Cách lấy danh bạ từ gmail sang iphone

     
Tình hình là sim em bị mất,may mắn là em có để danh bạ sống trên gmail,giờ ý muốn chuyển vào iphone thì làm ráng nào ạ