Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11

     

Tóm tắt Lý thuyết Giáo dục Quốc chống 11 xuất xắc nhất. Tổng hợp Lý thuyết Giáo dục Quốc chống 11 từng bài xích bám gần kề nội dung chương trình học.

Bạn đang xem: Giáo dục quốc phòng lớp 11

Lý thuyết GDQP 11 bài 1: Đội ngũ đơn vị

Lý thuyết GDQP 11 bài xích 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Lý thuyết GDQP 11 bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Lý thuyết GDQP 11 bài bác 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK với súng trường CKC

Lý thuyết GDQP 11 bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Lý thuyết GDQP 11 bài 6: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Lý thuyết GDQP 11 bài bác 7: Kĩ thuật cấp cứu với chuyển thương

----

Bài 1: Đội ngũ đơn vị

*

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI

1. Đội hình tiểu đội mặt hàng ngang

Đội hình tiểu đội sản phẩm ngang gồm có: 1 mặt hàng ngang và 2 mặt hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn mặt hàng ngũ với giải tán.

- Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – Tập hợp”

Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng cù về hướng định tập hợp đứng nghiêm có tác dụng chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp”, các chiến sĩ gấp rút im lặng, chạy vào vị trí tập hợp đứng phía trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) sản phẩm ngang, đứng đúng giãn cách, cự ly quy định, tự động gióng hàng, xong xuôi đứng nghỉ; khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng mặt hàng trên, số chẳn đứng mặt hàng dưới. Lúc thấy 2-3 chiến sĩ đứng vào vị trí phía trái mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước chủ yếu giữa đội hình, phương pháp đội hình từ 3-5 bước dừng lại, xoay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số .

Khẩu lệnh: “Điểm số”

Tiểu đôi đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, những chiến sĩ thứ tự từ phải thanh lịch trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời cù mặt sang phía bên trái 45 , khi điểm số xong xuôi quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 mang đến đến hết tiểu đội, người đứng cuối thuộc của sản phẩm khi điểm số ko phải tảo mặt, sau thời điểm điểm số xong hô “Hết” .

Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang không điểm số.

- Bước 3: Chỉnh đốn sản phẩm ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn mặt phải (trái) – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, những chiến còn lại phải tảo mặt hết cỡ sang mặt phải(trái), xê dịch lên, xuống để gióng hàng mang đến thẳng cùng điều chỉnh con gián cách. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, những chiến sĩ cù mặt trở lại nhin thẳng về phía trước, đứng nghiêm ko xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 mặt hàng ngang, những chiến sĩ mặt hàng 2 điều chỉnh gióng cả mặt hàng ngang cùng hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về phía người làm cho chuẩn và giải pháp người có tác dụng chuẩn từ 2-3 bước dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng. Khi kiểm tra thấy gót chân cùng ngực của các chiến sĩ thuộc nằm bên trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ làm sao đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội sử dụng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng có thể thuộc một lúc, tiểu đội trưởng sửa cho 3- 4 chiến sĩ. Chiến sĩ lúc nghe đến tiểu đội trưởng gọi tên bản thân phải con quay mặt về phía tiểu đội trưởng và làm theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên (hoặc lùi xuống). Khi tiến lên hoặc lùi xuống phải gióng hàng đến thẳng. Lúc thấy những chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe dứt động lệnh “Được”, chiến sĩ tảo mặt trở lại, quan sát thẳng. Sau đó tiểu đội trưởng đi về vị trí chỉ huy.

Đội hình 2 mặt hàng ngang phải kiểm tra cả cự ly giữa hàng trên và hàng dưới.

- Bước 4: Giải tán

Khẩu lệnh: “Giải tán”.

Nghe dứt động lệnh, các chiến sĩ vào hàng nhanh chống tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.

2. Tiểu đội hàng dọc

Đội hình tiểu đội sản phẩm dọc gồm: Tiểu đội 1 mặt hàng dọc cùng 2 sản phẩm dọc, có các bước: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn mặt hàng ngũ với giải tán.

- Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) sản phẩm dọc – Tập hợp” .

Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng tảo về hướng định tập hợp đứng nghiêm có tác dụng chuẩn. Lúc nghe tới dứt động lệnh “Tập hợp”, các chiến sĩ lập cập chạy vào vị trí tập hợp đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 sản phẩm dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Gióng hàng xong xuôi đứng nghỉ. Khi tập hợp đội hình 2 sản phẩm dọc, số lẻ đứng hàng bên phải ,số chẳn đứng hàng mặt trái. Lúc thấy bao gồm từ 2- 3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, bí quyết đội hình từ 3 -5 bước dừng lại, con quay vào đội hình đôn đốc tập hợp .

- Bước 2: Điểm số

Khẩu lệnh: “Điểm số”.

Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự từ bên trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đòng thời tảo mặt hết cở sang bên trái, lúc điểm số xong xuôi quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng, khi điểm số ko phải đánh mặt, sau thời điểm điểm số của mình kết thúc , hô “Hết”.

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

- Bước 3: Chỉnh đốn sản phẩm ngũ

Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải gióng sản phẩm dọc, chú ý thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng mặt hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuốngđể điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các chiến sĩ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 sản phẩm dọc, các chiến sĩ đứng hàng phía trái điểu chỉnh gióng cả sản phẩm ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về bao gồm giữa đội hình, bí quyết người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì dừng lại, con quay vào đội hình để kiểm tra sản phẩm dọc. Lúc kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ thuộc nằm bên trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ làm sao đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng.

- Bước 4: Giải tán .

3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái

a. Động tác tiến, lùi

Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước”.

Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người, lúc bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn với gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

b. Động tác qua phải, qua trái

Khẩu lệnh: “ Qua phải (qua trái) X bước – Bước”.

Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như phần đội ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn với gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

Xem thêm: Nêu Hiện Tượng Và Viết Phương Trình Hóa Học Xảy, Ra Trong Các Thí Nghiệm Sau

4. Giãn đội hình, thu đội hình

Trước khi giãn đội hình phải điểm số. Nếu giãn sang phía trái thì điểm số từ phải lịch sự trái, khẩu lệnh hô “Từ phải sang trọng trái – Điểm số”. Nếu giãn đội hình sang mặt phải thì điểm số từ trái lịch sự phải, khẩu lệnh hô “Từ trái sang phải – Điểm số”.

a. Giãn đội hình hàng ngang

Khẩu lệnh: “Gián biện pháp X bước nhìn mặt phải (trái) – Thẳng”.

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ có tác dụng chuẩn đứng nghiêm, những chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước mình phải di chuyển, đồng loạt quay bên trái(phải), đi đều về vị trí mới. Lúc về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đòng loạt cù về hướng cũ, tảo mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. Khi những chiến sĩ đồng loạt quay phía trái (phải) đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở thiết yếu giữa phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt tảo về hướng cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, những chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.

b. Thu đội hình mặt hàng ngang

Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn bên phải (trái) – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ có tác dụng chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Lúc chiến sĩ cuối thuộc về đến vị trí thì hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, những chiến sĩ đồng loạt cù về hướng cũ, cù mặt hết cở về bên phải (trái) để gióng hàng. Khi những chiến sĩ đồng loạt quay mặt phải (trái) đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở bao gồm giữa phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt xoay về hướng cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ con quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.

c. Giãn đội hình hàng dọc

Khẩu lệnh: “Cự ly X bước nhìn trước – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ có tác dụng chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của bản thân trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước bản thân phải di chuyển, đồng loạt xoay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Lúc về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, những chiến sĩ đòng loạt tảo về hướng cũ, chú ý thẳng về phía trước để gióng hàng.

d. Thu đội hình hàng dọc

Khẩu lệnh: “Về vị trí chú ý trước – Thẳng”

Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, những chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Lúc thấy những chiến sĩ đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng sản phẩm thẳng tiểu đội trưởng hô “Thôi”.

6. Ra khỏi hàng, về vị trí

Khẩu lệnh: “Đồng chí (số)…Ra khỏi hàng”; “Về vị trí”.

Chiền sĩ được gọi tên (số) của bản thân đứng nghiêm trả lời “Có”. Khi nghe đến lệnh “Ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “Rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, biện pháp tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, xin chào và báo cáo “Tôi tất cả mặt”. Nhận lệnh xong, hô “Rõ”. Khi đứng vào đội hình mặt hàng dọc,chiến sĩ bước qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng sản phẩm thứ nhị trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải cù đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Kghi nhận lệnh “Về vị trí”, thực hiện động tác kính chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng sau đó đi đều hoặc chạy đều về vị trí cũ.

II. ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI

1. Đội hình trung đội hàng ngang

Đội hình trung đội mặt hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 sản phẩm ngang

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ vào trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác:

- Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) sản phẩm ngang – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng với tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, bao gồm giữa đội hình, biện pháp đội hình 5 – 8 bước dừng lại, tảo vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số.

Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” .

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sĩ trong toàn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội bản thân (tiểu đội trưởng ko điểm số).

Trung đội 2 sản phẩm ngang không điểm số.

Trung đội 3 sản phẩm ngang điểm số, chỉ gồm tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 ko điểm số mà lại lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối sản phẩm của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

- Bước 3: Chỉnh đốn mặt hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ vào trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Lúc chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

- Bước 4: Giải tán

2. Đội hình trung đội sản phẩm dọc

Đội hình trung đội mặt hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2 cùng 3 mặt hàng dọc.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội mặt hàng dọc, chỉ khác:

- Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “ Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, giải pháp đội hình 5 – 8 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: Điểm số (Trung đội 2 hàng dọc không điểm số)

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong toàn trung đội từ 1 đến hết, những tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội hàng dọc.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội lần lượt điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng ko điểm số).

Trung đội 3 sản phẩm ngang điểm số, chỉ tất cả tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 mặt hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số cơ mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 cùng tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối sản phẩm của tiểu đội 2 với tiểu đội 3 phải report cho trung đội trưởng biết. Khi report phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 10 Bài Tại Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Đi Quảng Lăng

- Bước 3: Chỉnh đốn sản phẩm ngũ

Động tác của trung đội trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội sản phẩm dọc. Lúc chỉnh đốn mặt hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.