Giải thích sự hình thành liên kết ion

     

Liên kết ion được hình thành vì chưng lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion với điện tích trái vệt (ion với điện tích dương với ion có điện tích âm).

Bạn đang xem: Giải thích sự hình thành liên kết ion


Vậy links ion là gì? và liên kết ion được hình thành như vậy nào? các ion cation và anion được hình vì thế sao? họ cùng mày mò qua bài viết này.


I. Sự hình thành ion Cation cùng Anion

* Ion, Cation với Anion

a) Sự có mặt ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Khi nguyên tử nhường nhịn hay nhận electron, nó trở thành thành phần mang điện call là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên tử kim loại dễ nhường nhịn (1, 2 hoặc 3) electron ở lớp bên ngoài cùng để trở thành các ion với (1, 2 hoặc 3) đơn vị chức năng điện tích dương, hotline là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự hiện ra ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- những nguyên tử kim loại sống lớp ngoài cùng gồm 1, 2, 3 electron rất nhiều dễ nhường nhịn electron nhằm trở thành các ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách điện thoại tư vấn tên những cation: cation + tên kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- những nguyên tử phi kim dễ thừa nhận thêm (1, 2 hoặc 3) electron để lớp ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ tương ứng và trở thành những ion có (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích âm, call là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự có mặt ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- những nguyên tử phi kim dễ dàng nhận 1, 2, hoặc 3 electron để lớp bên ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ với trở thành các ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách hotline tên các Anion: Anion + tên cội axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion đối chọi nguyên tử cùng Ion nhiều nguyên tử

1. Ion solo nguyên tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là những ion tạo nên từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F-, S2-.

2. Ion nhiều nguyên tử là gì?

- Ion nhiều nguyên tử là phần nhiều nhóm nguyên tử sở hữu điện tích dương hay âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành links ION

1. Link ion là gì?

- Định nghĩa: links ion là links được hình thành vị lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành link ion

- links ion được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của link ion

không bão hòa với không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl. Nguyên tử mãng cầu (1s22s22p63s1) nhịn nhường 1 electron cho nguyên tử Cl (1s22s22p6), bên cạnh đó nguyên tử Clo thừa nhận 1 electron của nguyên tử na để biến đổi thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), có thể biểu diễn quá trình trên như sau:

*

*

- nhị ion được tạo thành thành có điện tích ngược dấu hút nhau bởi lực hút tĩnh điện, khiến cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- link giữa cation Na+ và anion Cl- là links ion.

- bội phản ứng hoá học tập trên có thể được trình diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đông đảo đặn trên những đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều phải sở hữu 6 ion ngược vết gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion rất bền và đẹp vững, khá rắn, khó rét chảy và khó cất cánh hơi. Vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion ngược vệt trong tinh thể ion siêu lớn. 

* Ví dụ: ánh nắng mặt trời nóng rã của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- những hợp hóa học ion thường xuyên tan các trong nước. Lúc nóng chảy với khi hoà rã trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn sinh sống trạng thái rắn thì ko dẫn điện.

V. Bài xích tập về link ion

* bài bác 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do.

A. Nhì hạt nhân nguyên tử hút electron cực kỳ mạnh.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Trắc Nghiệm, 14 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Toán 12 Có Đáp Án

B. Mỗi nguyên tử Na với Cl góp bình thường 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron nhằm trở thành các ion trái lốt hút nhau.

D. Mãng cầu → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn lời giải đúng nhất

° Lời giải bài bác 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* bài 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối nạp năng lượng ở thể rắn là

A. Những phân tử NaCl

B. Những ion Na+ và Cl-

C. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đầy đủ đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn lời giải đúng nhất.

° Lời giải bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Những tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên phần đa đặn trên mỗi đỉnh.

* bài 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) cùng anion oxit (O2-).

b) số đông điện tích làm việc ion Li+ và O2- do đâu nhưng mà có?


c) Nguyên tử khí thảng hoặc nào có cấu hình electron tương tự Li+ và nguyên tử khí thi thoảng nào có cấu hình electron tương đương O2-.

d) bởi vì sao 1 nguyên tử oxi phối kết hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

° Lời giải bài xích 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) thông số kỹ thuật electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích nghỉ ngơi Li+ do nhường nhịn đi 1e nhưng có, năng lượng điện ở O2- do O dấn thêm 2e nhưng mà có.

c) Nguyên tử khí hãn hữu He có cấu hình electron giống Li+

 và Nguyên tử khí thảng hoặc Ne có cấu hình electron kiểu như O2-.

d) vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, nhưng mà một nguyên tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong số nguyên tử và ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong số nguyên tử cùng ion như sau (lưu ý theo trang bị tự):

Nguyên tố_ số p _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

Xem thêm: Váy Cho Người Béo Bụng Lùn

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ 20 _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

* Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài bác 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều bao gồm 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na có 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ có 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al tất cả 13e ⇒ Al3+ có 13 - 3 = 10e


* bài 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong những hợp hóa học sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, nói tên các ion nhiều nguyên tử đó: