Bài Tập So Too Either Neither Violet

     

Both and/ either or/ neither nor phần đông là những cấu trúc câu dùng làm nói mang đến hai đối tượng người sử dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng biết phân biệt lúc nào chúng. Vậy hãy cùng Trung trung ương gia sư WElearn tìm hiểu và thực hành với bài tập về both and either or neither nor nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so too either neither violet


Nội dung bài viết2. Both and trong cỗ 3 phương pháp Both and/ Either or/ Neither nor3. Either or trong bộ 3 cách làm Both and/ Either or/ Neither nor4. Neither or trong cỗ 3 cách làm Both and/ Either or/ Neither nor

1. Nghĩa của Both and/ Either or/ Neither nor

Trước tiên, để làm rõ hơn về các kết cấu này, họ hãy cùng tò mò nghĩa của chúng nhé.

Ở đây, bọn chúng mình cần sử dụng hai đối tượng người tiêu dùng A cùng B để lý giải giúp bạn dễ nắm bắt hơn:

Both A & B: Cả A và B .Either A or B: Hoặc A, hoặc B (lựa chọn A hoặc B gần như được). Đi kèm theo với động từ số ít ở dạng khẳng định, thường dùng trong câu hỏi và câu lấp định.Neither A nor B: không A, cũng không B (không lựa chọn loại nào trong A và B). Là dạng che định của “both” và đi kèm với một hễ từ số ít ở thể khẳng định.

2. Both và trong bộ 3 cách làm Both and/ Either or/ Neither nor

Giờ thì bắt tay vào tra cứu hiểu cấu tạo câu Both…and nào.

2.1. Cấu trúc

S + V + BOTH + danh từ/ tính tự + và + danh từ/ tính từ. 

Ví dụ:

This book is both informative and interesting. (Cuốn sách này vừa có lợi vừa thú vị)They want to lớn drink both orange juice and coffee. (Họ mong uống cả nước cam với cà phê).

Tuy nhiên, ở một trong những trường hợp, both cũng hoàn toàn có thể đúng đầu để cai quản ngữ. Khi đó, công thức là:

BOTH + danh từ 1 + and + danh tự 2 + Động từ bỏ (chia nghỉ ngơi số nhiều)

Ví dụ:

Both John and Tony like playing football. (Cả John và Tony đông đảo thích nghịch đá banh)Both Tom and Jane are playing tennis. (Cả Tom cùng Jane hầu hết đang nghịch tennis)

*
Cấu trúc câu Both…and

2.2. Phương pháp dùng

Vậy, both…and được dùng để triển khai gì? sử dụng trong ngữ cảnh nào? bản thân cùng mày mò nhé.

Both..and là một trong liên từ. Dùng để làm nối 2 câu lại cùng với nhau, góp câu văn trở nên nhỏ gọn hơn nhưng mà vẫn đầy đủ nghĩa.

Ví dụ thay bởi viết: She eats apple. She eats banana. Bạn cũng có thể viết: She eats both apple & banana.

Dùng both…and khi muốn nhấn mạnh vào con số (từ 2 trở lên ).Both…and hoàn toàn có thể đứng nghỉ ngơi đầu câu hoặc che khuất động từ bao gồm của câu.

2.3. Viết lại câu

Trong các bài tập viết lại câu, rất có thể đề bài xích sẽ yêu cầu bạn đổi tự câu bao gồm sử dụng kết cấu both and sang một kết cấu khác và ngược lại. Thuộc mình xem công thức chung của chúng là gì nhé.

2.3.1. Cấu tạo NOT ONLY – BUT ALSO

S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + and + N/NP

Ví dụ:

Bình is not only handsome but also intelligent. (Bình không đa số đẹp trai mà hơn nữa thông minh.)

Bình is both handsome and intelligent. (Bình vừa vặn trai vừa thông minh)

2.3.2. Cấu trúc AS WELL AS

S + V + N/NP + as well as + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + and + N/NP

Ví dụ:

This solution brings both benefits and drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả công dụng lẫn bất lợi)

This solution brings benefits as well as drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả lợi ích cũng như bất lợi)

2.3.3. Nối hai câu lại thành một câu cùng nghĩa

Ở dạng này, both..and đóng vai trò là 1 trong liên từ bỏ (như mình đã nói ở trong phần 2.2) để nối hai câu lại cùng với nhau.

Ví dụ:

Lan likes reading. Lan likes listening to lớn music.

Lan likes both reading and listening khổng lồ music.

3. Either or trong bộ 3 phương pháp Both and/ Either or/ Neither nor

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo câu either or nhé.

3.1. Cấu trúc

Either N1 or N2 + V(chia theo N2)…

Ví dụ:

Either John or Bill is going lớn the cinema today. (Hôm nay, hoặc John hay những Bill đang đến rạp chiếu phim phim).Either John or his friends are going lớn visit Hoa today. (Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến thăm Hoa).

Ngoài ra, either…or còn hoàn toàn có thể đi thuộc với những mệnh đề, nhiều từ hoặc cặp trường đoản cú có tính năng ngữ pháp tương tự nhau.

Ví dụ

She must be either upset or sad. (Cô ấy có lẽ rằng hoặc là bị thất vọng hoặc là buồn).Jane either learns Frence or goes to the supermarket to buy something. (Jane hoặc ra học tập tiếng Pháp hoặc đi siêu thị nhà hàng mua một vài ba thứ).Either I go swimming or I play soccer. (Hoặc là tôi đi bơi, hay là tôi chơi đá banh.)She eats either bread or noodles for breakfast. (Cô ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc phở.)

*
Cấu trúc câu either…or

3.2. Giải pháp dùng

Dùng để diễn đạt sự sửa chữa hoặc sự lựa chọn giữa hai sản phẩm hay các thứ.

Xem thêm: Bài 5 Địa Lí 11 Tiết 3

Động từ sẽ được chia theo công ty ngữ ngay gần nhất.

3.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài thường đến 2 câu ở cùng mệnh đề khẳng định, yêu cầu họ viết lại thành một câu hoàn hảo với cấu trúc câu either…or

Ví dụ:

He could go to school by bicycle. He could also go khổng lồ school on foot.

He could go khổng lồ school either by bicycle or on foot.

4. Neither or trong cỗ 3 phương pháp Both and/ Either or/ Neither nor

4.1. Cấu trúc

Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)…

Ví dụ

Neither the girls nor Carmen has seen this movie before. (Cả số đông cô nhỏ bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây).Neither John nor Peter wants to leave there. (Cả John và Peter đều mong rời ngoài đó).

Giống either or, neither…nor cũng hoàn toàn có thể kết phù hợp với các mệnh đề, nhiều từ hoặc những cặp từ có tính năng ngữ pháp tương tự nhau.

Ví dụ:

This film is neither interesting nor fancy. (Bộ phim này sẽ không thú vị với cũng chẳng hấp dẫn).They neither drinks wine nor beer. (Họ không uống rượu cơ mà cũng uống bia).Neither he wants lớn go the restaurant nor I want lớn go there. (Anh ấy không thích đến quán ăn mà tôi cũng không muốn đến đó).I drink neither lemon juice nor orange juice . (Tôi không uống nước chanh cũng không nước cam).

*
Cấu trúc câu Neither…nor

4.2. Giải pháp dùng

Được áp dụng khi chúng ta muốn bao phủ định đồng thời cả 2 hay nhiều đối tượng người dùng được nhắc đến.

Giống như either…or, cùng với neither nor, đụng từ sẽ tiến hành chia theo nhà ngữ ngay gần nhất.

4.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài xích thường mang lại 2 câu ở thuộc mệnh đề phủ định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn chỉnh với cấu trúc câu neither…nor

Ví dụ:

John doesn’t lượt thích cats. I don’t lượt thích cats.

Neither John nor I like cats.

5. Rõ ràng Both and/ Either or/ Neither or

Chắc hẳn có không ít bạn vẫn còn đó lấn cấn, không biết cách phân biệt Both and/ Either or/ Neither or. Đừng lo, WElearn để giúp đỡ các bạn.

Giống nhau: Đều dùng để chỉ số lượng từ 2 trở lên.Đều dùng với vai trò là một liên từ, đại từ.Khác nhau: Sau both…and, rượu cồn từ được phân tách ở dạng số nhiềuSau either…or và neither…nor, rượu cồn từ được phân chia theo công ty từ đứng ngay lập tức sau or/nor

*
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither norVí dụ:

Neither John nor his friends are going khổng lồ the cinema. (John và các bạn anh ấy phần lớn không ý định đi coi phim).Both Lan và Hoa are going to lớn the cinema. (Cả Lan với Hoa đều ý định đi coi phim).

Ngoài ra, chúng còn không giống nhau về nghĩa

Both…and: nghĩa là “cả hai”, “đều”, hoặc “… vừa…vừa…”Either …or: tức là chỉ chọn một trong 2 sự vật hiện tượng kỳ lạ được nhắc đến.Neither…nor: nghĩa là ko chọn cái nào trong 2 sự vật hiện tượng kỳ lạ được kể đến. Nó ngược nghĩa cùng với both…and

6. Bài xích tập Both and/ Either or/ Neither or

Bài 1: Viết lại câu với kết cấu both and /neither … nor … /either … or …Thu was late. So was Xuân.He didn’t learn English và he didn’t play games .Jande is on holiday and so is Sam.John hasn’t got a bicycle. Peter hasn’t got one either.Janny doesn’t read book & he doesn’t read newspapers.It was a boring film. It was long too.Is that his name Brian? Or is it Robert? It’s one of the two.I’m not in Ho đưa ra Minh city. I’m not in Ha Noi city.She can leave England today or she can leave England tomorrow – whichever you prefer.Bài 2: Điền từ bỏ đúng vào nơi trống: BOTH – và / EITHER – OR / NEITHER – ORLastweek, I played _______ volleyball & badminton. I love this house. It is _______ convenient ______ cheap. My parents want khổng lồ eat _______ fish or meat. ________ my father nor my mother is a teacher.Chicken soup và mashed potato are my favorite food. I like_____of them.In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team_______ Lina_______ Chris will go there. Just ask one of them.We could_______fly_______ go by train. It’s up to lớn you.I need _______ my father help _______ my sister help. I can vì it all alone. He felt_______ stress________tired. 

Đáp án

Bài 1:Both Thu and Xuân were late.He neither learned English nor played games.Both Jande và Sam are on holiday.Neither John nor Peter has got a bicycle.Janny neither reads book TV nor reads newspapers.The film was both boring and long.His name is either Brian or Robert.I’m neither Ho chi Minh đô thị nor Ha Noi cityShe can leave England either today or tomorrow.

Xem thêm: Tác Dụng Của Tập Luyện Tdtt Có Tác Dụng Của Tdtt Đồi Với Đời Sống Con Người

Bài 2:bothboth…andeither neitherbotheither…orboth…andeither…orneither…norboth…and… 

Như vậy, với công thức, ví dụ như và bài tập rõ ràng, WElearn mong rất có thể giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc lâu nay nay về phương pháp both and/ either or/ neither nor. Chúc bạn thành công xuất sắc nhé!


? Trung trọng điểm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và cai quản Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 cô giáo được kiểm coi sóc kỹ càng.? tiêu chí của shop chúng tôi là cấp tốc CHÓNG với HIỆU QUẢ. Nhanh CHÓNG bao gồm Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.