrified as if you’d seen a ghost.

Bạn trông sợ mất hồn như thể bạn vừa nhìn thấy ma vậy.

2. Mệnh đề trạng ngữ thức giấc lược

Vị trí của mệnh đề trạng ngữ thức giấc lược này sẽ tiến hành đặt như một mệnh đề đầy đủ. 

Ví dụ:

While eating, he talked nonstop.

→ While eating, he talked nonstop.

Đang ăn, anh ấy vẫn nói liên mồm.

When finished, this building will be the biggest in the city.

→ When finished, this building will be the biggest in the city.

Sau khi trả tất, tòa bên này vẫn là to duy nhất trong thành phố

3. Mệnh đề trạng ngữ vấp ngã nghĩa mang đến động từ

Đây là mệnh đề trạng ngữ không có vị trí cố định và thắt chặt trong câu, vì thế nó rất có thể được đặt ở bất kể đâu làm việc trong chủng loại câu.

Ví dụ:

I watered the flowers because it was so hot today.

→ Because it was so hot today, I watered the flower.

Hôm ni trời nóng ran quá nên tớ vẫn tưới hoa.

She looks sad as he hasn’t come yet.

→ As he hasn’t come yet, she looks sad.

Anh ấy chưa tới nên cô ấy trông dường như buồn bã.

Trong những ví dụ trên, mệnh đề trạng ngữ “because it was hot today” vấp ngã nghĩa đến động trường đoản cú “watered”. Tương tự, mệnh đề “he hasn’t come yet” bửa nghĩa mang lại động từ bỏ “looks”.

Các các loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường ban đầu bằng các từ bên dưới đây

When (Khi mà)

Ví dụ:

When John comes, I will give a gift for her.

Khi Jane đến, tôi sẽ khuyến mãi ngay một món quà mang đến cô ấy

While (Trong khi)

Ví dụ:

I am watching TV while they are play badminton.

Tôi thường xem TV khi chúng ta chơi mong lông.

Before (Trước khi)

Ví dụ:

She often plays table tennis before she goes khổng lồ bed

Cô ấy thường đùa bóng bàn trước lúc đi ngủ.

After (Sau khi)

Ví dụ:

He went out after he had finished the homework.

Anh ấy đi dạo sau lúc làm xong bài tập.

Since (Từ khi)

Ví dụ:

I haven’t met them since they left.

Tôi không gặp mặt họ trường đoản cú khi bọn họ rời đi.

Lưu ý: ” since ” thường được sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành.

As (Khi mà)

Ví dụ:

I saw him as I was in the supermarket.

Tôi thấy anh ấy khi tôi ở rất thị.

Lưu ý: trong mệnh đề có những từ when, as, while đôi lúc sẽ bao gồm sự khác nhau giữa các thì của cồn từ, nhưng lại mệnh đề trạng ngữ không khi nào ở thì tương lai. Như vậy, nếu mệnh đề bao gồm ở thì sau này thì mệnh đề trạng ngữ sinh sống thì hiện tại thường.


Till/ until (Cho mang lại khi)

Ví dụ:

I’ll wait untill/ till she comes back.

Tôi vẫn đợi đến khi cô ấy xoay lại.

As soon as (Ngay lúc mà)

Ví dụ:

As soon as Anna knew the truth, she called me.

Khi Anna biết sự thật, cô ấy hotline cho tôi.

Just as (Ngay khi)

Ví dụ:

Just as the girl entered the room, everyone looked at her.

Ngay khi cô nàng vào vào phòng, mọi bạn đều nbhìn cô ấy.

Whenever (Bất cứ lúc nào)

Ví dụ:

I’ll come whenever you need me.

Tôi sẽ đến bất cứ lúc nào bạn nên tôi.

By the time (Tính cho tới lúc)

Ví dụ:

By the time he came home, everyone had slept.

Tính đến tới lúc anh ấy về tới nhà, mọi người đã đi ngủ hết rồi.

2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ chỗ chốn

Mệnh đề trạng ngữ chỉ xứ sở là nhiều loại mệnh đề có công dụng làm trạng ngữ chỉ xứ sở trong câu. 

Where (Ở đâu)

Ví dụ:

I like to go where you like.

Tôi sẽ đi chỗ mà chúng ta muốn.

Wherever (Bất cứ nơi nào)

Ví dụ:

I will go wherever you go.

Tôi vẫn đến bất cứ đâu mà các bạn muốn.

Xem thêm: Phần Mềm Báo Thức Cho Máy Tính Laptop Và Pc (Miễn Phí), Cách Cài Báo Thức Trên Laptop, Máy Tính Cực Dễ

Anywhere (Bất cứ đâu)

Ví dụ:

I don’t like to go anywhere there is a swimming pool.

Tôi không thích đi bất cứ đâu mà có bể bơi.

Everywhere (Tất cả các nơi)

Ví dụ:

I want to shop everywhere there is sale.

Tôi muốn cài đồ ở toàn bộ những địa điểm có giảm giá.

3. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là nhiều loại mệnh đề bao gồm vai trò nêu tại sao của sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong câu.

Mệnh đề này thường được bước đầu bằng because , since, as, seeing that….( đều có nghĩa là bởi vì.)

Ví dụ:

Because Anna is ill, she cannot go khổng lồ school.

Bởi vì Anna bị ốm, cô ấy quan trọng đi học.

Since the girl is too young, she can’t understand the story.

Vì cô ấy còn trẻ đề xuất cô ấy không hiểu câu chuyện.

Seeing that we were late, we missed the first part of the film.

Vì shop chúng tôi đến muộn bắt buộc đã lỡ một trong những phần bộ phim.

As the essay has a lot of mistake, the teacher gives her the bad point.

Vì bài luận có rất nhiều sai lầm, giáo viên mang lại anh ta điểm thấp.


4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức đóng vai trò làm cho trạng ngữ chỉ cách thức trong câu. Mệnh đề này thường ban đầu bằng as hay as if, đều tức là : Như là, như.

As: Như là

Ví dụ:

He does as people expect.

Anh ấy có tác dụng như số đông người mong mỏi đợi.

As if: như thể là.

Mệnh đề bắt đầu với as if thường là mệnh đề trả định, diễn đạt một sự việc không có thật.

Ví dụ: 

It looks as if it’s going khổng lồ rain.

Nhìn trời như sắp bao gồm mưa.

5. Mệnh đề trang ngữ chỉ mục đích

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là nhiều loại mệnh đề tất cả vai trò làm trạng ngữ chỉ mục tiêu trong câu. Mệnh đề này thường bước đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là “để mà”.

Ví dụ:

Mrs Huyen explains the lesson very clearly so that every student can understand.

Cô Huyền giải thích bài học tập rất cụ thể để mọi học sinh đều có thể hiểu.

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phả là mệnh đề bao gồm vai trò làm trạng ngữ chỉ sự tương bội nghịch trong câu. 

Các từ thường được sử dụng với mệnh đề này đó là:

Nhóm 1: Although; Though; Even though (mặc dù)

Ví dụ:

Although it rained heavily, we went out with our friends.

Mặc mặc dù trời mưa to, công ty chúng tôi vẫn ra ngoài với bạn.

Nhóm 2: While (trong khi); meanwhile; whereas (trong khi đó)

Ví dụ:

He like football, while my sister lượt thích table tennis.

Anh ấy phù hợp bóng đá, trong khi đó chị gái tôi thích tennis.

Nhóm 3: However; whatever; whoever; wherever (cho dù như vậy nào, mặc dầu cái gì, mặc dầu ai, cho dù đâu…)

Ví dụ:

Although she is old, she is very active

Mặc cho dù bà ây vẫn già, bà ấy vẫn siêu năng động.

Nhóm 4: No matter (dù cho, dù cầm cố nào chăng nữa), Nevertheless, Nonetheless (tuy nhiên, tuy thế, mặc dù sao)

Ví dụ:

They are going out though it rains heavily

Họ vẫn đi dạo mặc dù trời mưa nặng hạt.

*

Bài tập mệnh đề trạng ngữ tiếng Anh

Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

Để vắt được mệnh đề trạng ngữ rút gọn được tổ chức thế nào thì đầu tiên, bạn cần nắm được quy tắc chung của việc rút gọn gàng trong câu phải thỏa mãn nhu cầu hai nguyên tố sau:

Hai mệnh đề vào câu kia phải có cùng công ty ngữ.

Trong câu phải bao gồm một liên từ bỏ nối nhì mệnh đề như: as, before, while, although,…

Khi này, mệnh đề trạng ngữ sẽ tiến hành rút gọn bằng cách: bỏ chủ ngữ đi và chuyển động từ trong câu thành dạng V-ing. 

Lưu ý: tùy ngôi trường hợp mà lại ta rất có thể lược rắc chút hoặc các thành phần câu.

Về giải pháp rút gọn mệnh đề trạng ngữ thì tất cả 2 thể thức:

1. Câu công ty động

Cấp độ 1: Lược quăng quật chủ ngữ: Lược quăng quật chủ ngữ sinh hoạt mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề phụ, mệnh đề có liên từ), thì rượu cồn từ bao gồm trong câu gửi thành V-ing, ngôi trường hợp gồm “to be” thì lúc rút gọn đã là being.

Ví dụ:

When I came home, I saw a puppy

→ When coming home, I saw a puppy.

Khi về nhà, tôi thấy 1 chú cún con.

Cấp độ 2: Lược bỏ cả chủ ngữ lẫn liên từ: vẻ ngoài rút gọn ở cấp độ 2 tương tự như cấp độ 1, nhưng bây giờ ta hoàn toàn có thể bỏ luôn cả liên từ.

Ví dụ:

When I came home, I saw a puppy.

→ Coming home, I saw a puppy.

Lưu ý: Đối với các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nhằm mục tiêu nhấn mạnh thời gian hoặc hành vi nào xẩy ra trước, ta rất có thể dùng having + V3/-ed nhằm rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ.

Ví dụ:

After she finishes her work, she goes trang chủ

→ After finishing her work, she goes home.

Sau khi kết thúc việc, cô ấy về nhà.

2. Câu bị động

Cấp độ 1: Chỉ rút gọn chủ ngữ: Lược bỏ chủ ngữ sinh hoạt mệnh đề trạng ngữ (hay mệnh đề tất cả liên từ), rượu cồn từ “to be” sẽ được chuyển thành being, theo sau là V3/-ed như bình thường.

Ví dụ:

As she is called a liar, she becomes angry.

→ As being called a liar, she becomes angry.

Vì bị gọi là người dối trá, cô ấy tức giận.

Cấp độ 2: Rút gọn chủ ngữ và to be: giống như như cấp độ 1, tuy vậy khi này ta hoàn toàn có thể bỏ cả being với chỉ lưu lại mỗi liên từ và hễ từ V3/-ed. 

Lưu ý: với những liên từ bỏ như “because of” bắt buộc theo sau nó đề nghị là N/V-ing thì không thể vận dụng cách rút gọn gàng này.

Ví dụ:

As she is called a liar, she becomes angry.

→ As called a liar, she becomes angry.

Cấp độ 3: Rút gọn cả liên chủ ngữ cùng to be: Đây được nhìn nhận là bề ngoài rút gọn tối đa trong mệnh đề trạng ngữ dạng bị động. Khi đó, cả liên từ, công ty ngữ lẫn hễ từ hồ hết được lược bỏ, với chỉ lưu giữ duy nhất hễ từ V3/-ed. Nếu như không để ý, không hề ít người sẽ ảnh hưởng nhầm lẫn với biện pháp rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động.

Ví dụ:

As she is called a liar, she becomes angry.

→ Called a liar, she becomes angry.

Xem thêm: Tiểu Sử Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Nhà Văn Nguyễn Tuân Là Nhà Văn Lớn Một Nghệ Sĩ

Chú ý: Ta cũng rất có thể áp dụng cách rút gọn gàng cả liên từ, nhà ngữ, đụng từ nếu ẩn dưới động từ là 1 cụm danh tự thì 

Để mày mò nhiều rộng về mệnh đề trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta có thể tham khảo bài xích viết: Mệnh đề dục tình trong tiếng Anh

*

Bài tập mệnh đề trạng ngữ

Bài tập về mệnh đề trạng ngữ giờ Anh

Bài 1: Chọn lời giải đúng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

1. I have studied English ___ I was 10 years old. (Đáp án: Since)

BecausewhenSinceAs

2. ____ I finish studying, I will go abroad. (Đáp án: When)

AsAs ifWhenWhere

3. _____she finishs the homework, she will go lớn sleep. (Đáp án: As soon as)

As soon asAs ifWhenSeeing that

4. Someone called me ___ I was taking bath. (Đáp án: As)

WhereWhenAsSo that

5. ____ she got married, Marry changed completely. (Đáp án: After)

BeforeAfterWhenSo 

f, The Lilas will move to lớn a new flat ____ the baby is born (đáp án: when)

WhereSinceBecause ofWhen

6. ______ she came back Japan, she went lớn office. (Đáp án Just as)

WhileWhenJust asby the time

Bài 2: bài xích tập về trạng tự chỉ kết quả

She is _____ (so/such) intelligent that she can bởi all the difficult exercises. (Đáp án: So)The road is ______ (so/such) stuck that we can’t move. (Đáp án: So)She is not a good student; _______(therefore/because), she cannot get good marks (Đáp án therefore)It was ____ (So/such) a cold day that I just want lớn stay at home. (Đáp án Such)There are _____(so/such) many people in the room that there are not enough chairs (Đáp án: So)

Bài 3: bài bác tập trắc nghiệm rút gọn mệnh đề trạng ngữ

1. ___ she always did well on his English tests, her parents were

not surprised that she got on an A (Đáp án B)

a. When b. Since c. Although d. While

2.___ his father has high blood pressure, he has to lớn watch what he eats. (Đáp án B)

a. Before b. Because c. As long as d. In order that

3.___he could not ruin the carpet, he took off his shoes. (Đáp án A)

a. So that b. In order to lớn c. Due khổng lồ d. Thanks to

4.___ I have finished my studying in law, I intend to work abroad. (Đáp án B)

a. Before b. After c. Until d. Wherever

5.___I will keep learning Vietnamese____ I am upper intermediate. (Đáp án B)

a. As soon as b. Until c. everywhere d. Once

6.Since June Day is a holiday,____ have khổng lồ go lớn work. (Đáp án B)

a. So we vì not b. We vày not c. as a result,we bởi not d. Thus, we vì chưng not

7.She went back to Korean___ lớn take care of some business in his

company. (đáp án D)

a. Và she needed b. Because she need c. which she needed d. Because she needed

8.___is important since most professional jobs require writing skills (Đáp án B)

a. Learn how lớn write b. Learning how khổng lồ write c. Learning how write d. Learning how lớn write it is.

Hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc đông đảo thông tin có ích nhất, giúp đỡ bạn nắm rõ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu bạn muốn tổng hợp kiến thức và kỹ năng về mệnh đề quan tiền hệ cũng như các kiến thức về ngữ pháp trải qua các bài viết tiếp theo của giờ Anh Free nhé!

Bên cạnh vấn đề ôn tập và thực hành về cấu trúc ngữ pháp giờ Anh thì câu hỏi học tự vựng là một trong điều vô cùng quan trọng để giúp cho các tài năng của bạn dạng thân bao gồm thể nâng cao một biện pháp nhanh chóng, đạt hiệu quả tối ưu. với 31 chủ đề thông dụng như Language Learning, School Life, Personal Information, Jobs & Work Life,…và phương thức ghi lưu giữ từ vựng bằng phương thức âm thanh tương tự, truyện chêm giúp bạn ghi ghi nhớ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả. Cuốn sách Hack não 1500 – sách học ngoại ngữ luôn nằm vào top đa số cuốn sách bán chạy nhất dành cho người mất gốc cũng như không có năng khiếu học giờ đồng hồ Anh