CÁCH DI CHUYỂN CÁC THƯ MỤC TRÊN DESKTOP

     

Dân văn phòng, nhất là các nữ giới thường xuyên bao gồm thói quen thuộc lưu không hề ít file dữ liệu ngoài màn hình Desktop, nhiều người còn lưu giữ đến kín màn hình luôn, hại thật đấy