Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Lượng Giác Lớp 10 Có Đáp Án

     
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn tầm giá https://chuyensuamayphotocopy.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập rút gọn biểu thức lượng giác lớp 10 có đáp án

Cung và góc lượng giác, Rút gọn biểu thức lượng giác, bài xích tập rút gọn biểu thức lượng giác lớp 10 gồm đáp an, những dạng bài tập về cung cùng góc lượng giác lớp 10, Cung với góc lượng giác bí quyết lượng giác, chuyên đề cung với góc lượng giác lớp 10, Rút gọn gàng biểu thức lượng giác, Rút gọn biểu thức lượng giác tất cả đáp an, Rút gọn biểu thức lượng giác Lớp 9, Tính quý giá biểu thức lượng giác lớp 10, Rút gọn biểu thức lượng giác bao gồm đáp an, biện pháp rút gọn biểu thức lượng giác sử dụng máy tính, Toán lớp 10 rút gọn gàng biểu thức lượng giác, Rút gọn gàng biểu thức lượng giác Lớp 9, những bài rút gọn gàng biểu thức lượng giác, 226 bài xích tập lượng giác lớp 10 gồm lời giải, bài bác tập rút gọn gàng biểu thức lượng giác lớp 10 gồm đáp an, bí quyết giải những dạng bài tập lượng giác lớp 10
*
Cung cùng góc lượng giác, Rút gọn biểu thức lượng giác
Cung và góc lượng giác, Rút gọn biểu thức lượng giác, bài xích tập rút gọn gàng biểu thức lượng giác lớp 10 có đáp an, các dạng bài bác tập về cung cùng góc lượng giác lớp 10, Cung và góc lượng giác bí quyết lượng giác, chăm đề cung với góc lượng giác lớp 10, Rút gọn gàng biểu thức lượng giác, Rút gọn biểu thức lượng giác tất cả đáp an, Rút gọn biểu thức lượng giác Lớp 9, Tính quý hiếm biểu thức lượng giác lớp 10, Rút gọn gàng biểu thức lượng giác gồm đáp an, bí quyết rút gọn biểu thức lượng giác bằng máy tính, Toán lớp 10 rút gọn gàng biểu thức lượng giác, Rút gọn gàng biểu thức lượng giác Lớp 9, các bài rút gọn gàng biểu thức lượng giác, 226 bài xích tập lượng giác lớp 10 bao gồm lời giải, bài xích tập rút gọn gàng biểu thức lượng giác lớp 10 có đáp an, phương pháp giải các dạng bài bác tập lượng giác lớp 10

CÁC HỆ THỨC CƠ BẢN


*

Bài tập 1:
*
Hướng dẫn: xác định điểm cuối của các cung
*
,… ở trong cung phần bốn nào, tự đó xác minh dấu của các giá trị lượng giác tương ứng.
+ đề nghị nắm rõ những cung phần tư từ đó khẳng định dấu của các giá trị lượng giác; để khẳng định dấu của các giá trị lượng giác ta cần nắm vững định nghĩa giá trị lượng giác của cung alpha và thực hiện như sau: Vẽ mặt đường tròn lượng giác, trục đứng(Oy) là trục sin, trục ở (Ox) là trục cosin; lúc alpha nằm trong cung phần tư nào ta cho 1 điểm M bất kì nằm trên cung phần tư đó, sau đó chiếu điểm M vuông góc xuống trục sin cùng trục cos từ đó xác minh được sin dương hay âm, cos dương giỏi âm; tan=sin/cos; cot=cos/sin; phụ thuộc vào dấu của sin cùng cos ta khẳng định được lốt của tan cùng cot theo cơ chế chia dấu: -/-=+; -/+= -Giải
*
Bài tập 2: Tính những giá trị lượng giác của góc
*
biết:Xem thêm: Công Thức Hợp Chất Khí Với Hidro, Công Thức Hợp Chất Khí Với Hiđro Của R Là Rh3

*
để tìm
*
, lưu lại ý:xác định dấu của các giá trị lượng giác để nhận, loại.
*
hoặc
*
+ nếu như biết trước
*
thì tựa như như trên.
+ nếu biết trước
*
thì sử dụng công thức:
*
nhằm tìm
*
, lưu lại ý:xác định dấu của những giá trị lượng giác nhằm nhận, loại.
*
Giảia) vị
*
*
c) bởi
*
*
Các bài bác tập sót lại làm tương tự.Bài tập 3: chứng tỏ các đẳng thức lượng giác: (Sử dụng các hằng đẳng thức đại số (7 hằng đẳng thức đáng nhớ) và những hằng đẳng thức lượng giác cơ phiên bản để biến đổi một vế thành vế kia)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

a)
*
Biến đổi:
*
b)
*
Biến đổi:
*
, phân tách tử và mẫu đến
*
c)
*
Biến đổi:
*
d)
*
Biến đổi:
*
*
f)
*
Sử dụng
*
*
g)
*
h)
*
*
i)
*
Sử dụng
*
j)
*
*
k)
*
*
l)
*
*
m)
*
n)
*
o)
*
p)
*
Bài tập 4: Đơn giản những biểu thức sau:
a)
*
*
b)
*
*
*
d)
*
*
e)
*
*
f)
*
F=
*
g) G=
*
G=
*
h)
*
H=
*
*
i)
*
*
j)
*
*
k)
*
*
Bài tập 5:
Cho
*
. Tính giá bán trị các biểu thức sau:
*
*
*
Hướng dẫn: Để tính giá trị các biểu thức này ta phải chuyển đổi chúng về một biểu thức theo tana rồi thế giá trị của tana vào biểu thức đã vươn lên là đổi.a) vày
*
. Phân tách tử và mẫu mã của biểu thức A đến cosa ta được:
*
b) chia cả tử và mẫu mã của biểu thức cho
*
a ta được:
*
c) phân chia cả tử và mẫu mã của biểu thức C mang lại
*
ta được:
*
Bài tập 6:
mang lại
*
với
*
b)
*
Do
*
*
Bài tập 7: mang đến
*
*
b)
*
Do
*
bởi vì
*
đề xuất
*
a)
*
*
b)
*
Bài tập 8: Cho
*
, hãy tính theo m
*
*
Bài tập 9:
mang lại
*
, hãy tính
*
Hướng dẫn: thay đổi biểu thức đã cho thành biểu thức chỉ tất cả cota
*
Bài tập 10:
: cho
*
Tính
*
Hướng dẫn: biến hóa biểu thức A theo
*
*
Bài tập 12:
a) Tính
*
biết
*
b) Tính
*
biết
*
Hướng dẫn: a) phân chia cả tử và mẫu đến cosab) chia cả tử với mẫu cho
*

Xem thêm: Bài Văn Bảo Vệ Môi Trường Lớp 8, Viết Bài Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 8