Đặc Điểm Của Vận Chuyển Chủ Động

     

Ngay khi có, các tế bào trong cơ thể mang một số quá trình rất quan trọng nằm sâu bên trong. Các quá trình này đều quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển chung của mọi sinh vật, có thể là động vật hoặc thực vật. Nhưng mỗi quy trình nội bộ phải có một số cơ chế duy nhất được thực hiện để làm cho nó thành công. Về vấn đề này, các chất dinh dưỡng, hóa chất và các chất khác đang chảy qua lại các tế bào với chuyensuamayphotocopy.vnệc sử dụng một số hệ thống vận chuyển nhất định. Các cơ chế vận chuyển này được phân thành hai, cụ thể là hệ thống giao thông chủ động và thụ động.

Bạn đang xem: đặc điểm của vận chuyển chủ động

Nói một cách đơn giản nhất, vận chuyển tích cực được gọi là "hoạt động" vì bao gồm một thành phần quan trọng và đó là chuyensuamayphotocopy.vnệc sử dụng năng lượng. Năng lượng này đang được sử dụng bởi tế bào, dưới dạng ATP (Adenosine Triphosphate) để nó có thể di chuyển hầu hết các chất vào và ra khỏi màng tế bào. Ngược lại, vận chuyển thụ động được coi là như vậy bởi vì nó chỉ là một cơ chế "thụ động" cũ đơn giản. Nó không sử dụng bất kỳ năng lượng (ATP) nào từ tế bào để thực hiện các quy trình nói trên.

Một đặc điểm khác biệt khác biệt giữa hoạt động với hệ thống vận chuyển thụ động là sự khác biệt về độ dốc nồng độ. Phải biết rằng nồng độ của các chất được phân chia bởi màng tế bào là tương đối khác nhau. Ví dụ, bên trong tế bào có độ dốc nồng độ cao hơn (tập trung hơn) so với bên ngoài tế bào (ít tập trung) hoặc nó cũng có thể là cách khác tùy thuộc vào các yếu tố sinh học khác nhau. Do đó, trong vận chuyển tích cực, nó cố gắng đạt được một nhiệm vụ khó khăn hơn là chống lại gradient nồng độ. Nếu tế bào muốn vận chuyển một số chất nhất định về phía mình (trong tình huống này, nó sẽ tập trung hơn) thì nó cần nhiều năng lượng để bơm protein hoặc natri của nó hoạt động và chuyển các chất nói trên.

Xem thêm: Soạn Skills 2 Unit 4 Lớp 7 Sách Mới, Unit 4 Lớp 7 Skills 2

Trong trường hợp vận chuyển thụ động, nó không chống lại mà dọc theo gradient nồng độ. Bởi vì tế bào thấy rằng các ion hoặc phân tử tương tự có thể được chuyển sang phía bên kia ngay lập tức do độ dốc nồng độ "thuận lợi", nó không còn tiêu tốn bất kỳ năng lượng nào. Từ "thuận lợi" đơn giản có nghĩa là nó tuân theo các quy tắc khuếch tán thông thường. Khi các chất từ ​​môi trường bên trong tập trung hơn của tế bào sẽ được vận chuyển ra bên ngoài, ví dụ như bên ngoài xảy ra ít cô đặc hơn, thì các chất có thể dễ dàng chảy ra ngoài.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2020, Đề Thi Chính Thức

Tóm lại, vận chuyển chủ động và thụ động khác nhau bởi vì:1. Vận chuyển chủ động sử dụng năng lượng dưới dạng ATP trong khi vận chuyển thụ động không sử dụng bất kỳ.2. Vận chuyển chủ động liên quan đến chuyensuamayphotocopy.vnệc chuyển các phân tử hoặc ion chống lại gradient nồng độ trong khi vận chuyển thụ động là chuyển giao dọc theo gradient nồng độ.