Đặt cọc tiền thuê nhà hạch toán như thế nào

     
Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa solo không? phương pháp hạch toán nhận tiền đặt cọc, hạch toán tiền để cọc theo vừa lòng đồng, đặt cọc thuê văn phòng, thuê nhà, download xe ô tô ... Nếu mất tiền đặt cọc do vi phạm luật hợp đồng đã có được đưa vào chi phí hợp lý. Kế toán Thiên ưng xin giải đáp các vướng mắc đó.

Bạn đang xem: đặt cọc tiền thuê nhà hạch toán như thế nào

Bạn đã xem: Hạch toán đặt cọc tiền thuê nhà

Chú ý: Đây là khoản chi phí ĐẶT CỌC để bảo vệ thực hiện hợp đồng, chứ chưa phải là khoản trả trước cho những người bán nhé.

- nếu là khoản TRẢ TRƯỚC thì chúng ta phải Hạch toán qua nợ công nhé (131, 331)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dìm tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn:

“Trường hợp tổ chức đáp ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định và đánh giá giá; khảo sát, xây dựng kỹ thuật; support giám sát; lập dự án chi tiêu xây dựng; nhận tiền để cọc hoặc lâm thời ứng để đảm bảo an toàn thực hiện thích hợp đồng (tại thời gian nhận tiền chưa hỗ trợ dịch vụ, chưa triển khai hợp đồng) thì tổ chức đáp ứng dịch vụ không bắt buộc xuất hóa solo GTGT đối với khoản tiền để cọc hoặc nhất thời ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

Bộ Tài chính vấn đáp Hội kiểm toán viên hành nghề việt nam biết để hướng dẫn các hội viên, những doanh nghiệp biết để thực hiện.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KẾT LUẬN:- thừa nhận tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện thích hợp đồng thì KHÔNG phải tạo lập hóa đơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Giải pháp hạch toán tiền để cọc:

a. Biện pháp hạch toán tiền để cọc (Bên đặt):

- khi đặt tiền đặt cọc:

Nợ TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

Nợ TK 1386 (Nếu theo Thông tứ 133)

có TK 111, 112

- Khi thừa nhận lại tiền để cọc

Nợ TK 111, 112

bao gồm TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

có TK 1386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- ngôi trường hợp dn không thực hiện đúng rất nhiều cam kết, bị dn nhận tiền để cọc phạt phạm luật hợp đồng trừ vào khoản tiền để cọc:

Nợ TK 811 - giá thành khác (số tiền bị trừ)

bao gồm TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

tất cả TK 1386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- ngôi trường hợp thực hiện khoản tiền để cọc để thanh toán cho những người bán:

Nợ TK 331 - đề xuất trả cho người bán

tất cả TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

gồm TK 1386 (Nếu theo Thông tư 133)

b. Phương pháp hạch toán nhận tiền để cọc (Bên nhận):

- Khi nhận tiền đặt cọc:

Nợ TK 111, 112

bao gồm TK 344 (Nếu theo Thông bốn 200)

tất cả TK 3386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- khi trả lại tiền để cọc:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tứ 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- trường hợp dn đặt tiền đặt cọc vi phạm hợp đồng kinh tế đã cam kết kết, bị vạc theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng tởm tế. Khi nhận được khoản tiền vạc do phạm luật hợp đồng kinh tế đã ký kết kết: nếu khấu trừ vào tiền dìm đặt cọc:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

gồm TK 711 - các khoản thu nhập khác.

Xem thêm: Văn 7 Tập 2 Trang 3 - ✅ Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tiền để cọc bị mất do phạm luật hợp đồng đã có được đưa vào đưa ra phí:

Theo khoản 1 điều 4 Thông tứ 96/2015/TT-BTC

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh tương quan đến vận động sản xuất, marketing của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, triệu chứng từ vừa lòng pháp theo luật pháp của pháp luật.

c) Khoản chi nếu bao gồm hoá đơn mua sắm hoá, dịch vụ thương mại từng lần có giá trị tự 20 triệu đ trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán giao dịch phải gồm chứng từ thanh toán giao dịch không sử dụng tiền mặt.”

Theo khoản 2 điều 4 Thông bốn 96/2015/TT-BTC

“2.36. Những khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm cơ chế đăng ký kinh doanh, vi phạm chính sách kế toán thống kê, vi phi pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm chạp nộp thuế theo công cụ của Luật thống trị thuế và những khoản phạt về phạm luật hành chủ yếu khác theo chính sách của pháp luật.”

=> không hề nói tới việc Khoản tiền phát do vi phạm hợp đồng ghê tế.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Các Hoang Mạc Ở Châu Phi Lại Lan Ra Sát Bờ Biển?

Như vậy: Khoản tiền đặt cọc bị mất do vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính => Đây là 1 trong khoản tiền phạt do phạm luật hợp đồng kinh tế tài chính nên được đưa vào giá thành được trừ khi tính thuế TNDN.

DN yêu cầu đảm bảo: hòa hợp đồng mua bán (Trên phù hợp đồng phải thể hiện tại rõ đây là khoản tiền đặt cọc để bảo đảm an toàn thực hiện hòa hợp đồng và trường đúng theo nào thì có khả năng sẽ bị mất khoản này), triệu chứng từ thanh toán, các hồ sơ khác (nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------