Bảng Tra Thủy Lực Công Trình

     
*

... 21 16 21 25 Phụ lục 5-13A- Bảng tra hệ số hình dạng lũ f STT Điều kiện Sông bãi Sông có bãi thoát 25% Q Sông có bãi thoát 50% Q f 1,20 1,00 0,75 Phụ lục 5-13B- Bảng tra hệ số hình dạng lũ f STT ... -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 Phụ lục 1a: Bảng Fôxtơ – Rưp kin tra khoảng lệch tung độ  đường tần suất Piếc –sơn III (Tần suất P từ 0.001% đến 40%) ... -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 Phụ lục 1a: : Bảng Fôxtơ – Rưp kin tra khoảng lệch tung độ  đường tần suất Piếc –sơn III (Tần suất P từ 0.001% đến 40%)...

Bạn đang xem: Bảng tra thủy lực công trình


*

*

*

... = - 6: Nước nhảy yếu - Fr = - 20: Nước nhảy dao động - Fr = 20 - 80: Nước nhảy ổn định tổn thất 45% lượng - Fr > 80: Nước nhảy mạnh tổn thất 85% lượng 37 Chương III Nước Nhảy THỦY LỰC CÔNG TRÌNH ... Hình 3-3 : Nhảy dâng K Hình 3-4 : Nhảy mặt K " h hK h"" Hình 3-5 : Nhảy sóng Hình 3-6 :Nhảy ngập Nước nhảy sóng Nước xoáy Fr = 1÷3 Nước nhảy yếu Fr = 3÷6 Nước nhảy dao động Fr = 6÷20 Khu nước xoáy Nước ... đổi - Nước nhảy không gian: bề rộng thay đổi - Nước nhảy ngập (Hình 3-6 ): h’ bị ngập Ngoài người ta phân loại nước nhảy theo số Fr (Hình 3-7 ) Tại mặt cắt ban đầu: - Fr = 1- 3: Nước nhảy sóng -...
*

... TOÁN CHIỀU DÀI BỂ TIÊU NĂNG 70 Chương V Nối Tiếp Tiêu Năng THỦY LỰC CÔNG TRÌNH Cũng việc xác định chiều sâu bể tiêu (hay chiều cao tường tiêu năng) , việc xác định chiều dài bể tiêu v n đề quan trọng ... 1.05 ÷1.10 67 Chương V Nối Tiếp Tiêu Năng Từ hình v ta thấy: THỦY LỰC CÔNG TRÌNH hb = C + H1 ( 5-2 5) Hình 5-3 Trong đó: C chiều cao tường; H1 cột nước tường tiêu Thay ( 5-2 4) v o ( 5-2 5), ta được: ... Thay tất gía trị v o phương trình Bernoulli, ta α v2 v v2 Eo = hc + c c + ∑ ξ c = hc + (α c + ∑ ξ ) c Đặt: 2g 2g = α c + ∑ξ 2g ϕ 63 Chương V Nối Tiếp Tiêu Năng THỦY LỰC CÔNG TRÌNH vc2 gϕ Nên: E...
... hình thang (b,h) theo phương pháp đ i chiếu mặt cắt l i thủy lực Agơrotskin cho có l i thủy lực, cho biết m = 1,5; n = 0,0275; i = 0,0006 Q = 1,1m3/s → B i tập tự làm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... phương pháp đ i chiếu mặt cắt l i thủy lực Agơrotskin, cho biết Q = 3m3/s; b = 2m; m = 1; i = 0.0008 n = 0,014 f ( Rln ) = 4.mo i Q f ( Rln ) = Gi i: × 1,828 × 0,0008 = 0,0689 Tra bảng ( 1-1 ) → Lập ... pháp đ i chiếu mặt cắt l i thủy lực Agơrotskin, cho biết Q = 75 m3/s; v = 1,25m/s; m = 2; i = 0,00038 n = 0,0225 Gi i : f ( Rln ) = 4.mo i Q → f ( Rln ) = × 2,47 × 0,00038 = 0,00257 75 v i mo =...

Xem thêm: Bài 1 Trang 18 Hoá 12 : Đáp Án Bài 1 Trang 18 Sgk Hóa Học, Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Hóa 12


... cắt 1-1 , 2-2 , 3-3 , 4-4 , 5-5 , 6-6 7-7 ứng với độ sâu h 5m, 4,8m, 4,5m, 3,9m, 3,6m, 3,3m 3,2m Lập bảng tính toán: Mặt cắt (1) 1-1 h (m) (2) 5,0 W (m2) (3) 97,50 X (m) (4) 30,03 R (m) (5) 3,247 2-2 ... э800 - 520J = 2,49 - 520 x 0,00067 = 2,142 ≈ 2,145 Vậy chọn h800 = 2,4 m chấp nhận Ở đoạn dốc I = 0,004 Tương tự, chia đoạn kênh thành nhiều đoạn nhỏ với tên a1-a1, b1-b1, c1-c1, d1-d1 e1-e1 tương ... hạ bII Tìm h1000 h30: 1’ N1 2’ 3’ N1 K 1,56 1,49m 1,749 1,296 1,19 4’ 1,749 N2 0,56 K 0,5 0,46 1’ 2’ 3’ 1000m N2 4’ 30m Chia đoạn kênh thành nhiều đoạn nhỏ với tên 1-1 , 2-2 , 3-3 , 4-4 , 5-5 6-6 ...
... nghiệm Chú ý : B i toán có nghiệm : i u kiện ( 1-3 8) X2 > 4m0W Ngo i ta biết mặt cắt có l i thủy lực, bán kính thủy lực vận tốc lớn diện tích mặt cắt nhỏ Như Chương I Dòng chảy không áp kênh THỦY ...  i  k ( 1-6 9) B i toán 2: B i toán kiểm tra, có Q, d, n i Xác định độ sâu mực nước Gi i Từ ( 1-6 7), ta tính được: 12 Chương I Dòng chảy không áp kênh h0 (θ ) = THỦY LỰC CÔNG TRÌNH n.Q i d ( 1-7 0) ... ( 1-4 8) Chương I Dòng chảy không áp kênh THỦY LỰC CÔNG TRÌNH Từ ( 1-4 1) thay ( 1-4 6) ( 1-4 7) tính l i diện tích theo công thức : (1 + σ )2 m R ( 1-4 9) W= σ W σ (1Suy R2 = m0 (1 + σ ) 50) Từ ( 1-4 6) ( 1-4 8)...
... ( 2-8 ), ta được: W α Q ∋= h + gW ( 2-9 ) 16 Chương II Dòng chảy ổn định không kênh THỦY LỰC CÔNG TRÌNH Bây ta xét xem э thay đổi dọc theo dòng chảy, từ công thức ( 2-3 ) đến ( 2-8 ), ta rút ra: э=E-a ... dạng tổng quát Ta có: Q tính gía trị - Giả định h tính W B; suy g = Wk3 Bk ( 2-1 8) ( 2-1 9) ( 2-2 0) αQ g W3 B 18 Chương II Dòng chảy ổn định không kênh - Theo công thức ( 2-2 0), ta so sánh THỦY LỰC CÔNG ... =   ( 2-2 4) gb 19 Chương II Dòng chảy ổn định không kênh THỦY LỰC CÔNG TRÌNH σ T (1 + σ T ) ( 2-2 5) ( + 2σ ) T Xác định độ sâu phân giới theo công thức ( 2-2 3), cần tính hkCN theo ( 2-2 4) σT...

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Bài 4 : Giữ Chữ Tín, Lý Thuyết Gdcd Lớp 8 Bài 4: Giữ Chữ Tín


... t: X (2 -8 7) (2 -8 8) Thay (2 -8 8) vo (2 -8 7) nờn ta c: K = K X (2 -8 9) ly o hm( 2-8 8) ta c : dh = hn d (2 -9 0) Thay (2 -8 9) v (2 -9 0) vo cụng thc (2 -6 5) bin i v ly tớch phõn ta c: ( ) i" L1 = ( ) + ... Ta t: X (2 -7 7) (2 -7 8) Thay (2 -7 7) vo (2 -7 6), ta c: K K = n (2 -7 9) dh = hn d (2 -8 0) Thay (2 -7 8) v (2 -7 9) vo cụng thc (2 -6 4) sau rỳt gn v ly tớch phõn t mt ct (1 -1 ) n mt ct (2 -2 ), ta c: ... )R (1 -4 8) T (1 -4 1) thay (1 -4 6) v (1 -4 7) tớnh li din tớch theo cụng thc : (1 + )2 m R A= (1 -4 9) A. (1 -5 0) R2 = Suy m0 (1 + ) T (1 -4 6) v (1 -4 8) ta tỡnh c h s: = hay m0 = m0 +m m (1 -5 1)...