CÁC CÁCH CHỨNG MINH TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

     

Để minh chứng 2 tam giác đồng dạng thì những em cần phải nắm được triết lý hai tam giác đồng dạng và những cách chứng minh mà Timgiasuhanoi.com đưa ra dưới đây.

Nhắc lại một ít định hướng về tam giác đồng dạng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EM.