CHO HỖN HỢP X GỒM 2 CHẤT HỮU CƠ CÓ CÙNG CTPT C2H7NO2

     

Cho hỗn hợp X tất cả hai chất hữu cơ tất cả cùng phương pháp phân tử C2H7O2N chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y và 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (đktc) tất cả hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là:
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ có cùng ctpt c2h7no2

PTHH : CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O (1)

HCOOH3NCH3 + NaOH → HCOONa + CH3NH2 + H2O (2)

Theo (1) và (2) : nZ = nNaOH = nH2O = nhhX

BTKL: mmuối = mZ + mNaOH – mH2O - mkhí


CTPT : C2H7NO2

PTHH : CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O (1)

HCOOH3NCH3 + NaOH → HCOONa + CH3NH2 + H2O (2)

Theo (1) và (2) : nZ = 0,2 ( mol ) = nNaOH = nH2O = nhhX

mmuối = 77.0,2 + 40.0,2 - 18.0,2 - 13,75.2.0,2 = 14,3 (gam)


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm phát âm tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn đề nghị thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là lý do Vừng ơi - chuyensuamayphotocopy.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực sẽ giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: trường đoản cú cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kỹ năng và kiến thức bởi hệ thống ngân hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết phù hợp học ảnh hưởng live, giáo viên chủ nhiệm cung cấp trong suốt vượt trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


*


+ Quên không trừ khối lượng nước khi BTKL → lựa chọn nhầm C


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm gọi tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn bắt buộc thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - chuyensuamayphotocopy.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: trường đoản cú cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kỹ năng và kiến thức bởi hệ thống ngân sản phẩm 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hợp học tương tác live, giáo viên nhà nhiệm hỗ trợ trong suốt quá trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bài tập có liên quan


Bài tập dẫn xuất của amin cùng amino axit Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân amino axit có CTPT C3H7O2N là


C3H7NO2 tất cả bao nhiêu đồng phân?


Ứng với công thức phân tử C2H7O2N tất cả bao nhiêu chất vừa bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH, vừa phản nghịch ứng được với dung dịch HCl ?


Hai hợp hóa học hữu cơ X cùng Y bao gồm cùng cách làm phân tử là C3H7O2N, những là chất rắn ở đk thường. Hóa học X làm phản ứng với dung dịch NaOH giải hòa khí, chất Y thâm nhập phản ứng trùng ngưng. Những chất X, Y thứu tự là


Hợp chất hữu cơ CxHyO2N2 là muối amoni của amino axit phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 loãng theo tỉ lệ thành phần mol tương ứng là bao nhiêu


Cho hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 chức năng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ solo chức Y và những chất vô cơ. Phân tử khối của Y là


Hợp chất hữu cơ A mạch thẳng, CTPT là C3H10O2N2. A tác dụng với kiềm chế tạo ra khí hương thơm khai khối lượng nhẹ hơn không khí. A công dụng với axit tạo nên muối amin bậc I. Công thức kết cấu của A là
Xem thêm: Top Những Câu Nói Gây Cười Nhất, Những Câu Nói Gây Cười, Hài Hước Trong Cuộc Sống

Hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử là C4H14O3N2. Khi mang đến X công dụng với dung dịch NaOH thì thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 khí ở đk thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là


Hỗn vừa lòng hữu cơ X có công thức C4H9O2N. Khi mang lại X công dụng với hỗn hợp NaOH thu được một muối của một amino axit cùng một ancol 1-1 chức. Số bí quyết cấu tạo phù hợp với X là


Cho hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H12N2O3 làm phản ứng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm 2 hóa học Y và Z hầu như làm xanh quì tím ẩm trong đó chỉ có 1 chất khi tính năng với HNO2 giải phóng N2. Phần dung dịch sau bội phản ứng đem cô cạn chỉ thu được các hợp hóa học vô cơ. Công thức kết cấu của X là:


Hai hóa học hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và tất cả công thức phân tử là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối X1 bao gồm công thức phân tử là C2H4O2NNa ; Y tác dụng với NaOH thu được muối bột Y1 gồm công thức phân tử là C3H3O2Na. Search công thức cấu trúc của X, Y?


Chất cơ học X là một trong muối axit bao gồm CTPT là C4H11O3N rất có thể phản ứng đối với tất cả dung dịch axit và dung dịch kiềm. Khi mang đến X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn thu được chỉ toàn chất vô cơ. Số CTCT cân xứng là:


Đun rét hợp chất hữu cơ X (CH6O3N2) với NaOH chiếm được 2,24 lít khí Y có công dụng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Trọng lượng muối khan thu được sau làm phản ứng là :


Cho 0,1 mol hóa học X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch đựng 0,2 mol NaOH làm cho nóng thu được hóa học khí có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm và hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của m là:


Hợp hóa học X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H9NO2. Mang lại 10,3 gam X làm phản ứng hoàn toản với dung dịch NaOH hiện ra khí Y với dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và có tác dụng giấy quì tím độ ẩm chuyển thành màu sắc xanh. Dung dịch Z có tác dụng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối bột khan. Quý hiếm m là?


Cho 1,82 gam hợp hóa học hữu cơ solo chức, mạch hở X gồm công thức phân tử C3H9O2N chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, làm cho nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Hợp chất X gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất, vừa công dụng được với axit vừa tính năng được cùng với kiềm trong đk thích hợp. Vào phân tử X, yếu tắc phần trăm khối lượng của những nguyên tố C, H, N lần lượt bởi 40,449%; 7,865% cùng 15,73%; còn lại là oxi. Khi mang lại 4,45 gam X phản bội ứng hoàn toàn với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối bột khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Đốt cháy hoàn toàn một hóa học hữu cơ X trong O2 nhận được 1,344 lít CO2, 0,168 lít N2 (đktc) và 1,485 gam H2O. Khi đến X công dụng với NaOH nhận được một sản phẩm là CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


X gồm CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với hỗn hợp NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều phải có khí bay ra. Mang 18,60 gam X tác dụng hoàn toàn cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Sau bội phản ứng cô cạn dung dịch đến trọng lượng không đổi thì được m (gam) rắn khan, m có giá trị là


Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X bao gồm công thức là C3H10O3N2. Cho m gam X chức năng với NaOH toàn diện thu được 2,55 gam muối hạt vô cơ. Giá trị của m là:


Hai hóa học hữu cơ A, B có công thức CH5NO2 với C2H7NO2. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm A cùng B cho tác dụng với NaOH dư tạo nên 2,72 gam một muối độc nhất và bay ra một hỗn hợp khí có $overlineM$= 27,5. Tất cả hổn hợp X có khối lượng


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả hai hóa học hữu cơ bao gồm cùng phương pháp phân tử C2H7O2N tính năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) tất cả hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là:


Hợp chất X có công thức C2H7NO2 có phản ứng tráng gương, khi phản ứng với hỗn hợp NaOH loãng tạo nên dung dịch Y cùng khí Z, khi đến Z tính năng với dung dịch hỗn hợp có NaNO2 và HCl tạo ra khí p. Cho 11,55 gam X chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn hỗn hợp thu được số gam hóa học rắn khan là:


Hỗn hòa hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và hóa học Z (C2H7O2N). đến 14,85 gam X bội phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch M cùng 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp T có 2 khí (đều có tác dụng xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn thể dung dịch M nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m hoàn toàn có thể là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp có glyxin, anlanin, amoni acrylat và etylamin bằng lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 41,37 gam kết tủa, cân nặng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam và 1,008 lít khí (đktc) không trở nên hấp thụ. Quý giá của m là


Hai chất P, Q có công thức phân tử thứu tự là C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi mang lại P,Q bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl cùng tạo thành khí Z; còn với dung dich NaOH cùng mang lại khí Y. Nhấn xét nào sau đây đúng


Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức cấu trúc có thể có của X là


Cho sơ đồ chuyển hóa

C8H15O4N + NaOH (xrightarrowt^o) X + CH4O + C2H6O

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào tiếp sau đây đúng?
Xem thêm: Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 1 - Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Sách Giáo Khoa

Chất hữu cơ mạch hở X tất cả công thức C8H15O4N. đến m gam X chức năng với lượng dư NaOH thu được (m +1) gam muối hạt aminoaxit và hỗn hợp Y có hai ancol. Tính cực hiếm của m


Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) cùng 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic hai chức) chức năng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đối kháng chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được tất cả hổn hợp G gồm ba muối khan bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó tất cả hai muối bột của nhị axit cacboxylic với muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là