CÁC HÀM TRUY VẤN TRONG EXCEL

     

Column_1 | Column_2 | Column_3ValueA ValueB ValueC....Điều tôi cần là một hàm sẽ lấy đầu vào phạm vi và Chuỗi truy vấn giống như SQL và trả về một phạm vi các hàng khớp với truy vấn, ví dụ:

=SQL_SELECT(A1:C1000, "SELECT * WHERE Column_1 = ValueH AND Column_3 = blah")Có một cái gì đó như thế này tồn tại? Hay điều gì sẽ là cách tốt nhất để thực hiện bản thân?

Cảm ơn

Bạn có thể sử dụng Get External Data (phân tán tên của nó), nằm trong tab "Dữ liệu" của Excel 2010, để thiết lập connection trong sổ làm việc để truy vấn dữ liệu từ chính nó. Sử dụng From Other SourcesFrom Microsoft Query để kết nối với Excel

Sau khi thiết lập, bạn có thể sử dụng VBA để thao tác connection, trong số những thứ khác, xem và sửa đổi lệnh SQL điều khiển truy vấn. Truy vấn này hiện tham chiếu sổ làm việc trong bộ nhớ, do đó không yêu cầu lưu để làm mới dữ liệu mới nhất.Bạn đang xem: Các hàm truy vấn trong excel

Đây là một Sub nhanh chóng để chứng minh việc truy cập các đối tượng kết nối

Sub DemoConnection() Dim c As Connections Dim wb As Workbook Dim i As Long Dim strSQL As String Set wb = ActiveWorkbook Set c = wb.Connections For i = 1 To c.Count " Reresh the data c(i).Refresh " view the SQL query strSQL = c(i).ODBCConnection.CommandText MsgBox strSQL NextEnd Sub 48 7 thg 1, 2012chris neilsenNếu bạn có thể lưu sổ làm việc thì bạn có tùy chọn sử dụng ADO và Jet/ACE để coi sổ làm việc như một cơ sở dữ liệu và thực thi SQL đối với trang tính.

Bạn đang xem: Các hàm truy vấn trong excel

Thông tin MSDN về cách nhấn Excel bằng cách sử dụng ADO có thể được tìm thấy tại đây .

5 6 thg 1, 2012Jon EgertonNếu bạn muốn chạy công thức trên trang tính theo hàm thực thi câu lệnh SQL thì hãy sử dụng Công cụ A bổ trợ

Ví dụ: function BS_SQL("SELECT ..."):


*

Giả sử bạn có một tờ thông tin sản phẩm, bao gồm productID duy nhất trong cột A và đơn giá trong cột P. Và một tờ nhập đơn đặt hàng có ID sản phẩm trong cột A và bạn muốn cột T tính giá đơn vị cho mục nhập.

Xem thêm: Bài 6: Quyết Chí Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước, Lịch Sử Lớp 5

Công thức sau đây sẽ thực hiện thủ thuật trong ô Entries! T2 và có thể được sao chép sang các ô khác trong cùng một cột.

=SUMIF(Products!$A$2:$A$9999,Entries!$A2, Products!$P$2:$9999)Sau đó, bạn có thể có một cột khác với số lượng mục trên mỗi mục và nhân nó với đơn giá để có được tổng chi phí cho mục nhập.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 13 Khái Niệm Về Mạch Điện Tử Điều Khiển

1 12 thg 6, 2013NasorengaMột cách nhanh chóng để làm điều này là tạo một cột có công thức đánh giá là đúng cho các hàng bạn quan tâm và sau đó lọc giá trị TRUE trong cột đó.

0 17 thg 3, 2015user4681810Sử dụng VBA Excel để chạy truy vấn SQL

Thực hiện các truy vấn SQL trên Bảng Excel trong Sổ làm việc với VBA Macro

Thủ thuật tạo câu lệnh SQL trong Excel

Làm cách nào tôi có thể chạy các câu lệnh SQL trên một phạm vi được đặt tên trong một bảng Excel?

Cách sử dụng Biểu thức chính quy (Regex) trong Microsoft Excel cả trong ô và vòng lặp

Làm cách nào để khai báo một biến toàn cục trong VBA?

Tương đương với "! =" Trong VBA Excel là gì?

Excel: Làm thế nào để kiểm tra xem một ô có trống với VBA không?

Cách nhanh nhất để xóa tất cả nội dung VBA

Chỉ sao chép giá trị dán VBA của Excel (xlPasteValues)

Làm thế nào để tạm dừng trong khoảng thời gian cụ thể? (Excel/VBA)

Làm thế nào để chặn cảnh báo Liên kết cập nhật?

Tùy chọn .NumberFormat trong VBA Excel là gì?

Sự khác biệt giữa "Điều khiển biểu mẫu" và "Điều khiển ActiveX" trong Excel 2010 là gì?