BÀI TẬP TOÁN 6 CHƯƠNG SỐ NGUYÊN VIOLET

     
Một số chú ý khi áp dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn tạm dừng ở bất cứ thời điểm như thế nào của một trang, hay như là muốn chuyển trang tiếp sau hoặc xem lại trang trước. Em kích con chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài tập toán 6 chương số nguyên violet

♥ mong tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài xích giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ ngày tiết 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số trường đoản cú nhiên.

§ máu 1 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 2 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

§ huyết 3 Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số từ nhiên.

§ máu 1 Phép cộng, phép trừ các số từ nhiên

§ ngày tiết 2 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia các số từ nhiên

§ tiết 2 Phép nhân, chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên.

§ tiết 1 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ máu 2 Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

§ máu 3 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

Bài 6. Máy tự triển khai các phép tính.

§ huyết 1 máy tự tiến hành các phép tính

§ ngày tiết 2 lắp thêm tự triển khai các phép tính

Bài 7. Quan tiền hệ chia hết. Tính chất chia hết.

§ quan hệ phân tách hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết mang lại 2, cho 5.

§ Dấu hiệu chia hết đến 2, đến 5

Bài 9. Tín hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9.

§ tín hiệu chia hết cho 3, mang lại 9

Bài 10. Số nguyên tố. đúng theo số.

§ Tiết một số nguyên tố. Thích hợp số

§ ngày tiết 2 Số nguyên tố. Hòa hợp số

Bài 11. Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Giải Toán 8 Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Giải Bài Tập Trang 51 Sgk Toán 8 Tập 2

§ huyết 1 Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố

§ máu 2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước phổ biến và ước chung phệ nhất

§ tiết 1 Ước thông thường và cầu chung béo nhất

§ máu 2 Ước bình thường và ước chung lớn nhất

§ tiết 3 Ước chung và ước chung mập nhất

Bài 13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ huyết 1 Bội thông thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ tiết 2 Bội thông thường và bội chung nhỏ nhất

§ ngày tiết 3 Bội tầm thường và bội chung bé dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ tiết 1 Ôn tập chương I

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp những số nguyên

§ tiết 1 Tập hợp những số nguyên

§ máu 2 Tập hợp những số nguyên

§ ngày tiết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng những số nguyên

§ máu 1 Phép cộng những số nguyên

§ tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

§ huyết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ ngày tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ máu 1 Phép nhân những số nguyên

§ huyết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan tiền hệ chia hết vào tâp hợp số nguyên.

§ ngày tiết 1 Phép chia hết nhị số nguyên. Quan tiền hệ chia hết vào tâp đúng theo số nguyên

§ huyết 2 Phép chia hết nhì số nguyên. Quan hệ chia hết vào tâp hợp số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép chia hết nhì số nguyên. Quan tiền hệ phân tách hết trong tâp thích hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương II

§ tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ tiết 1 Đầu bốn kinh doanh

§ tiết 2 Đầu tư kinh doanh

§ máu 3 Đầu bốn kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ máu 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ máu 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ tiết 1 Hình bình hành

§ tiết 2 Hình bình hành

§ máu 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ huyết 1 Hình thang cân

§ ngày tiết 2 Hình thang cân

§ ngày tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình có trục đối xứng.

§ tiết 1 Hình gồm trục đối xứng

§ máu 2 Hình gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình gồm tâm đối xứng.

§ máu 1 Hình tất cả tâm đối xứng

§ tiết 2 Hình tất cả tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng vào thực tiễn

§ tiết 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ máu 1 Ôn tập chương III

§ tiết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so với và cập nhật dữ liệu.

Xem thêm: Các Dung Dịch Dẫn Điện Kém Nhất, 502 Bad Gateway

Bài 2. Biểu trang bị cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một trong những trò nghịch và thí nghiệm đối chọi giản

Bài 4. Tỷ lệ thực nghiệm trong một trong những trò chơi và thí nghiệm solo giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và chủng loại là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai tuyến đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành những vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!