CÔNG VĂN ĐÒI NỢ CÔNG TY

     

Bạn đang tò mò về mẫu mã công văn đòi nợ dùng cho khách hàng hay cá nhân. Với mẫu mã công văn đòi nợ được lập ra để ghi chép về câu hỏi đòi nợ của doanh nghiệp. Chủng loại sẽ nêu rõ thông tin của mặt đòi nợ, bên nợ…Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn, phần lớn mẫu công văn đòi nợ được rất nhiều người sử dụng nhất.

Bạn đang xem: Công văn đòi nợ công ty


Công văn đòi nợ theo mẫu cần sử dụng cho doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu công văn đòi nợ cần sử dụng cho doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị giao dịch thanh toán nợ công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..Kính gửi:……………………………………………………………………………………………Họ, tên người kiến nghị thanh toán:……………………………………………………..Địa chỉ (hoặc bộ phận):……………………………………………………………………….Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..Số tiền: ……………………… (Viết bởi chữ):……………………………………………(Kèm theo ……………………… hội chứng từ gốc).

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 130 Phép Trừ Phân Số Tiếp Theo ), Toán Lớp 4 Trang 130

Người kiến nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

 

Mẫu công văn đề nghị giao dịch thanh toán giữa nhì công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Mẫu công văn đòi nợ đến cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự vì chưng – Hạnh Phúc

….., ngày…. Tháng…. Năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

Mẫu biên bản họp, thao tác về vụ việc thanh toán

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc

——————–

…….. Ngày …. Mon …. Năm ……

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị giao dịch thanh toán theo phù hợp đồng…..)Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………….Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………….Thư ký (người ghi biên bản):……………………………………………………………………………Nội dung: Về việc ý kiến đề nghị …………..thanh toán công văn đòi nợ…………………..Cụ thể:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) xong vào … tiếng …, ngày … tháng … năm …/.

Xem thêm: Trong Trang Web Liên Kết 2 Siêu Liên Kết Là Gì ? Làm Quen Với Tin Học Và Máy Tính Điện Tử

THƯ KÝ(Chữ ký)CHỦ TỌA(Chữ ký, dấu (nếu có))
Nơi nhận:– ……….– giữ văn phòng

*

Mẫu công văn đòi nợ thừa hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Kết luận

Các mẫu công văn đòi nợ trên đây mang tính tham khảo, độc giả nên suy xét và tuyển lựa mẫu công văn phù hơp với nhu yếu và đặc điểm của công việc.