Dịch vụ máy photocopy

CODE ERROR MáY PHOTOCOPY RICOH 1060-1075

Tra Mã Code Error Máy Photocopy Ricoh 1060/1075 mới nhất, được cung cấp miễn phí bởi Công Ty An Thịnh.

XEM GIÁ

Lượt xem: 1,410

Mã code máy photocopy ricoh 1060/1075

Miêu tả Nguyên nhân
101 Tiếp xúc với đèn Lỗi
Tại kích hoạt vào, đèn không được phát hiện trên.
• Tiếp xúc với đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn dây nịt bị hư hỏng, bị ngắt kết nối
• Bẩn chuẩn đĩa trắng
• gương Scanner bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ống kính bẩn, ra khỏi vị trí
• SBU board bị lỗi
120 Máy quét lỗi vị trí nhà 1
Máy quét HP cảm biến không phát hiện các điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối.
• Scanner HP cảm biến bị lỗi.
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối.
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
121 Máy quét lỗi vị trí nhà 2
Máy quét HP cảm biến không phát hiện tình trạng tắt quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP cảm biến bị lỗi
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển lắp đặt không đúng cách .
122 Máy quét lỗi vị trí nhà 3
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các điều kiện ban đầu trong quá trình quét.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP cảm biến bị lỗi
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển lắp đặt không đúng cách
123 Máy quét lỗi vị trí nhà 4
Máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện tình trạng tắt trong quá trình quét bản gốc.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP cảm biến bị lỗi
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển lắp đặt không đúng cách .
143 SBU tự động điều chỉnh lỗi
tự động điều chỉnh của SBU không thành công khi máy được bật lên.
• đèn Exposure lỗi
• Tiếp xúc điều chỉnh đèn bị lỗi
• Khai thác giữa đèn tiếp xúc và điều chỉnh đèn là bị ngắt kết nối
• tấm trắng cài đặt không đúng cách hoặc là bẩn
• Gương quét của đơn vị tiếp xúc bị bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ban SBU lỗi
• Ban VIB bị lỗi.
• khai thác giữa các SBU, VIB bị ngắt kết nối
• Khai thác giữa VIB, BCU bị ngắt kết nối
144 Lỗi truyền SBU
Sau SBU bị chuyển mạch trên, BCU phát hiện một trong các điều kiện sau đây trên các SBU:
• 1 s sau khi cấp nguồn, tín hiệu SYDI không đi cao, thậm chí sau 1 thử lại.
• 1 s sau khi cấp nguồn, các SYDI tín hiệu lên cao, nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.
• SBU lỗi
• VIB lỗi
• Harness (40-pin che chắn) giữa các SBU, VIB được ngắt kết nối
• Harness (vệ cáp) giữa VIB, BCU bị ngắt kết nối
165 Sao chép dữ liệu đơn vị an ninh B828 lỗi
Các tùy chọn bảo mật dữ liệu bản sao được cài đặt không chính xác.
• Sao chép thẻ bảo mật dữ liệu bị hỏng
• Các đồng quản trị không được cài đặt hoặc hội đồng quản trị là khiếm khuyết
• Ban IPU khiếm khuyết
181 CIS đèn bất thường
Sau khi kích hoạt đèn CIS đi vào, đèn CIS không được phát hiện trên. Phát hiện đèn hoặc tắt xác định giá trị độ trắng cao điểm cho việc sửa bóng. (Nếu mức đỉnh được xác định là dưới một mức nhất định, đèn CIS được đánh giá là tắt).
• đèn CIS lỗi
• board cung cấp điện CIS lỗi
• điều chỉnh đèn CIS lỗi
• Khai thác giữa đèn và điều chỉnh đèn được ngắt kết nối.
• Khai thác giữa CIS, ADF là bị ngắt kết nối
• kính tiếp xúc CIS bẩn.
• lăn Trắng bẩn hoặc cài đặt không đúng
• đơn vị CIS khiếm khuyết
183 CIS tự động điều chỉnh lỗi
tự động điều chỉnh đơn CIS thất bại.
• Bộ phận CIS lỗi
• kính tiếp xúc CIS bẩn
• lăn Trắng bẩn hoặc cài đặt không đúng
184 Lỗi truyền CIS
Khi CIS được hỗ trợ trên, các ADF phát hiện một trong những điều kiện bất thường sau đây về đơn vị CIS:
• Các tín hiệu Sout không đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn.
• Các tín hiệu Sout đi cao trong vòng 1 s sau khi điện trên, nhưng các SBU ID có thể không được đọc sau khi 3 cố gắng.
• Bộ phận CIS lỗi
• Khai thác giữa CIS, ADF là bị ngắt kết nối
202 Polygon gương lỗi động cơ 1: Timeout tại ON
đa giác gương đơn vị cơ giới đã không nhập "Sẵn sàng" tình trạng trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật, hoặc trong vòng 20 giây. sau khi tốc độ quay đã được thay đổi.
• Các kết nối đa giác gương motor PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon motor gương PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
203 Polygon gương lỗi động cơ 2: Timeout tại OFF
Động cơ đa giác gương không để lại "Ready" trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đã được tắt. (Tín hiệu XSCRDY đã không đi HIGH (không hoạt động) trong vòng 3 giây.)

• Các kết nối đa giác gương motor PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon motor gương PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết

204 Polygon gương lỗi động cơ 3: XSCRDY lỗi tín hiệu
Gương motor đa giác tín hiệu "Ready" đã inactive (CAO) trong khi máy đang hoạt động ở tốc độ bình thường, mặc dù động cơ là không tắt cũng không có một yêu cầu cho một sự thay đổi về tốc độ.
• can thiệp Oise điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• Polygon gương motor PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon motor gương PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
205 Polygon gương lỗi động cơ 4: không ổn định thời gian chờ
The "Ready" tín hiệu (XSCRDY) đã được phát hiện như là không ổn định trong hơn 20 giây. trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động với tốc độ bình thường.
• nhiễu điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• nối Polygon gương motor PCB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon gương motor PCB bị lỗi
• IPU khiếm khuyết

THAM KHẢO THÊM:

máy photocopy ricoh mp5001

máy photocopy ricoh mp5002

máy photocopy ricoh mp3053

 

LIÊN QUAN