CHO 2 13G HỖN HỢP X GỒM 3 KIM LOẠI

     

Nung lạnh 2,13 gam hỗn hợp X tất cả 3 kim loại Mg, Zn với Al sống dạng bột cùng với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M toàn diện để bội nghịch ứng hết với Y là
Bạn đang xem: Cho 2 13g hỗn hợp x gồm 3 kim loại

BTKL ta có: mX + mO2 = mOXIT

→ 2,13 + mO2 = 3,33 → mO2 = 1,2 (g) → nO = 1,2 : 16 = 0,075 (mol)

Cho Y bội nghịch ứng với HCl bản chất xảy ra làm phản ứng:

O2- + 2H+ → H2O

0,075 →0,15 (mol)

→ nHCl = nH+ = 0,15 (mol) → VHCl  = n : V = 0,15 : 1 = 0,15 (lít) = 150 (ml)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là tại sao Vừng ơi - chuyensuamayphotocopy.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: tự cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kỹ năng bởi hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết thích hợp học địa chỉ live, giáo viên công ty nhiệm cung cấp trong suốt thừa trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập tất cả liên quan


Kim loại tác dụng với axit không tồn tại tính oxi hóa Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan hoàn toàn 8,96 gam fe trong dung dịch H2SO4 dư. Trọng lượng muối hiện ra là


Hoà tan trọn vẹn 15,4 gam hỗn hợp Mg với Zn trong dung dịch HCl dư thấy gồm 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được từng nào gam muối hạt khan ?


Cho 13,5 gam lếu láo hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rét (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là


Hoà tan hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp Mg cùng Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau bội phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 15,2 gam so với ban đầu. Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau phản ứng là


Hòa rã m gam tất cả hổn hợp X (gồm Al, Fe, Zn cùng Mg) bởi dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng, trọng lượng dung dịch axit tăng thêm (m - 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo ra thành trong dung dịch sau bội phản ứng là


Cho 33,4 gam hỗn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu với Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, bao gồm 17,2 gam hóa học rắn bóc tách ra, bên cạnh đó thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng trọng lượng của hỗn hợp sau phản ứng so với khối lượng dung dịch H2SO4 ban sơ là


Cho 3,68 gam láo hợp gồm Al với Zn công dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Trọng lượng dung dịch thu được sau bội phản ứng là
Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 1 Violet

Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X với 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối bột khan là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M, chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là


Hoà tan trọn vẹn hỗn đúng theo X gồm Fe và Mg bởi một lượng đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. độ đậm đặc của FeCl2 trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong hỗn hợp Y là


Cho m gam na tan không còn vào 100 ml dung dịch bao gồm (H2SO4 0,5M và HCl 1M) nhận được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng cân nặng chất rắn nhận được là


Cho 1,67 gam hỗn hợp tất cả hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc đội IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là


X là sắt kẽm kim loại thuộc đội IIA. Mang lại 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, hiện ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Khía cạnh khác, khi mang đến 1,9 gam X tác dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ có hoá trị II) cùng oxit của nó buộc phải vừa đầy đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam láo lếu hợp tất cả một kim loại kiềm X với một kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan tất cả nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, chiếm được 7,28 lít khí H2 đktc. Sắt kẽm kim loại M là


Cho m (gam) các thành phần hỗn hợp Al, Mg chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Phương diện khác, cũng m (gam) tất cả hổn hợp trên cho tác dụng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 6,72 lít khí (đktc). Tính cực hiếm của m?


Hòa tan trọn vẹn 5,95 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Al với Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì trọng lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn (tính theo gam) trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Cho 5 gam tất cả hổn hợp X gồm Ag và Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm trọng lượng Ag vào X là


Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg cùng Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau phản ứng là


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau thời điểm thu được 336 ml H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68%. Xác minh kim các loại đã dùng.


Cho tất cả hổn hợp Fe và Zn chức năng với dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho khí Z trải qua CuO dư, làm cho nóng thu được m gam Cu. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Phân Tích Mặt Trái Của Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Cách Phòng Tránh

Cho 8,85 g các thành phần hỗn hợp Mg, Cu với Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn ko phản ứng với axit được rửa không bẩn rồi đốt cháy vào oxi chế tạo ra ta 4 g chất bột color đen. Phần trăm cân nặng của Mg, Cu, Zn lần lượt là


Nung rét 2,13 gam hỗn hợp X có 3 sắt kẽm kim loại Mg, Zn với Al sinh hoạt dạng bột với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có trọng lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M hoàn toản để phản ứng hết với Y là