Bài tập there is there are lớp 6

     

There is với There are là 2 cặp kết cấu luôn xuất hiện thêm cùng nhau để reviews về con số của vật nào đó. Tuy nhiên thế, hai cấu tạo này vẫn có sự khác hoàn toàn nhau về phong thái dùng. Để giúp đỡ bạn tránh nhầm lẫn thân cặp cấu trúc này trong quá trình thực hành, công ty chúng tôi xin gửi mang đến bạn bài viết dưới trên đây về các dạng bài tập There is There are. Cùng theo dõi và làm bài tập nhé!

Thực hành bài bác tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kiến thức và kỹ năng và cách cần sử dụng Theere is there are của tiếng Anh ngay mặt dưới.Bạn vẫn xem: bài tập there is there are lớp 6

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo on the table.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are lớp 6

(Có một quả apple trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa lạnh trong bình)

Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh tự số không nhiều thì ta dùng cấu trúc ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler & a book on the table.

(Có một cái bút, một cái thước kẻ với một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có cha quả chuối trong túi của tôi)

Khi danh từ bỏ của chuỗi liệt kê bắt đầu bằng danh trường đoản cú số nhiều thì dùng cấu trúc ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas & a cake in the fridge.

(Có 2 quả cam, 4 quả chuối và 1 dòng bánh ở bên trong tủ lạnh)


*

Luyện tập bài tập There is There are

Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào chỗ trống sao để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats & a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse and two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ bỏ a/an/some/any vào khu vực trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

Xem thêm: Thế Nào Là Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương ? Ảnh Của 1 Vật Tạo Bởi Gương Phẳng Là

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling tín đồ in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt and sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.

Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats và a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu phủ định hay được sử dụng any không dùng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh từ bỏ số ít yêu cầu dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

3. Some ➔ any (vì câu che định thường được sử dụng any không dùng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ không đếm được buộc phải dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh trường đoản cú số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ người là danh từ bỏ đếm được số những và kết hợp cùng kết cấu There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng tủ định yêu cầu dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh từ đếm được số nhiều và kết hợp cùng cấu trúc There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng tủ định đề nghị dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng phủ định buộc phải dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người quốc tế là danh tự đếm được số nhiều và phối kết hợp cùng kết cấu There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng che định cần dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling fan in my house.

Xem thêm: Đeo Tai Nghe Bluetooth Đúng Cách, Cách Không Bị Rơi, Không Đau Tai

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng ngờ vực nên dùng ‘any’

➔ muối bột và đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Chúng tôi vừa ra mắt các kiến thức cơ bản về there is There are và bài tập There is There are tất cả đáp án. Chúng tôi hy vọng phần đông dạng bài tập này đã giúp cho bạn thành thạo rộng về There is There are. Good luck!