ĐỊNH LÝ HÀM SIN TRONG TAM GIÁC

     

(eginarrayla^2 = b^2 + c^2 - 2bccos A\b^2 = c^2 + a^2 - 2cacos B\c^2 = a^2 + b^2 - 2abcos Cendarray)

Hệ quả

(cos A = fracb^2 + c^2 - a^22bc;cos B = fraca^2 + c^2 - b^22ac;cos C = fraca^2 + b^2 - c^22ab)

 

2. Định lí sin

Trong tam giác ABC: (fracasin A = fracbsin B = fraccsin C = 2R.)

(R là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC)

Hệ quả

(a = 2R.sin A;quad b = 2Rsin B;quad c = 2Rsin C)

(sin A = fraca2R;quad sin B = fracb2R;quad sin C = fracc2R.)

 

3. Các cách làm tính diện tích s tam giác

1) (S = frac12ah_a = frac12bh_b = frac12ch_c)

2) (S = frac12bcsin A = frac12casin B = frac12absin C)

3) (S = fracabc4R)

4) (S = truyền bá = frac(a + b + c).r2)

5) (S = sqrt p(p - a)(p - b)(p - c) ) (Công thức Heron)

 
Bạn đang xem: định lý hàm sin trong tam giác

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*Xem thêm: Tài Nguyên Nào Sau Đây Thuộc Tài Nguyên Tái Sinh ? Tài Nguyên Nào Sau Đây Thuộc Tài Nguyên Tái Sinh

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp chuyensuamayphotocopy.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện chuyensuamayphotocopy.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Cho Đa Giác 30 Đỉnh Nội Tiếp Đường Tròn, Gọi (S) Là Tập Hợp Các

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chuyensuamayphotocopy.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.