Các Dạng Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh

     

Đọc hiểu được đánh giá và nhận định là một trong những phần thi khó khăn nhất trong đề thi đh môn giờ Anh. Tuy nhiên, đây cũng là phần thi mà chúng ta hoàn toàn gồm thể đoạt được được thông qua việc luyện tập.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng anh

Thông thường, các câu hỏi trong bài bác đọc gọi được chia làm 3 nhóm thắc mắc chính với 7 dạng bài bác tập nỗ lực thể. Mỗi dạng sẽ có được dấu hiệu phân biệt và bí quyết làm bài bác khác nhau. Cùng chuyensuamayphotocopy.vn khám phá cách làm bài bác đọc hiểu tiếng Anh thi đh cho những loại bài xích này!

Nhóm 1 – thắc mắc tổng quát

Đối với nhóm thắc mắc này, lời khuyên nhủ là bạn đừng quá đi sâu vào chi tiết hay từ mới mà chỉ cần chăm chú đến cấu tạo và đa số từ khóa (key words) vào bài. Vào nhóm này còn có các dạng bài tập như sau:

*

*

Nhóm 2 – thắc mắc chi huyết trong đoạn văn

Nhóm câu hỏi này thường chiếm phần đến 50% số lượng những câu vào phần phát âm hiểu, triệu tập vào những thông tin cụ thể có trong nội dung bài viết như thời gian, địa điểm, nguyên nhân, kết quả... Thông thường, trình tự thắc mắc sẽ kiểu như với trình tự nội dung trong bài xích đọc.

*

 

*

*

*

Nhóm 3 – thắc mắc suy luận

*

BÀI TẬP 

Exercise 1. Choose from A, B, C, or D the one that best answers each of the questions in the following passage.

Several hundred million years ago, plants similar to lớn modern ferns covered vast stretches of the land. Some were as large as trees, with giant fronds bunched at the đứng top of trunks as straight as pillars. Others were the size of bushes và formed thickets of undergrowth. Still others lived in the shade of giant club mosses and horsetails along the edges of swampy lagoons where giant amphibians swam.

A great number of these plants were true ferns, reproducing themselves without fruits or seeds. Others had only the appearance of ferns. Their leaves had organs of sexual reproduction và produced seeds. Although their “flowers” did not have corollas, these false ferns (today completely extinct) ushered in the era of flowering plants. Traces of these floras of the earliest times have been preserved in the form of fossils. Such traces are most commonly found in shale và sandstone rocks wedged between coal beds.

Today only tropical forests bear living proof of the ancient greatness of ferns. The species that grow there are no longer those of the Carboniferous period, but their variety và vast numbers, & the great form size of some, remind us of the time when ferns ruled the plant kingdom.

1. What does the passage mainly discuss?

A. Plant reproduction B. How khổng lồ locate fossils

C. An ancient form of plant life D. Tropical plant life

2. The word “Others” refers to_________.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tứ Giác Khi Biết 4 Cạnh, Tính Diện Tích Tứ Giác Biết 4 Cạnh

A. Plants B. Pillars C. Trees D. Fronds

3. Which of the following is NOT mentioned as a characteristic of the plants described in the passage?

A. They once spread over large areas of land.

B. They varied greatly in size.

C. They coexisted with amphibians, mosses, và horsetails.

D. They clung to tree trunks and bushes for support.

4. The word “true” is closest in meaning to lớn which of the following?

A. Accurate B. Genuine C. Straight D. Dependable

5. The author states that fossils of early plant life are usually found in rocks located between deposits of_______.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Phim Trên Điện Thoại Android Đơn Giản Nhất

A. Coal B. Shale C. Sandstone D. Corollas

 

nhấn full tài liệu bài bác tập gọi hiểu:

TẠI ĐÂY

 

Phần hiểu hiểu chiếm đến 13 câu hỏi trong phần bài bác thi THPT, vậy buộc phải đội ngũ chuyensuamayphotocopy.vn hy vọng nội dung bài viết này để giúp đỡ bạn có cái nhìn bao quát về các dạng trong phần gọi hiểu để khi làm đề, bạn sẽ nhìn ra được bài đó trực thuộc dạng nào.