Cách Chèn Thêm 1 Ký Tự Vào Chuỗi Trong Excel

     
Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm CONCATENATE, một trong những hàm văn bản, để nối nhị hoặc các chuỗi văn phiên bản vào một chuỗi.

Bạn đang xem: Cách chèn thêm 1 ký tự vào chuỗi trong excel


Quan trọng: Trong Excel 2016, Excel Mobile với Excel dành riêng cho web, hàm này đang được thay thế sửa chữa bằng hàm concat. Tuy nhiên hàm CONCATENATE vẫn sẵn sử dụng cho tương hợp sau này nhưng từ nay, bạn nên lưu ý đến việc thực hiện hàm CONCAT. Đó là vì hàm CONCATENATE rất có thể không khả dụng trong số phiên phiên bản tương lai của Excel.


Cú pháp: CONCATENATE(text1, , ...)

Ví dụ:

=CONCATENATE("Mật độ tập trung theo luồng đối với ", A2, " ", A3, " là ", A4, "/dặm.")

=CONCATENATE(B2, " ", C2)

Tên đối số

Mô tả

text1 (bắt buộc)

Mục trước tiên cần ghép nối. Mục này rất có thể là giá trị văn bản, số, hoặc tham chiếu ô.

Text2, ... (tùy chọn)

Các mục văn bản bổ sung đề nghị ghép nối. Bạn có thể bao gồm tối nhiều 255 mục, lên đến tổng cùng 8192 cam kết tự.

Ví dụ

Để dùng các ví dụ này trong Excel, hãy sao chép dữ liệu vào bảng bên dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

cá hồi suối

Andreas

Hauser

loài

Fourth

Pine

32

Công thức

Mô tả

=CONCATENATE("Mật độ tập trung theo luồng so với ", A2, " ", A3, " là ", A4, "/dặm.")

Tạo một câu bằng cách ghép nối tài liệu trong cột A với văn phiên bản khác. Công dụng là tỷ lệ tập trung theo luồng so với cá hồi suối là 32/dặm.

=CONCATENATE(B2, " ", C2)

Ghép nối cha phần: chuỗi trong ô B2, một ký kết tự khoảng trắng, và giá trị trong ô C2. Hiệu quả là Andreas Hauser.

=CONCATENATE(C2, ", ", B2)

Ghép nối ba phần: chuỗi vào ô C2, một chuỗi kèm dấu phẩy và cam kết tự khoảng trắng, và quý hiếm trong ô B2. Công dụng là Hauser, Andreas.

=CONCATENATE(B3, " & ", C3)

Ghép nối ba phần: chuỗi vào ô B3, một chuỗi gồm một khoảng trắng, lốt và, rồi cho một khoảng tầm trắng khác, và giá trị trong ô C3. Kết quả là Fourth & Pine.

=B3 và " và " & C3

Ghép nối các mục giống như trong lấy ví dụ trước nhưng bằng phương pháp sử dụng toán tử tính toán dấu và (&) nạm cho hàm CONCATENATE. Công dụng là Fourth & Pine.

Các vụ việc Chung

Vấn đề

Mô tả

Dấu ngoặc kép lộ diện trong chuỗi kết quả.

Dùng vệt phẩy để phân bóc các mục văn phiên bản liền kề. Ví dụ: Excel sẽ hiển thị =CONCATENATE( "Xin chào ""Thế giới") là Xin chào"Thế giới cùng với một dấu ngoặc kép bổ sung vì dấu phẩy nghỉ ngơi giữa những đối số văn bạn dạng đã bị xóa.

Xem thêm: Dinh Dưỡng Của Trùng Sốt Rét Và Trùng Kiết Lị

Các vô danh cần phải bao gồm dấu ngoặc kép.

Các từ lẫn lộn với nhau.

Nếu không có khoảng trắng ngơi nghỉ giữa các mục văn bạn dạng riêng biệt, thì các mục văn phiên bản này sẽ gắn liền nhau. Thêm khoảng chừng trắng như một trong những phần của công thức CONCATENATE. Bao gồm hai phương pháp để thực hiện câu hỏi này:

Thêm lốt ngoặc kép có khoảng trắng trung tâm " ". Ví dụ: =CONCATENATE("Xin chào", " ", "Thế giới!").

Thêm khoảng trắng sau đối số Text. Ví dụ: =CONCATENATE("Xin xin chào ", "Thế giới!"). Chuỗi "Xin chào " bao gồm thêm một khoảng tầm trắng xẻ sung.

Lỗi #NAME? xuất hiện thay vì công dụng mong đợi.

#NAME? thường tức là dấu ngoặc kép bị thiếu hụt trong đối số Text.

Những biện pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Mô tả

Sử dụng cam kết tự vệt và & thay bởi vì hàm CONCATENATE.

Toán tử đo lường và tính toán dấu với (&) mang lại phép bạn ghép nối các mục văn bạn dạng mà không nhất thiết phải dùng hàm.

Ví dụ: = A1 & B1 trả về cùng một cực hiếm như = CONCATENATE (A1, B1). Trong vô số trường hợp, việc thực hiện toán tử dấu với sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn dùng CONCATENATE để tạo thành chuỗi.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng toán tử tính toán.

Sử dụng hàm TEXT để phối hợp và định dạng các chuỗi.

Xem thêm: Véctơ Cường Độ Điện Trường Tại Mỗi Điểm Có Chiều :, Vectơ Cường Độ Điện Trường Tại Mỗi Điểm Có Chiều:

Hàm TEXT đổi khác một cực hiếm số thành văn phiên bản và phối hợp số cùng với văn bản hoặc biểu tượng.

Ví dụ: ví như ô A1 đựng số 23,5, chúng ta có thể sử dụng công thức tiếp sau đây để định dạng số đó thành số tiền bởi đô la:

kimsa88
cf68