BÀI TẬP VỀ SINCE VÀ FOR

     

Đối với bài xích tập giờ Anh mang đến trẻ em, phần nhiều dạng bài xích tập mới thường sẽ phải gắn sát với đa số phần ngữ pháp tiếng Anh new học của những em. Trong bài học trước chuyensuamayphotocopy.vn vẫn gửi tới chúng ta và những em cách thực hiện Since cùng For trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về since và for


Để giúp những em củng thay những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về Since cùng For chuyensuamayphotocopy.vn liên tục gửi tới những em chúng ta tập giờ Anh về Since cùng For.

Những bài bác tập giờ Anh về Since cùng For mang lại trẻ em cân xứng với sức học tiếng Anh của các em học tập tiếng Anh lớp 3, tiếng Anh lớp 4 trở lên. Do vậy, chúng ta và những em hãy mang lại trẻ học lớp 3, lớp 4 thực hành làm những bài xích tập giờ đồng hồ Anh này nhé!

Bài tập giờ đồng hồ Anh về Since với For mang lại trẻ em

Một đợt nữa chuyensuamayphotocopy.vn kể nhở các em, hãy nắm rõ cách áp dụng Since và For trong giờ đồng hồ Anh để dứt bài tập giờ đồng hồ Anh về Since với For này nhé!

*

Bài 1: cần sử dụng 'since' hoặc 'for' để ngừng câu trả lời

1. How long have you lived in the United States? - I have lived in the United States ... One year.

2. How long has Mary been a nurse? - She has been a nurse ... April.

3. How long has Karen known Tom? - She has known Tom ... 1979.

4. How long have they studied English? - They have studied English ... A few months.

5. How long has Karen played tennis? - She has played tennis ... A long time.

6. How long has he worn glasses? - He has worn glasses ... 1975.

7. How long has Emily played the piano? - She has played the piano ... High school.

8. How long will you be on vacation? - I will be on vacation... Three weeks.

9. How long have you driven a car? - I have driven a oto ... My birthday.

10. How long has Ron had his new computer? - He has had his new computer ... Last month.

11. How long has she owned the book shop? - She has owned the book siêu thị ... Ten years.

12. How long has Gary played football? - He has played football ... Several years.

13. How long have your friends been in town? - They have been in town ... Monday.

14. How long has Mrs. Smith lived on Clark Street? - She has lived on Clark Street ... Many years.

15. How long has the post office been closed? - It has been closed ... Five o'clock.

Bài 2:Write for or since

1. It's been raining since lunchtime.

2. Sarah has lived in Paris ... 1995

3. Paul has lived in London ... Ten years.

4. I'm tired of waiting. We've been sitting here ... An hour.

5. Kevin has been looking for a job ... He left school.

6. I haven't been lớn a các buổi tiệc nhỏ ... Ages

7. I wonder where Joe is. I haven't seen him ... Last week.

8. Jane is away. She's been away ... Friday.

9. The weather is dry. It hasn't rained ... A few weeks.

Bài 3: Write questions with how long and when

1. It's raining

(how long) How long has it been raining?

(when) When did it start raining?

2. Kate is learning Japanese.

(how long/learn) ..............

(when/start) ..............

Xem thêm: Đã Li Dị Tìm Kiếm Bạn Bè - Đàn Bà Đã Ly Hôn, Có Khó Tìm Người Yêu Để Cưới

3. I known Simon.

(how long/ you/know) ..............

(when/you/first/meet)

4. Rebecca and David are married

(How long) ..............

(When) ..............

Bài 4: Read the situations & complete the sentences.

1. It is raining. It's been raining since lunchtime. It started raining at

lunchtime.

2. Ann and Sue are friends.They first met years ago. They've

known each other for years.

4. Joe is ill. He became ill a few days ago. He has ... A few days.

5. Liz is married. She's been married for a year. She got ...

6. You have a headache. It started when you woke up.

I've ... I woke up.

7. Sue has been in Italy for the last three weeks.

She went ...

8. You've working in a hotel. You started sis months ago.

I've ...

Bài 5: Write B's sentences using the words in brackets.

1. A: vày you often go on holiday?

B: (no/five years) No, I haven't had a holiday for five years.

2. A: do you often see Sarah?

B: (no/about a month) No, ...

3. A :Do you often go khổng lồ the cinema?

B: (no/a long time) .......

4. A: vày you often eat in restaurants?

B: (no/ages) No, I ...

Now write B's answers again. This time use It's ... Since ...

5(1) No, it's five years since had a holiday.

6(2) No, .....

7(3) ...........

8(4) No, it's ..........

Xem thêm: Bói Bài Tarot Tình Yêu Hôm Nay Chính Xác, Bói Bài Tarot Hàng Ngày

*

Đáp án:

Bài 1:

1. For

2. Since

3. Since

4. For

5. For

6. Since

7. Since

8. For

9. Since

10. Since

11. For

12. For

13. Since

14. For

15. Since

Bài 2:

2. Since

3. For

4. For

5. Since

6. For

7. Since

8. Since

9. For

Bài 3:

2. How long has Kate been learning Japanese?

When did Kate start learning Japanese?

3. How long have you known Simon?

When did you first meet Simon?

4. How long have Rebecca and David been married?

When did Rebecca and David get married?

Bài 4:

3. He has been ill since Sunday

4. He has been ill for a few days

5. She got married a year ago

6. I've had a headache since I woke up

7. She went ti Italy three weeks ago

8. I've been working in a hotel for six months

Bài 5:

2. No, I haven't seen Sarad for about a month

3. No, I haven't been to lớn the cinema for a long time

4. No, I haven't eaten in a restaurant for ages

6. No, it's about a month since last Sarad

7. No, it's a long time since I went lớn the cinema

8. No, it's ages since I ate in a restaurant

Để học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cho trẻ em nói riêng và kết thúc những bài tập giờ Anh đến trẻ em, các bạn hãy mang lại trẻ học ngay những bài xích học giờ Anh mang lại trẻ em tại chuyensuamayphotocopy.vn nhé. Những bài học tiếng Anh cho trẻ nhỏ tại chuyensuamayphotocopy.vn được phân thành từng trình độ chuyên môn tiếng Anh khác nhau giúp những em học tập tiếng Anh dễ dãi hơn và hiệu quả hơn.