Bài tập về will và be going to có đáp án

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

50 bài xích tập Will và Be going to nâng cấp có đáp án cụ thể


cài đặt xuống 11 3.392 51

chuyensuamayphotocopy.vn sưu tầm và biên soạn bài xích tập Will cùng Be going lớn nâng caocó đáp án, gồm 50 bài bác tập trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức và kỹ năng đã được học tập về Will với Be going to nâng caohiệu quả. Mời chúng ta đón xem:

Bài tập Will với Be going khổng lồ nâng cao

A. Lý thuyết

I. Will


(+) S + Will + Vinf + O…

(-) S + Won’t + Vinf + O…

(?) Will + S + Vinf + O…?


- We hoàn toàn có thể đi cùng với shall thay thế sửa chữa will

Ex: I will come here again.

Bạn đang xem: Bài tập về will và be going to có đáp án

(Tôi sẽ tới đây một lần nữa)

Cách dùng:

-Will cần sử dụng để diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai

Ex: An will complete this new project next week.

(An sẽ chấm dứt dự án new này vào tuần tới)

➔ hành vi ‘hoàn thành dự án công trình mới’ có thể xảy ra vào thời điểm trong tương lai ‘tuần tới’. Bởi vậy, ta sử dụng will để diễn tả.

– Immediately action: một hành vi quyết định ngay trong những lúc nói thì áp dụng will

Ex: Her father is calling her & she will come right now.

(Bố cô ấy đang call điện và cô ấy sẽ tới ngay bây giờ)

➔ lúc cô ấy ‘đang nghe năng lượng điện thoại’ thì hành vi ‘sẽ đến’ cũng rất được quyết định ngay khi đó thì ta dùng will.

II. Be gong to


(+) S + Tobe going to + Vinf + O…

(-) S + Tobe not + going lớn + Vinf + O…

(?) Tobe + S + going to lớn + Vinf + O…?


Ex: Duy is going lớn go khổng lồ work.

(Duy sẽ đi làm)

Cách dùng:

– Be going to dùng để làm chỉ hành động, sự việc chắc chắn là diễn ra về sau gần

Ex: I am going to visit her tonight.

(Tôi sẽ đến thăm cô ấy về tối nay)

➔ câu hỏi ‘sẽ đến thăm’ chắc chắn rằng xảy ra trong thời hạn ở tương lai ‘tối nay’ nên be going lớn được dùng để nói về hành động này.

– Nếu bài bản hay ý định đã làm được định sẵn và chắc chắn là xảy ra sau này thì sử dụng be going to

Ex: Huy is going to clean his house at 7 p.m tomorrow.

(Huy sẽ dọn dẹp nhà cửa vào lúc 7 giờ buổi tối mai)

B. Bài tập tổng hợp

Bài 1: mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc trong phần hông dưới.

1.Tam (do) ____________ that exercise at 8 p.m tomorrow.

2. Linda (go) ___________ lớn school early.

3. I think they (marry) __________ next year.

4. A: Go & tidy your bedroom.

B: I (not/do) __________ it.

5. A: Why don’t we meet for office on Monday afternoon?

B: Sorry. I can’t. I (see) ____________ the doctor then.

6. ‘My best friend had an accident yesterday’. Oh! I see I (visit) ___________ her.

7. They (stay) _____________ here until he answers them.

8. She’s sure that her monster (understand) ______________ her problem.

9. Don’t worry! I (drive) _____________ carefully.

10. He (talk) ______________ khổng lồ her. Very soon she (talk) ______________ to her.

Đáp án:

1.is going to vì (hành đụng làm bài tập chắc chắn xảy ra với thời gian ví dụ trong tương lai là 8 giờ vào tối mai)

2. Will go (hành động này có thể xảy ra trong tương lai)

3. Will marry (cụm từ ‘I think’ có nghĩa dự đoán, không chắc chắn khả năng xảy ra)

4. Won’t vị (quyết định ngay trong những lúc nói)

5. Am going lớn see (có kế hoạch chắc chắn rằng xảy ra vào tương lai)

6. Will visit (hành động hoàn toàn có thể xảy ra ngơi nghỉ tương lai)

7. Will stay (until là dấu hiệu của thì tương lai gần)

8. Will understand (hành hễ này hoàn toàn có thể xảy ra)

9. Am going lớn drive (hành cồn này chắc chắn rằng xảy ra vào tương lai/lời khẳng định về vấn đề lái xe pháo cẩn thận)

10. Is going to walk – will talk (hành động đầu chắc chắn rằng xảy ra – hành động sau rất có thể diễn ra)

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.Binh is having the salad and the chicken now.

2. Son isn’t playing the piano tonight.

Xem thêm: Download Sách Quản Trị Marketing Của Philip Kotler Pdf, Quản Trị Marketing

3. S: There’s no coffee left.

P: Oh! I get some from the shop.

4. Are you going lớn walking home tonight?

5. The concern is going to lớn finishing early tomorrow evening.

Đáp án:

1.is having ➔ will have (quyết định ngay thời gian nói)

2. Isn’t playing ➔ isn’t going khổng lồ play (hành động chắc hẳn rằng xảy ra ở tương lai)

3. Get ➔ will get (hành động rất có thể xảy ra trong tương lai)

4. Walking ➔ walk (sau be going to + Vinf)

5. Finishing ➔ finish (sau be going to + Vinf)

Bài 3: dứt các câu sau và phân chia động từ đam mê hợp

1.Where/you/go/dinner?

➔__________________________________________________________.

2. What/you/drink?

➔__________________________________________________________.

3. When/will/Begin/famous?

➔__________________________________________________________.

4. I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.

➔__________________________________________________________.

5. Painter/not/going/paint/white wall.

➔__________________________________________________________.

6. You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.

➔__________________________________________________________.

7. Lan/going/take part/contest?

➔__________________________________________________________.

8. My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.

➔__________________________________________________________.

Đáp án:

1.Where are you going to lớn to for dinner?

2. What are you going lớn drink?

3. When will Begin be famous?

4. I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.

5. The painter isn’t going lớn paint the white wall.

6. You are going lớn see the new movie at the theater I saw last week.

7. Is Lan going to lớn take part in the contest?

8. My sister has forgotten phoning me. She will bởi it immediately.

C. Bài bác tập luyện tập:

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct size “will” or “be going to”

1. A: ___________ you open the window, please?

B: No, it’s too cold in here

2. A: do you want khổng lồ go to lớn the park this afternoon?

B: I can’t. I ______ visit my grandparents

3. A: This box is very heavy!

B: I ______ carry it for you.

4. A: Have you finished your homework yet?

B: No, but I _____ stay up late and finish it

5. A: What do you want to vày when you finish school?

B: I ______ be a dancer

Đáp án:

1. Will

2. Am going to

3. Will

4. Am going to

5. Am going to

Exercise 2: Read the situations and complete the sentences using “will” or “be going to”

1. You want some coffee. You go to lớn the kitchen to make some.

Xem thêm: Phương Thức Sản Xuất Là Gì ? Phân Loại, Ví Dụ Thực Tế Mới Nhất?

You say (to your friend): _______________ some coffee. Would you like some?

2. You’re speaking lớn a friend và arranging khổng lồ meet. You suggest a time và a place

You say: ______________ you at 10.30 in the khách sạn lobby, OK? (I/ see)

3. Joe has khổng lồ go lớn the airport tomorrow. He doesn’t know how khổng lồ get there. Amy offer khổng lồ take him

Amy says: Don’t worry about getting khổng lồ the airport, Joe. ________________ you (I/ take)

4. Later that day, Paul offers lớn take Joe to lớn the airport. Joe tells him that it’s not necessary.