Chuyển Động Tròn Đều Chọn Câu Sai

     
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Chuyển động tròn đều chọn câu sai

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng trung khu (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) vào chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần độc nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây tất cả chiều dài (1m), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá xoay hết một vòng là:


Công thức nào tiếp sau đây biểu diễn không đúng quan liêu hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trọng tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trọng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:
Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 12 Unit 7 Sách Mới, Unit 7 Lớp 12: Artificial Intelligence

Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) bên trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trung khu của xe pháo là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), cơ mà có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trọng tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên khía cạnh một chiếc đồng hồ đeo tay treo tường bao gồm kim giờ dài 15 cm, kim phút dài trăng tròn cm. Thời điểm 12h nhì kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu nhì kim bên trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm tại vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên nửa đường kính với điểm A hoạt động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính gia tốc hướng tâm của nhì điểm A, B:


Hai điểm A cùng B ở trên thuộc một nửa đường kính của một vô lăng vẫn quay đều, phương pháp nhau đôi mươi cm. Điểm A nghỉ ngơi phía kế bên có vận tốc 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A đến trục quay và tốc độ góc của điểm B lần lượt bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Hai Dây Dẫn Bằng Nhôm Có Cùng Tiết Diện Và Khối Lượng Như Nhau

Một chiếc tàu thủy neo trên một điểm trê tuyến phố xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và vận tốc dài của tàu đối với trục xoay của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe pháo quay đầy đủ với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Nửa đường kính của bánh xe pháo là (30cm). Hãy xác minh chu kì, tần số, vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của một điểm thuộc vành quanh đó bánh xe. Rước (pi ^2 = 10).