CHO ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH X = 2 Y = 3

     

Trắc nghiệm: đến đoạn chương trình: x:=2; y:=3; IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ; sau khoản thời gian thực hiện tại đoạn công tác trên, quý hiếm F là:

A. F = 13 . B. F = 1 .

Bạn đang xem: Cho đoạn chương trình x = 2 y = 3

C. F=4.


D. Không xác lập

Trả lời:

Đáp án đúng: A. F=13.

Câu lệnh x : = 2 ; gán mang đến x giá trị bằng 2 Câu lệnh y : = 3 ; → gán mang đến y giá trị bằng 3 .

Vì xNội dung câu hỏi trên phía trong phần cấu tạo rẽ nhánh, search hiểu chi tiết hơn cùng Top tư liệu nhé!


1. Rẽ nhánh ( kết cấu rẽ nhánh )

– cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ tiến hành thực thi khi một điều kiện kèm theo 1-1 cử được thỏa mãn nhu cầu . – Rẽ nhánh gồm có 2 một số loại : + Dạng thiếu thốn : ví như … thì ví dụ như : trường hợp trời nắng nóng thì vớ cả họ sẽ đi dạo . Vậy ví như trời ko nắng thì tất cả bọn họ làm gì còn chưa chắc chắn . + Dạng đầy đủ : nếu như … thì …, còn nếu không thì . Lấy ví dụ như : nếu trời nắng nóng thì tất cả chúng ta sẽ đi chơi, còn nếu như không thì tất cả họ sẽ ở hiểu truyện ở trong nhà . Vậy ví như trời không nắng vớ cả chúng ta sẽ ở nhà đọc truyện

2. Câu lệnh if-then

Để biểu đạt cấu trúc rẽ nhánh, Pascal sử dụng câu lệnh if-then. Tương xứng với hai dạng thiếu và đủ nói sinh hoạt trên, Pascal có hai câu lệnh if-then .

a) Dạng thiếu

if then ;

b) Dạng đủ

if then else ;

Trong kia : + Điều kiện là biểu thức ngắn gọn xúc tích . + Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là 1 trong những câu lệnh của Pascal . – Ở dạng thiếu thốn : đk kèm theo sẽ được tính với kiểm tra. Nếu điều kiện kèm theo như đúng ( có giá trị true ) thì câu lệnh sẽ tiến hành triển khai, ngược lại thì câu lệnh vẫn bị bỏ dở . – Ở dạng đầy đủ : điều kiện kèm theo cũng rất được tính cùng kiểm tra. Nếu đk kèm theo như đúng thì câu lệnh 1 sẽ tiến hành thực thi, trái lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực thi . Lấy một ví dụ : If d 3. Câu lệnh ghépCâu lệnh ghép là dãy tiếp tục nhiều câu lệnh được ghép lại thành một đội nhóm màn giữa hai tự khóa “ Begin ” và “ kết thúc ” ( vào Pascal ) :

End ; lấy ví dụ như : Begin tg : = a ; a : – b ; b : = tg ; over ; Việc xúc tiến một câu lệnh ghép là thực thi lần lượt số đông câu lệnh thành bên trong dãy. Một câu lệnh ghép trả toàn hoàn toàn có thể chửa một câu lệnh ghép khác như một thành phần của chính nó .

Xem thêm: Bỏ Phận Của Tế Bào Thực Vật Có Thành Tế Bào Xenlulôzơ Có Bản Chất Là :

4. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. nên chọn lựa phương án ghép đúng nhất. Để tế bào tả kết cấu rẽ nhánh vào thuật toán, nhiều ngôn từ lập trình bậc cao sử dụng câu lệnh IF – THEN, sau IF là . Điều khiếu nại là

A. Biểu thức súc tích ; B. Biểu thức số học ;

C. Biểu thức quan lại hệ;D. Một câu lệnh ;

Câu 2. Hãy chọn phương án ghép đúng. Với kết cấu rẽ nhánh IF  THEN , câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi

A. điều kiện kèm theo được những thống kê giám sát chấm dứt ; B. đk kèm theo được thống kê giám sát và đo lường và mang lại giá trị đúng ; C. đk kèm theo ngoại trừ được ; D. điều kiện kèm theo được đo lường và tính toán và đến giá trị không đúng ;

Câu 3. Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Với kết cấu rẽ nhánh IF  THEN  ELSE , câu lệnh 2 được triển khai khi

A. Biểu thức đk kèm theo đúng và câu lệnh 1 triển khai xong xuôi ; B. Câu lệnh 1 được tiến hành ; C. Biểu thức điều kiện kèm theo không nên ; D. Biểu thức điều kiện kèm theo đúng ;

Câu 4. Hãy chọn cách dùng sai. ước ao dùng biến chuyển X lưu giá chỉ trị bé dại nhất trong những giá trị của hai biến chuyển A. B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

A. If A Câu 5.

Xem thêm: Bài Tập Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Tính Npv, Bài Tập Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

 Phát biểu làm sao sau đây hoàn toàn có thể lấy làm biểu thức đk trong kết cấu rẽ nhánh ?

A. A + B B. A > B C. N gian lận 100 D. “ A nho hon B ”

Câu 6. Trong ngữ điệu lập trình Pascal, tuyên bố nào dưới đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

A. Nếu sau else muốn triển khai nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa nhì cặp vết ngoặc nhọn ; B. Trường hợp sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải kê giữa hai vệt ngoặc đối kháng ; C. Ví như sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải kê giữa Begin và End ; D. Nếu sau else muốn xúc tiến nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa Begin với End

Câu 7. Trong ngôn từ lập trình Pascal, về phương diện cú pháp cách viết các câu lệnh ghép làm sao sau đây là đúng:

A. Begin : A : = 1 ; B : = 5 ; kết thúc ; B. Begin ; A : = 1 ; B : = 5 ; kết thúc ; C. Begin A : = 1 ; B : = 5 ; kết thúc :