Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9 Bài 5

     

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình 5.1 SBT, trong các số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 5

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của những ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ loại điện qua mạch bao gồm là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sinh sống mạch bao gồm chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch có hai điện trở R1 = 4Ω cùng R2 = 12Ω mắc tuy nhiên song có giá trị nào dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta có điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT đồ Lí 9 

Trong mạch điện gồm sơ vật như hình 5.5, hiệu điện cố kỉnh U với điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi bớt dần năng lượng điện trở R2 thì cường độ I của loại điện mạch bao gồm sẽ biến đổi như thay nào?

*

A. Tăng

B. Không gắng đổi

C. Giảm

D. Ban sơ tăng, sau đó giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vị khi bớt dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện núm U không đổi thì cường độ cái điện I2 tăng yêu cầu cường độ I = I1 + I2 của mẫu điện trong mạch bao gồm cũng tăng.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 7 Học Kì 1 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 7 Học Kỳ 1 Có Đáp Án

Câu 10 trang 14 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω cùng R3 = 30Ω được mắc song song cùng với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song với nhau đề nghị ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT vật Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 5.6, trong những số ấy điện trở R1 = 6Ω; dòng điện mạch thiết yếu có độ mạnh I = 1,2A và cái điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện cố U đặt vào hai đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch điện trên, tuy nhiên song với R1và R2 thì mẫu điện mạch bao gồm có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này khi đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy nhiên R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy nhiên với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy nhiên song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện rứa U đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) bởi vì R3 song song với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện cụ U ko đổi, các dây dẫn nối, một điện trở R đã biết quý hiếm và một điện trở Rx chưa biết giá chỉ trị. Hãy nêu một giải pháp giúp xác định giá trị của Rx (vẽ hình và phân tích và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R với ampe kế tiếp liền nhau cùng mắc vào ngồn điện gồm hiệu điện cố kỉnh U không thay đổi nhưng chưa chắc chắn giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế hôm nay ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm được được cực hiếm của U

+ tiếp đến ta quăng quật điện trở R ra bên ngoài và chũm điện trở Rx vào:

*

Lúc này phát âm số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Từ Bài Bàn Luận Về Phép Học " Nêu Suy Nghĩ Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành

Câu 13 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Cho một hiệu điện nỗ lực U = 1,8V với hai năng lượng điện trở R1 và R2. Nếu như mắc nối tiếp hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện nắm U thì chiếc điện trải qua chúng tất cả cường độ I1 = 0,2A; giả dụ mắc tuy vậy song hai điện trở này vào hiệu điện nắm U thì loại điện mạch thiết yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương tự của mạch từ bây giờ là:

*

R1 song song với R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tốt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT thứ Lí 9 

Một đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện nỗ lực U = 3,6V như sơ vật dụng hình 5.7.