BÀI TOÁN ĐẾM HÌNH LỚP 2

     

Các bài tập đếm hình: đếm hình tam giác, đếm hình tứ giác cải thiện dành đến học sinh lớp 2 ôn luyện nâng cấp khả năng giải dạng toán này.

Bạn đang xem: Bài toán đếm hình lớp 2

Bài tập 1:Trên hình vẽ dưới đây:

a) có … hình tam giác

b) gồm … hình tứ giác

Bài tập 2:Hình vẽ bên có:

*

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài tập 3:Hình mặt có

*

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài tập 4:Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ bao gồm thêm 4 hình tam giác.

*

Bài tập 5:

Hình mặt có:

*

a) … hình tam giác

b) … hình tứ giác

Bài tập 6:Hình mặt có:

*

a) ……. Hình tam giácb) ……. Hình tứ giác.

Bài tập 7:Hình vẽ mặt có:

*

a) ……. Hình tam giácb) ……. Hình tứ giác.

Bài tập 8:Hình bên có:

*

– bao gồm ………..hình tam giác– gồm ……….. Hình tứ giác

Bài tập 9:Hình vẽ bên có:

*

……….hình tam giác.

……….hình tứ giác.

Xem thêm: Đây Là Đặc Điểm Của Khối Khí Tc Là Gì, Khối Khí Có Đặc Điểm Rất Nóng Là

Bài tập 10:Hình mặt có:

*

– ……. Hình tam giác– …….hình thang.

Bài tập 11:Kẻ thêm một đường thẳng để hình dưới bao gồm 3 tam giác, 3 tứ giác.

*

Bài tập 12:Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật cùng 4 hình tam giác.

*

Bài tập 13:Hình vẽ bên có:

*

…………..hình tam giác.

…………..hình tứ giác.

Xem thêm: Giải Toán Hình Lớp 8 Bài 1 Tứ Giác, Giải Toán 8 Bài 1 Tứ Giác

Bài tập 14:

*

1. Hình bên có ……hình tam giácCó…….hình tứ giác.

2. Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình bên gồm 7 hình tam giác

Bài tập 15:Hình vẽ dưới đây có:

*

…………………………… hình thang…………………………… hình tam giác…………………………… hình tứ giác

Bài tập 16:Hình bên có:

*

…………………………… hình thang…………………………… hình tam giác…………………………… hình tứ giác