Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Trong Không Gian

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (503.56 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Chứng minh 3 đường thẳng đồng quy trong không gian

phân tách SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ đến HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9ĐLTĐH – TRẦN HOÀI THANHFB: FACEBOOK.COM/TRANHOAITHANHVICKOHÌNH KHÔNG GIANDẠNG 4: minh chứng ba đường thẳng đồng quy1. Minh chứng 3 điểm thẳng hàng:Phương pháp.- Ta minh chứng 3 điểm này là các điểm chung của nhị mặt phẳng phân biệt. Khi đóchúng đang thẳng hàng trên giao đường của nhì mặt phẳng.2. Minh chứng ba đường thẳng đồng quyPhương pháp.- ba đường trực tiếp a, b, c đồng quy. Nghĩa là, ba đường trực tiếp a, b, c cùng đi qua mộtđiểm O nào đó.Trong không khí để chứng tỏ ba con đường thẳng a, b, c đồng quy ta có thể làm nhưsau: tìm kiếm giao điểm O của 2 đường thẳng a cùng b sẽ cho. đưa sử c là giao tuyến đường của nhị mặt phẳng (P) và (Q) làm sao đó chứng minh rằng O là vấn đề chung của (P) cùng (Q) Kết luận: a, b, c đồng quy trên O.Ví dụ 1. đến hai hinh bình hành ABCD với ABEF bên trong hai khía cạnh phẳng khácnhau. Bên trên đoạn EC đem điểm M, bên trên đoạn DF lấy điểm N thế nào cho các mặt đường thẳngAM với BN giảm nhau. Call I, K là giao điểm các đường chéo của nhị hình bình hành.Chứng minh rằng các đường trực tiếp IK, AM, BN đồng quy.CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ mang đến HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9ĐLTĐH – TRẦN HOÀI THANHFB: FACEBOOK.COM/TRANHOAITHANHVICKOgiao điểm O của 2 đường
thẳng a với b vẫn cho. minh chứng rằng O là điểmchung của (P) cùng (Q) đưa sử c là giao tuyến đường của haimặt phẳng (P) với (Q) như thế nào đó Kết luận: a, b, c đồng quy tại O. Tìmgiao điểm O của 2 đườngthẳng AM và BN sẽ cho. chứng tỏ rằng O là điểmchung của (AEC) với (BFD) Ta minh chứng IK là giao tuyếncủa hai mặt phẳng (AEC) và(BFD) Kết luận: AM, BN, IK đồng quytại O. TìmChứng minh rằng O là vấn đề chung của (AEC) và (BFD)Ta có: AM   AEC  BN   BFD   O   AEC    BFD  AM  BN  OChứng minh IK là giao tuyến của nhì mặt phẳng (AEC) và (BFD)( chính là dạng kiếm tìm giao đường của 2 mặt vẫn học sống dạng 1)Ta có:
 AE  BF  K AC  BD  I AE ; AC  AEC  IK   AEC    BFD  BF ; BD   BFD Bài tập cơ bản:CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ cho HS TỪ MẤT GỐC ĐẠT 8-9ĐLTĐH – TRẦN HOÀI THANHFB: FACEBOOK.COM/TRANHOAITHANHVICKOVí dụ 2.Cho tứ giác lồi ABCD cùng tam giác ABM bên trong hai khía cạnh phẳng khác nhau. Trêncác cạnh MA, MB của tam giác MAB ta lấy những điểm khớp ứng A’, B’ sao để cho cácđường trực tiếp CA’ và DB’ cắt nhau. Gọi H là giao điểm hai đường chéo cánh của tứ giácABCD. Chứng tỏ rằng các đường thẳng MH, CA’, DB’ đồng quy.Ví dụ 3.Cho nhị hinh bình hành ABCD với ABEF phía trong hai khía cạnh phẳng khác nhau. Trênđoạn EC đem điểm M, trên đoạn DF mang điểm N thế nào cho các con đường thẳng AM cùng BNcắt nhau. điện thoại tư vấn I, K là giao điểm các đường chéo cánh của nhị hình bình hành. Chứng minhrằng các đường thẳng IK, AM, BN đồng quy.Ví dụ 4.Cho hình chóp tứ giác S. ABCD tất cả đáy là hình chữ nhật. M, N, E, F theo thứ tự là trọng
tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD với SDA. Minh chứng rằng bố đường thẳngME, NF cùng SO đồng quy (O là giao điểm của AC và BD).Ví dụ 5.Cho tứ giác S.ABCD gồm đáy là 1 trong tứ giác lồi. Hotline M, N, E, F làn lượt là trung điểmcủa các kề bên SA, SB, SC cùng SD. Chứng tỏ rằng cha đường thẳng ME, NF vàSO đồng quy ( O là giao điểm của AC với BD).


*
siêng đề hình học không gian (Hướng dẫn giải các dạng bài xích tập từ những đề thi đất nước toán học. ) 28 1 1
*
MỘT SỐ KIẾN THỨC chung VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ppsx 8 653 3


Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Tập Đọc Ở Lại Với Chiến Khu Tiếng Việt Lớp 3 Trang 14

*
phương thức chứng minh hình học không gian lớp 11 8 2 51
*
bài xích tập hình học không gian trong công tác hình học lớp 11 cùng với yêu mong rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch chuyển động cho học viên 4 527 1
*
skkn sinh sản HỨNG THÚ học TOÁN HÌNH học KHÔNG GIAN nói RIÊNG và môn TOÁN 11 nói thông thường BẰNG CÁCH vừa dạy vừa dỗ 18 560 0
*
Thuật toán vào hình học không khí để chứng tỏ quan hệ vuông góc, giải những bài toán về góc – khoảng cách – thể tích 21 1 0
*
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN DỰA VÀO PHẦN MỀM GEOSPACE 2013 (FILE WORD) 149 284 0
*
tay nghề hướng dẫn học viên xây dựng các bước giải một trong những dạng bài tập hình học không khí lớp 11 19 404 0


Xem thêm: Cách Đi Rừng Trong Liên Quân Người Chơi Cần Phải Biết, Hướng Dẫn Đi Rừng Cơ Bản Trong Liên Quân Mobile

*
Quy về hình chiếu vuông góc của một điểm lên một mặt phẳng nhằm giải việc tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 22 864 0