ĐẦU THÁNG BẾP ĂN CỦA NHÀ TRƯỜNG DỰ TRỮ GẠO ĐỦ CHO 100 HỌC SINH BÁN TRÚ

     
*Bạn đang xem: đầu tháng bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh bán trú

Đầu tháng , nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo cho 100 học sinh"bán trú"ăn 26 ngày , thực tế nhà trường bao gồm thêm 30 học viên "bán trú"nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?

(Tóm tắt và bài xích giải)


*

Bài giải Hiện tại có số học sinh "bán trú" là: 100+ 30= 130 ( học sinh ) 130 học sinh ăn uống số gạo đó vào số ngày là : ( 100+ 26 ): 130= đôi mươi ( ngày ) ...

Bài giải

Hiện tại có số học sinh "bán trú" là:

100+ 30= 130 ( học sinh )

130 học sinh ăn số gạo đó trong số ngày là :

( 100+ 26 ): 130= đôi mươi ( ngày )

Đáp số :20 ngày


*

Bài giảiMột học sinh ăn không còn só gạo trong những ngày là :100 x 26 = 2600 ( ngày )Thực tế công ty trường tất cả thêm số học sinh là :100 + 30 = 130 ( học sinh )Số gạo dữu trự đủ mang lại 130 học viên ăn trong các ngày là :2600 : 130 = trăng tròn ( ngày ) Đáp số : đôi mươi ngày. 


100 học sinh ăn : 26 ngày

100+30 học sinh ăn uống :......ngày?

Thực tế số học sinh là:

100 + 30 = 130 học tập sinh

Số gạo dữ trữ đầy đủ ăn trong những ngày là :

26.100 : 130 = trăng tròn ngày


Đầu tháng,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh ""bán trú""ăn vào 26 ngày,thực tế công ty trường gồm thêm 30 học sinh""bán trú""nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày ?


100 học viên :26 ngày

Thêm 30 học sinh : ...?.. Ngày

Số học sinh sau khi thêm có là:

100+30=130(học sinh )

Số ngày giả dụ 1 học viên ăn thì nên cần là :

26*100=2600(ngày)

Số ngày ví như 56 học viên ăn thì nên là :

2600/130=20(ngày)

ĐS: trăng tròn ngày 

 


đầu tháng nhà bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đủ cho 100 học viên bán trú ăn trong 26 ngày thực tế nhà trường gồm thêm 30 học sinh bán trú nữa hỏi số gạo dự trữ đầy đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ? làm cho giúp bản thân tóm tắt luôn luôn nhé


Có tất cả số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Số gạo đó đủ mang lại 130 học viên ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = trăng tròn ( ngày)

Đáp số : 20 ngày


Có tất cả học viên là:

100 + 30 = 130 ( h/s )

Số gạo đó đủ mang đến 130 học viên ăn trong những ngày là:

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số: trăng tròn ngày


đầu tháng,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh""bán trú"" ăn trong 26 ngày,thự tế đơn vị trường bao gồm thêm 30 học tập sinh""bán trú""nữa.hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày


giải 

1 học viên ăn số gạo kia hết số ngày là :

100 * 26 = 2600 ( ngày )

số học viên thực tế là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

số gạo dự trữ đầy đủ cho học viên ăn số ngày là :

2600 : 130 = đôi mươi ( ngày )

đáp số : trăng tròn ngày
Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn 7 Bài Ca Huế Trên Sông Hương Ngắn Gọn, Soạn Bài Ca Huế Trên Sông Hương Ngắn Gọn

đầu tháng , phòng bếp ăn trong phòng trường dự trữ gạo đầy đủ cho học sinh bán trú ăn uống trong 26 ngày thực tế nhà trường bao gồm thêm 30 học sinh bán trú nữa . Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày ? viết cả bắt tắt


đầu tháng,bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ đến 100 học sinh "bán trú"ăn vào 26 ngày,thực tế đơn vị trường có thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo kia đủ đến 130 học sinh ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : đôi mươi ngày


 

Một học sinh ăn toàn bộ hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học sinh hiện nay là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo đó đủ ăn uống số ngày là :

2600 : 130 = trăng tròn ( ngày ) 

Đáp số : 20 ngày


Đầu tháng, nhà bếp ăn của phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tiễn nhà trường có thêm 30 học viên "bán trú" nữa. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày?

(Có trình bày "Tóm tắt" và "Bài giải")


Có toàn bộ số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học viên )

Vậy số gạo kia đủ mang lại 130 học viên ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = đôi mươi ( ngày)

Đáp số : đôi mươi ngày

 

Đầu tháng,bếp ăn ở trong nhà trường dự trữ gạo đủ đến 100 học viên "bán trú" ăn trong 26 ngày, thực tế nhà ngôi trường đã gồm thêm 30 hoc sinh "bán trú"nữa. Hỏi số gạo dự trữ ấy đầy đủ cho học sinh ăn trong từng nào ngày.

 

Làm bắt tắt giúp mình luôn luôn nha


Tóm tắt:

100 học sinh : 26 ngày

100 + 30 học viên : ... Ngày ?

Giải:

Một học viên ăn hết số gạo đó trong số ngày là: 100 x 26 = 2600 (ngày)

Thực tế, công ty trường đã bao gồm số học sinh ăn cung cấp trú là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ ấy đủ cho 130 học sinh ăn trong: 2600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: đôi mươi ngày


Đầu tháng nhà bếp ăn của nhà trường dự trữ trữ gạo đủ mang lại 100 học viên bán trú ăn trong 26 ngày thực tiễn nhà trường có thêm 30 học sinh bán trú nữa ra hỏi số gạo dự trữ chữ đó đủ cho học viên ăn trong từng nào ngày?

1 học viên ăn hết số gạo đó trong:

26 x 100 = 2600 (ngày)

Với số học sinh lúc sau, số gạo đầy đủ cho:

2600:(100+30)=20 (ngày)

Đ/S:

_HT_


Thực tế công ty trường gồm số học viên là:

(100+30=130) (học sinh)

Một học viên ăn không còn lượng gạo trong những ngày là:

(26 imes100=2600) (ngày)

Vậy 130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ đó trong những ngày là:

(2600div130=20) (ngày)

Đáp số: (20) ngày.


Đầu tháng, nhà bếp ăn ở trong phòng trường dự trữ gạo đủ mang lại 100 học sinh “bán trú” ăn uống trong 26 ngày, thực tế nhà trường tất cả thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?


Nếu một học sinh ăn hết số gạo đó thì nên cần số ngày là:26 x 100 = 2 600 (ngày)Tổng số học viên sau khi có thêm là:100 + 30 = 130 (học sinh)Số gạo dự trữ kia đủ cho học viên ăn là:2 600 : 130 = trăng tròn (ngày)Đáp số: trăng tròn ngày


Xem thêm: 1001+ Kí Tự Đặc Biệt Hình Mặt Quỷ Trong Game Ff╰‿╯(, Kí Tự Đặc Biệt Mặt Quỷ ❤️Tên Hình Mặt Quỷ

Nếu một học viên ăn hết số gạo đó thì nên số ngày là:

26 x 100 = 2 600 (ngày)

Tổng số học sinh sau khi gồm thêm là:

100 + 30 = 130 (học sinh)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là:

2 600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày