Bài tập sắp xếp từ thành câu trong tiếng anh

     

Đây là dạng bài tập tương đối cạnh tranh với nhiều bạn bởi câu càng dài, số lượng từ càng nhiều, càng dễ khiến bạn bị rối. Vị đó, trật tự các từ vào câu viết ra bao gồm thể ko đảm bảo độ bao gồm xác.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp từ thành câu trong tiếng anh

3 bước sắp xếp từ tạo thành câu

Để giải quyết dạng bài tập này, cần nhất vẫn là bạn phải nắm vững trật tự câu, các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Tiếp theo, bạn bao gồm thể thực hiện sắp xếp từ tạo thành câu bằng 3 bước dướiđây:

Bước 1:Xác định nghĩa sơ qua của câu từ những từ gợi ý (đây là bước quan tiền trọng nhất)Bước 2:Sắp xếp các cụm từ có ý trước rồi mới ráp các giới từ, những cụm từ lại cho thật phù hợp về mặt ngữ nghĩa.Bước 3:Dựa vào tiêu chí ngữ pháp, sử dụng S + V + O và văn phong, sắc thái v.v.. để trả chỉnh câu trả lời

Ví dụ

1/ thing/ lesson/ kind/ the/ teaches/ good/ this/ is/ story/ you/ that/ when/ happen/ are/ that/→The lesson that this story teaches is that goods things happen when you are kind.

Xem thêm: Khu Vui Chơi Cảm Giác Mạnh Ở Hà Nội, Top 10 Lớn Nhất

2/ next /they /show /around /them /week /Hanoi /Hoa /visit /will /when /her→ Hoa will show them around Hanoi when they visit her next week.3/ this/ report/ typed/ who?→ Who typed this report?4/ Carlos/ hired was/ when?→When was Carlos hired? (e thấy câu này sao sao ấy)5/ can/ I /return /suit/ this/ where?→ Where can I return this suit?6/ Anita /did/ early/ retire/ so/ why?→ Why did Anita retire so early?7/ do/ do/ in/ plan/ Paris/ to/ what/ you?→ What vày you plan to vày in Paris?8/ to/ brings/ this/ every/ man/ milk/ us/ morning.

Xem thêm: Bảng Công Thức Tích Phân Đầy Đủ, Chính Xác Nhất, Công Thức Tích Phân Đầy Đủ, Chính Xác Nhất

→ This man brings milk to us every morning9/ English/ teaches/ you/ Who?→ Who teaches you English?10/ for/some/please/buy/butter/Mary→ Please buy some butter for Mary.