Chuyên cung cấp các dịch vụ máy photocopy cho các vă phòng - cơ quan nhà nước như:

- Mua bán máy photocopy

- Cho thuê máy photocopy

- Sửa chữa máy photocopy

- Cung cấp vật tư - linh kiện máy photocopy

- Thanh lý máy photocopy cũ đổi máy photocopy mới

DỊCH VỤ MÁY VĂN PHÒNG:

==> Cần sửa máy photocopy

==> Cho thuê máy photocopy

==> Bán máy photocopy

==> Thay mực máy photocopy