Công Thức Vật Lý Lớp 6

     

Câu trả lời được đúng đắn chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bạn đang xem: Công thức vật lý lớp 6

*

CÁC CÔNG THỨC vào MÔN VẬT LÝ LỚP 6

- Trọng lượng: p = 10 x m (N)- Trọng lượng riêng: d = P/V hoặc d = D x 10(N/m3)-Khối lượng: m = D x V (kg)-Khối lượng riêng: D =m/V (kg/m³)-Thể tích: V = m : D hoặc p : d(m3)Trong những công thức đóP là trọng lượng (N)m là khối lượng (kg)d là trọng lượng riêng biệt (N/kg)V là thể tích (m3)D là khối lượng riêng( kg)

học xuất sắc !


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này thế nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 3 C4 C5 C6 Bài 3 Trang 9 10 11 Sgk Vật Lí 7


Xem thêm:  Trong Giờ Làm Việc Tại Xí Nghiệp X Í Nghiệp X, Công Nhân H


* bí quyết vật lí lớp 6 :

- bí quyết tính trọng lượng :

P=10.m" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">P=10.mP=10.m

⇔m=P10" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔m=P10⇔m=P10

Trong đó :

P : trọng lượng (N)

m: khối lượng (kg)

- cách làm tính thể tích :

V=mD" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">V=mDV=mD

⇔m=D.V" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔m=D.V⇔m=D.V

⇔D=mV" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔D=mV⇔D=mV

Trong đó :

V : thể tích (m3)

m : cân nặng (kg)

D: cân nặng riêng (kg/m3)

- phương pháp tính trọng lượng riêng biệt :

d=PV" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">d=PVd=PV

⇔P=d.V" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔P=d.V⇔P=d.V

⇔V=Pd" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔V=Pd⇔V=Pd

Trong đó :

d : trọng lượng riêng (N/m3)

P : trọng lượng (N)

V : thể tích (m3)

- công thức tính trọng lượng riêng rẽ :

d=10.D" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">d=10.Dd=10.D

⇔D=d10" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔D=d10⇔D=d10