Đếm dữ liệu trùng trong excel

     
Excel cho chuyensuamayphotocopy.vn 365 Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn xem một văn bản nhất định hoặc quý giá số xuất hiện thêm bao nhiêu lần vào một phạm vi ô. Ví dụ:

Nếu một phạm vi, ví dụ như A2: D20, chứa các giá trị số 5, 6, 7 và 6, sau đó là số 6 xẩy ra hai lần.

Bạn đang xem: đếm dữ liệu trùng trong excel

Nếu một cột cất "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth" và "Dodsworth", sau đó "Dodsworth" xảy ra ba lần.

Có vài biện pháp đếm tần suất xuất hiện của một giá bán trị.


Sử dụng hàm Countif để đếm chu kỳ một giá chỉ trị rõ ràng xuất hiện nay trong một phạm vi ô.

*

Để biết thêm thông tin, hãy coi hàm Countif.


Hàm countifs tương tự như như hàm countif cùng với một ngoại lệ quan liêu trọng: countifs chất nhận được bạn vận dụng các tiêu chí cho các ô qua không ít phạm vi cùng đếm số lần toàn bộ các tiêu chí đều được đáp ứng. Chúng ta cũng có thể sử dụng về tối đa 127 phạm vi/tiêu chí cùng với COUNTIFS.

Cú pháp mang đến COUNTIFS là:

COUNTIFS(tiêu chí_phạm vi 1, tiêu chí 1, ,…)

Xem lấy một ví dụ sau đây:

*

Để xem thêm về bí quyết dùng hàm để đếm các phạm vi với tiêu chí, hãy xem hàm COUNTIFS.


Chẳng hạn bạn cần xác minh có từng nào người bán hàng đã phân phối một mặt hàng cụ thể trong một khoanh vùng nhất định, hoặc bạn muốn biết doanh số bao nhiêu trên một quý giá nhất định được thực hiện bởi một người bán sản phẩm cụ thể. Bạn có thể dùng kết hợp hàm IF cùng COUNT; bằng phương pháp là trước tiên bạn dùng hàm IF để kiểm soát một điều kiện, rồi kế tiếp chỉ khi kết quả của hàm IF là True, thì bạn mới cần sử dụng hàm COUNT để đếm các ô.


Lưu ý: 

Hãy nhập phương pháp trong ví dụ này dưới dạng công thức mảng.

Nếu các bạn đã mở sổ làm việc này trong Excel for Windows hoặc Excel năm 2016 cho Mac và những phiên phiên bản mới hơn, cùng muốn biến đổi công thức hoặc tạo cách làm tương tự, hãy nhấn F2, rồi nhận Ctrl + Shift + Enter nhằm tạo phương pháp trả về hiệu quả bạn hy vọng đợi. Trong các phiên bản cũ hơn của Excel for Mac, hãy cần sử dụng + Shift + Enter.

Đối với các công thức ví dụ để làm việc, đối số trang bị hai cho hàm IF phải là 1 trong những số.


*

Để xem thêm về các hàm này, hãy xem hàm Count cùng hàm if .


Trong lấy ví dụ tiếp theo, bọn họ dùng kết hợp hàm IF với SUM. Đầu tiên hàm IF chất vấn giá trị trong một vài ô và tiếp nối nếu tác dụng kiểm tra là True thì SUM và tính tổng các giá trị qua được phần đánh giá đó.


Lưu ý: Hãy nhập cách làm trong lấy một ví dụ này dưới dạng bí quyết mảng.

Nếu các bạn đã mở sổ thao tác làm việc này trong Excel for Windows hoặc Excel năm nhâm thìn cho Mac và các phiên phiên bản mới hơn, với muốn đổi khác công thức hoặc tạo cách làm tương tự, hãy nhận F2, rồi dấn Ctrl + Shift + Enter để tạo bí quyết trả về công dụng bạn hy vọng đợi. Trong những phiên phiên bản cũ rộng của Excel for Mac, hãy sử dụng + Shift + Enter.


Ví dụ 1

*

Hàm above nói rằng giả dụ C2: C7 tất cả chứa những giá trị Buchanan với Dodsworth, thì hàm Sum vẫn hiển thị tổng của các bạn dạng ghi có đk đã được đáp ứng. Bí quyết tìm ba bản ghi mang đến Buchanan và một so với một trong những phạm vi đã cho và hiển thị 4.

Ví dụ 2

*

Hàm above nói rằng nếu D2: D7 gồm chứa những giá trị bé dại hơn $9000 hoặc lớn hơn $19.000, thì SUM đã hiển thị tổng của tất cả những bạn dạng ghi mà điều kiện đã được đáp ứng. Cách làm tìm thấy hai phiên bản ghi D3 và D5 với mức giá trị nhỏ hơn $9000, tiếp đến là D4 cùng D6 với các giá trị lớn hơn $19.000, và hiển thị 4.

Xem thêm: Trong Powtoon Để Chọn Kiểu Trình Bày Ta Chọn Mục, Powtoon Là Gì

Ví dụ 3

*

Hàm above nói rằng ví như D2: D7 bao gồm hóa solo cho Buchanan nhỏ tuổi hơn $9000, thì SUM đang hiển thị tổng của các bản ghi có điều kiện đã được đáp ứng. Cách làm thấy rằng C6 đáp ứng nhu cầu điều kiện với hiển thị 1.


Đếm tần số xuất hiện của nhiều giá trị bằng cách sử dụng PivotTable

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng PivotTable nhằm hiển thị tổng cùng đếm số lần xuất hiện của các giá trị duy nhất. PivotTable là cách can hệ để tổng kết nhanh lượng tài liệu lớn. Chúng ta cũng có thể dùng PivotTable để không ngừng mở rộng và thu thon thả mức độ tài liệu để tập trung hiệu quả của bạn cùng để tầm nã sâu xuống cụ thể của dữ liệu tóm tắt cho vùng bạn quan tâm. Xung quanh ra, chúng ta cũng có thể di ship hàng sang cột hoặc cột vào mặt hàng ("pivoting") để xem con số bao nhiêu lần một giá trị mở ra trong PivotTable. Hãy coi một kịch phiên bản mẫu của một bảng tính cung cấp hàng, nơi chúng ta cũng có thể đếm từng nào giá trị doanh thu sẽ có mặt tại sảnh Gôn với quần vợt cho những quý cố thể.

Nhập dữ liệu tiếp sau đây vào bảng tính Excel.

*

Chọn A2: C8

Bấm Chèn > PivotTable.

Trong hộp thoại tạo thành PivotTable, bấm vào chọn bảng hoặc phạm vi, rồi bấm trang tính mới, rồi bấm OK.

PivotTable trống được sinh sản trong một trang tính mới.

Trong chống trường PivotTable, hãy làm cho như sau:

Kéo thể thao đến khu vực hàng .

Kéo quý đến khu vực cột .

Kéo bán hàng đến khu vực giá trị .

Lặp lại cách c.

Tên trường Hiển thị là SumofSales2 trong cả pivottable và vùng giá chỉ trị.

Tại thời điểm này, phòng trường PivotTable sẽ trông như vậy này:

*

Trong khoanh vùng giá trị , hãy bấm chuột thả xuống lân cận SumofSales2 , rồi chọn thiết đặt trường giá chỉ trị.

Trong hộp thoại thiết đặt trường giá chỉ trị , hãy triển khai các làm việc sau:

Trong phần tổng giá trị tóm tắt , chọn đếm.

Trong trường tên tùy chỉnh , hãy sửa đổi tên thành số đếm.

*

Bấm OK.

PivotTable đã hiển thị số lượng bạn dạng ghi mang lại Golf và tennis ở quý 3 và quý 4, thuộc với những số liệu doanh số.

Xem thêm: Sách Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11 Hay Nhất, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng

*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.