DOWNLOAD MẪU SỔ QUỸ TIỀN MẶT

     

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ chi phí mặt là sổ được thủ quỹ cùng kế toán áp dụng để phản bội ánh thực trạng thu, bỏ ra quỹ tiền khía cạnh của đơn vị theo các nghiệp vụ tài chính tài thiết yếu phát sinh.– mục tiêu của Sổ quỹ tiền mặt là: Thủ quỹ thế được thực trạng biến hễ tăng, giảm của tiền mặt thông qua việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ thu, đưa ra tiền khía cạnh Định kỳ, tiện lợi đối chiếu số liệu thân sốtiền thực tế trong quỹ cùng số chi phí trên số; số tiền trên sổ với số tiền trên các ứng dụng kế toán– địa thế căn cứ để ghi Sổ quỹ tiền khía cạnh là các Phiếu thu, phiếu đưa ra của đối chọi vị– Sổ quỹ tiền phương diện được mở mang lại Thủ quỹ, mỗi nhiều loại quỹ dùng một sổ hoặc một số trang sổ.Trong bài viết này, học Excel Online sẽ ra mắt và phía dẫn bạn cách lập Sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông tư 133 bên trên Excel theo mẫu tiên tiến nhất năm 2018.Mẫu Sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông tứ 133 trên Excel mà lại các bạn muốn lập được như sau:

Mẫu Sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 133 bên trên Excel

*
*
Để lập được mẫu Sổ quỹ tiền phương diện như trên, chúng ta thực hiện theo phía dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ quỹ tiền mặt theo Thông bốn 133 bên trên Excel

Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, add của đối kháng vị, bộ phận hoặc đóng góp dấu đơn vị Mẫu bệnh từ:Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để sản xuất box, ghi rõ mẫu hội chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã bao gồm mẫu). áp dụng Textbox giúp tiện lợi di chuyển box mà lại không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của những cột Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt Cột A: Ghi rõ ngày, mon ghi sổ Cột B: Ghi rõ ngày, mon của Phiếu thu, Phiếu bỏ ra Số hiệu triệu chứng từ
: Ghi rõ số hiệu bệnh từ của Phiếu thu, phiếu chiLưu ý: Ghi số hiệu liên tục, từ bé dại tới khủng Cột E: Diễn giải, ghi ngắn gọn văn bản của nghiệp vụ kinh tế tài chính tài thiết yếu phát sinh của Phiếu thu, Phiếu bỏ ra Cột 1: Số tiền nhập quỹ Cột 2: Số tiền xuất quỹ Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngàyLưu ý: Số tiền này phải đúng bằng số tiền mặt hiện tất cả trong quỹ Cột G: Định kỳ kế toán, đối chiếu giữa “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán cụ thể tiền mặt” , sau đó xác thực vào cột G Sổ này còn có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, mon mở sổ Ngày … mon … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ Họ và tên, chữ ký của bạn lập sổ, kế toán tài chính trưởng, người đại diện theo pháp luậtTrong quy trình tạo và áp dụng Sổ nhật ký bỏ ra tiền, các bạn cần để ý những điểm sau:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.Ở đầu trang, cần ghi cùng số trang trước gửi sang.– links tải về: mẫu Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tứ 133 trên ExcelCác chúng ta có thể tham khảo mẫu mã Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông bốn 133 bên trên Excel để hiểu rõ hơn về những mẫu sổ này.——Chúc chúng ta học giỏi cùng học Excel Online!