GIẢI TOÁN 8 BÀI QUY ĐỒNG MẪU THỨC

     

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 8 bài xích 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức với giải thuật chi tiết, rõ ràng theo khung lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Giải mã hay bài xích tập Toán 8 này gồm những bài giải khớp ứng với từng bài học kinh nghiệm trong sách góp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện khả năng giải môn Toán. Mời chúng ta tham khảo


Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: cho hai phân thức

*
.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài quy đồng mẫu thức

Có thể lựa chọn mẫu thức thông thường là 12×2 y3z hoặc 24×3 y4z xuất xắc không? trường hợp được thì chủng loại thức tầm thường nào đơn giản và dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể chọn mẫu thức tầm thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3z đơn giản dễ dàng hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:

*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức chung là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) yêu cầu phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức thứ nhất với 2:

*


Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) nên phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức trang bị hai cùng với x:

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:

*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ Mẫu thức bình thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) đề xuất phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thiết bị hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

Lời giải:

a) MTC = 12x5y4

Nhân tử phụ:

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:

*

*

b) MTC = 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) kiếm tìm MTC:

2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

MTC = 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Nhân tử phụ:

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3

2(x – 3)(x + 3) : (x2 – 9) = 2

Qui đồng:

*

b) tìm kiếm MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3×2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC = 3x(x – 4)2

Nhân tử phụ:

3x(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3x

3x(x – 4)2 : 3x(x – 4) = x – 4

Qui đồng:

*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau (có thể vận dụng qui tắc đổi dấu với những phân thức để tìm mẫu mã thức chung dễ dàng hơn):

*

Lời giải:

a) tìm MTC: x3– 1 = (x – 1)(x2+ x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nhân tử phụ:

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : (x2 + x + 1) = x – 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng:

*

b) search MTC: x + 2

2x – 4 = 2(x – 2)

6 – 3x = 3(2 – x)

MTC = 6(x – 2)(x + 2)

Nhân tử phụ:

6(x – 2)(x + 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x – 2)(x + 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x – 2)(x + 2) : -3(x – 2) = -2(x + 2)

Qui đồng:

*

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1):Đố. đến hai phân thức:

*

Khi qui đồng chủng loại thức, chúng ta Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn chúng ta Lan bảo rằng: “Quá đối chọi giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

– bí quyết làm của doanh nghiệp Tuấn:

x3 – 6×2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6) => Nên bạn Tuấn có tác dụng đúng.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 5 Luyện Từ Và Câu 1, Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Mở Rộng Vốn Từ

– giải pháp làm của doanh nghiệp Lan:

*

MTC = x – 6 => Nên bạn Lan làm đúng.

Xem thêm: Thực Hành Đo Độ Dài Lớp 3 Trang 54

Vậy cả đôi bạn đều có tác dụng đúng. Các bạn Tuấn đã tìm MTC theo như đúng qui tắc. Các bạn Lan thì rút gọn những phân thức trước lúc tìm MTC.