Biểu hiện nào sau đây gắn liền với thị tộc

     
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 bài xích 10 Thời kì ra đời và cải tiến và phát triển của cơ chế phong loài kiến Tây Âu (từ vậy kỉ V đến rứa kỉ XIV)
*