Cách làm bài tập điền từ trong tiếng anh

     
Dạng bài điền từ vào đoạn văn là một dạng bài không thể thiếu trong bài thi THPT Quốc gia ở môn Tiếng Anh. Hơn nữa, dạng bài này còn xuất hiện cả trong các kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế như IELTS ,TOIEC, TOEFL... Đối với bài thi THPT Quốc gia , phần bài điền từ vào đoạn văn có đến 5 câu. Mặc dù có số lượng câu khá ít, tuy nhiên đa số các em điều rất sợ phần bài thi này. Khó khăn này có thể đến từ việc chưa có chiến thuật làm bài hiệu quả , hoặc là do vốn từ và nền tảng ngữ pháp chưa vững chắc. Nắm được những khó khăn này, IELTS TUTOR sẽ mang đế cho các em bí quyết để có thể "diệt gọn" dạng bài thi này. 
Dạng bài tập trắc nghiệm điền từ vào đoạn văn là một bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ thành thạo trong việc sử dụng ngữ pháp và từ vựng .Đặc biệt hơn, để có tìm được đáp án chính xác thì ngoài các yếu tố trên thì ngữ cảnh của đoạn văn cung là một gợi ý để tìm ra được đáp án chính xác
Xác định từ loại cần điền cho chỗ trống trong bài và tìm từ có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống .Dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra từ cần điền .

Bạn đang xem: Cách làm bài tập điền từ trong tiếng anh


IELTS TUTOR lưu ý danh từ là dạng từ được tạo nên bằng cách thêm vào động từ các hậu tố như:

.-ion , -tion ( competition , decision.... ) .-ance ( performance, reliance.... ) .Chỉ người bằng các thêm vào các hậu tố như : –ee ( employee, trainee.... ) ,ist( dentist , pianist....) , -ant (assistant ,accountant....) vv- Danh từ là dạng từ được tạo nên bằng cách thêm vào tính từ các hậu tố như : -ty & -ity ( nationality , difficulty .....) , -ness ( happiness, sadness....), -ce (confidance, importance...) vv

IELTS TUTOR lưu ý tính từ là dạng từ được tạo nên bằng cách thêm vào danh từ hay động từ hậu tố như :

-full ( wonderfull, carefull....) .-less ( careless, jobless....) .-ous ( dangerous , marvelous ...) .-al ( financial, economical....) .-ic & -ical (psychological, politic.....) .-tive ( active , compititive ....) .-able ( drinkable, enjoyable....) .-ing/ed ( interesting, sastified.......).

IELTS TUTOR lưu ý Động từ là dạng từ được cấu tọa bằng cách thêm vào danh từ hậu tố:

-en (brigthen, strenthen..... ) .-ate( intergrate, corralate....) .-ify & -fy (simplify ,satisfy ....) .-se/-ze & -ize (maximize , sensitize...)....

Xem thêm: Loại Văn Tự Sự Phát Triển Ở Ấn Độ Là Chữ Brahmi, Loại Văn Tự Nào Phát Triển Sớm Nhất Ở Ấn Độ


IELTS TUTOR lưu ý Trạng từ là dạng từ được tạo nên bằng cách thêm vào tính từ hoặc động từ các tiền tố như :

-ly ( staggeringly, beautifully ) .-ward/wards ( toward ,upward....) .-wise( clockwise ,leghthwise....)....

Xem thêm: Hiện Tượng Chạm Tay Vào Cây Trinh Nữ Thì Lá Cây Trinh Nữ Cụp Xuống Là Do Đâu?


IELTS TUTOR lưu ý Là các tiền tố được thêm vào trước danh từ, tính từ hay động từ với vai trò đảo ngược nghĩ của loại từ đó. Các tiền tố bao gồm :

un-(unbelievable , uncontrollable.....) .in-( incomplete ,inactive ....) .dis-( dislike ,disappear....) .mis- ( misunderstand , misspell....) ......
*

*

*