Giáo án sử 12 bài 15

     

Vào vừa cuối những năm 30 của vắt kỉ XX, trước những biến chuyển của tình hình thế giới vào vào nước, Đảng cộng sản Đông Dương biến đổi chủ trương, đưa sang bề ngoài đấu tranh công khai, vừa lòng pháp và nửa phù hợp pháp, với kim chỉ nam đòi từ do, dân sinh, dân chủ, cơm áo cùng hòa bình.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình thế giới và vào nước

1. Thực trạng thế giới

Đầu trong thời điểm 30 của chũm kỉ XX, quyền lực phát xít nạm quyền sinh sống Đức, Ý, Nhật bạn dạng chạy đua vũ trang, sẵn sàng chiến tranh cố giới.Tháng 7-1935, Đại hội quốc tế Cộng sản lần thiết bị VII, khẳng định nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít, bảo đảm an toàn hòa bình, thành lập và hoạt động Mặt trận nhân dân rộng rãi.Tháng 6-1936, mặt trận Nhân dân Pháp lên thay quyền , thi hành một số chế độ tiến cỗ ở ở trong địa

2. Tình trạng trong nước

a. Về thiết yếu trị

Ở việt nam nhiều đảng phái hoạt động, trong đó Đảng cộng sản Đông Dương là chủ yếu đảng khỏe khoắn nhất.

Bạn đang xem: Giáo án sử 12 bài 15

b. Về khiếp tế:

Pháp tăng tốc khai thác trực thuộc địa để bù đắp thiệt sợ cho kinh tế tài chính của “chính quốc”.

c. Về làng mạc hội

Đời sống của nhân dân chạm chán khó khăn, đề xuất họ hăng hái tham gia chống chọi đòi từ bỏ do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

II. Phong trào dân nhà 1936 – 1939

1. Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương mon 7/1936

a. Văn bản hội nghị

Hội nghị họp trên Thượng Hải (TQ) do đồng chí Lê Hồng Phong Tổng túng thiếu thư của Đảng nhà trìNV chiến lược: kháng đế quốc, phòng phong kiếnNV trực tiếp: Chống chế độ phản hễ thuộc địa, kháng phát xít, phòng chiến tranh, đòi từ do, dân sinh, dân chủ…Kẻ thù trước mắt: Thực dân phản đụng Pháp và tay saiPP đấu tranh: phối hợp các vẻ ngoài công khai và túng mật, thích hợp pháp cùng bất phù hợp pháp.Chủ trương: thành lập và hoạt động Mặt trận Thống nhất quần chúng phản đế Đông Dương.

Xem thêm: Cách Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm, Cách Tính Khoảng Cách Giữa Hai Điểm

b. Ý nghĩa hội nghị

Hội nghị đã đánh dấu sự điều chỉnh về công ty trương sách lược đương đầu của Đảng trước thực trạng mớiMở ra 1 thời kỳ new trong lịch sử vẻ vang đấu tranh giải pháp mạng của dân tộc ta.

2. Những trào lưu đấu tranh tiêu biểu

a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

b. Đấu tranh nghị trường : chiến trường Dân công ty Đông Dương đang đưa tín đồ ra tranh cử vào các cơ quan chính quyền thực dân…

c. Đấu tranh trên nghành báo chí công khai: SGK

3. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của trào lưu dân công ty 1936-1939

a. Ý nghĩa định kỳ sử

Quần chúng Được thức tỉnh về chủ yếu trị, biến chuyển lực lượng chủ yếu trị hùng hậu của cách mạngPhong trào đã động viên, giáo dục, tổ chức triển khai và lãnh đạo quần bọn chúng đấu tranh.Đập tan đa số luận điệu xuyên tạc, những hành vi phá hoại của các thế lực phản cồn khác.

Xem thêm: ) Viết Phương Trình Điện Li Của Na2S Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

b. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm

Xây dựng phương diện trận dân tộc bản địa thống nhất.Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.Đảng thấy được tiêu giảm trong công tác làm việc mặt trận, vấn đề dân tộc…Phong trào dân công ty 1936-1939, là 1 cuộc tập dượt sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa mon Tám sau này.