CHO TAM GIÁC OAB VUÔNG CÂN TẠI O OA=A

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cho tam giác OAB vuông cân tại O, cạnh OA= a. Tính 2 O A → − O B → .

A. A

B. 1 + 2 a .

C. A 5 .

D. 2 a 2 .


*

tam giác OAB vuông tại O; OB=a;góc OAB =30 quay tam giác đó xung quanh cạnh góc vuông OA ta được một hình gì. Tính diện tích xung quanh của hình đó


Cho tam giác OAB cân tại O. Call C và D theo thứ tự trên 2 cạnh OA và Ob. Thế nào cho AD vuông góc với OB cùng BC vuông góc cùng với OA. CMR

a AD=BC với tam giác OCD cân

b gọi M là giao điểm của BC và AD. CMR OM vuông góc vs AB, OM là tia phân giác góc O

c minh chứng MA=MB

d cm AB//CD


Trong không gian, đến tam giác OAB vuông tại O có OA = 4a, OB = 3a. Nếu cho tam giác OAB xoay quanh cạnh OA thì khía cạnh nón sản xuất thành có diện tích xung xung quanh S x q  bằng bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Cho tam giác oab vuông cân tại o oa=a

S x q = 9 πa 2  

B.  S x q = 16 πa 2

C.  S x q = 15 πa 2

D. S x q = 12 πa 2


Đáp án: C.

§ Hướng dẫn giải:

Dễ thấy h = 4a và r = 3a.

Kết luận diện tích xung quanh là:

S x q = πrl = πr r 2 + h 2 = 15 πa 2


Cho tam giác OAB vuông trên O, OA = 3cm, OB = 4cm. Quay tam giác OAB quanh cạnh AB. Thể tích khối tròn chuyển phiên được tạo thành thành sớm nhất giá trị nào?

A.

Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng 11 Bài 3, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng

28 c m 3

B. 26  c m 3

C. 32  c m 3

D. 30  c m 3


Cho tam giác OAB cân trên O. Kẻ AH vuông góc OB tại H. Kẻ BK vuông góc OA trên K. Call I là giao điểm của AH cùng BK. Bệnh minh:

a) ABH = BAK.

b) ABI cân nặng tại I.


Trong khía cạnh phẳng (P) mang đến tam giác OAB cân tại O , O A = O B = 2 a , A O B ^ = 120 ° . Trên đường thẳng vuông góc với măt phẳng (P) trên O lấy nhị điểm C, D , ở về nhị phía của khía cạnh phẳng (P) thế nào cho tam giác ABC vuông trên C và tam giác ABD đều. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Xem thêm: Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi Của Ai, Giải Thích Câu Nói Học Học Nữa Học Mãi Của Lênin

A. 3 a 2 2

B. A 2 3

C. 5 a 2 2

D. 5 a 2 3


Trong mặt phẳng (P) cho tam giác OAB cân tại O, OA=OB=2a, A O B ⏜ = 120 0 . Trê tuyến phố thẳng vuông góc với măt phẳng (P)tại O lấy nhị điểm C, D, nằm về hai phía của khía cạnh phẳng (P) làm sao để cho tam giác ABC vuông trên C và tam giác ABD đều. Tính bán kính mặt mong ngoại tiếp tứ diện ABCD.