TOÁN LỚP 5 TRANG 57, 58 NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000

     

Nhân nhẩm. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5,75dm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 57, 58 nhân một số thập phân với 10, 100, 1000


Nhân nhẩm:

a) \(1,4 \times 10\) b) \(9,63 \times 10\)

\(2,1 \times 100 \) \(25,08 \times 100\)

\(7,2 \times 1000\) \(5,32 \times 1000\)

c) \(5,328 \times 10\)

\(4,061 \times 100\)

\(0,894 \times 1000\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) \(1,4 \times 10=14\)

\(2,1 \times 100 =210\)

\(7,2 \times 1000=7200\)

b) \(9,63 \times 10=96,3\)

\(25,08 \times 100=2508\)

\(5,32 \times 1000=5320\)

c) \(5,328 \times 10=53,28\)

\(4,061 \times 100=406,1\)

\(0,894 \times 1000=894\)


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5,75dm.

Phương pháp giải:

- Muốn đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

- Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Lời giải chi tiết:

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 104cm (Vì 10,4 × 10 = 104).

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 1260cm (Vì 12,6 × 100 = 1260).

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 85,6cm (Vì 0,856 × 100 = 85,6).

Xem thêm: Sử Dụng Đồng Hồ Bấm Giờ Trên Máy Tính, Đồng Hồ Bấm Giờ Trên Máy Tính

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 57,5cm (Vì 5,75 × 10 = 57,5).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Một can nhựa chứa \(10\,l\) dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng \(0,8kg\), can rỗng cân nặng \(1,3kg\). Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 

*

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của \(10\) lít dầu hỏa \(=\) cân nặng của \(1\) lít dầu \(\times \;10\).

- Cân nặng của can dầu \(=\) cân nặng của \(10\) lít dầu hỏa \(+\) cân nặng can rỗng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Can nhựa: 10 lít dầu

1 lít dầu: 0,8 kg

Can rỗng: 1,3 kg

Can dầu: .... kg?

Bài giải

\(10\,l \) dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

\(0,8 \times 10 = 8\;(kg)\)

Can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

\(8 + 1,3 = 9,3\;(kg)\)

Đáp số: \(9,3kg.\)

 


Lý thuyết

a) Ví dụ 1:  \(27,867 \times 10 = \;?\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,27,867\,}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10}\end{array}}\\\hline{\,278,670}\end{array}\)

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số \(27,867\) sang bên phải một chữ số ta cũng được \(278,67\).

b) Ví dụ 2:  \(53,286 \times 100 = \;?\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,53,286}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,100}\end{array}}\\\hline{5328,600}\end{array}\)

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số \(53,286\) sang bên phải hai chữ số ta cũng được \(5328,6\).

Muốn nhân một số thập phân với \(10, \;100,\;1000,\; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

Xem thêm: Khái Niệm Chất Điện Li Mạnh Là Chất Điện Li Mạnh Đầy Đủ Nhất


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp chuyensuamayphotocopy.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng chuyensuamayphotocopy.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ
Liên hệ Chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chuyensuamayphotocopy.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.